גילגוליו של הגולם : חלק א' -הגולם במיסטיקה ובתרבות

 

לילי יודינסקי היא תחקירנית צילומים וחוקרת מעמיקה בתולדות הקולנוע.
ובין השאר היא כתבה עבודת מחקר  על הגולם ועל גילגוליו בספרות ובקולנוע ,נושא שכידוע יש לי בו עניין עמוק . לילי יודינסקי הייתה אמורה במקור לכתוב עבודה רק עלהגולם בקולנוע העולמי אולם תוך כדי המחקר עניינה בנושא התרחב והיא כבר כתבה סקירה מפורטת שלמה על הגולם בתרבות בכלל ולא רק בקולנוע .
האתר גאה להביא בפרסום עולמי  ראשון את מחקרה של יודינסקי בעניין המורכב משלושה חלקים: אחד על הגולם בתרבות היהודית והכללית  והחלק השני על הגולם בספרות  והחלק השלישי על  הגולם בקולנוע ובתרבות הפופולארית .

 

 גילגוליו של הגולם : הגולם בתרבות היהודית  ,העולמית  ובקולנוע

מאת לילי יודינסקי

מדוע אגדת הגולם עוררה ועדיין מעוררת עניין כה רב בקרב יוצרים, יהודים ולא יהודים כאחד, מתחומים שונים?
אולי משום שהיא מכילה מתח וסקרנות על אודות העל-טבעי ומבוססת על האמונה העתיקה שחומר מת אינו מת לחלוטין ואפשר להחיותו. מהם הרובוטים והמחשבים של ימינו אם לא גלמים?
בתקופה שבה הנדסה גנטית של תאים, בעלי חיים ובני אדם פורחת, יותר ויותר תינוקות נולדים בהפריה מלאכותית, הפריית מבחנה, תרומת זרע/ביצית, פונדקאות ועוד מתחדדת שאלת הבריאה המלאכותית ומעמדו החוקי של הפרט.
אגדת הגולם ניצבת בצומת של שאלות פילוסופיות, תאוסופיות, מוסריות והלכתיות. מה הופך את האדם לאנושי? האם מחשבים או רובוטים שניחנו בבינה מלאכותית יכולים להיחשב לישויות אנושיות? מהו מעמדה של הנפש והרוח במשוואה זו?
מיתוס הגולם היא בין הנושאים החוזרים ונשנים בספרות היהודית מהתקופה העתיקה ועד ימינו. מיתוס זה לבשה צורות שונות ומשונות, השתלב בחיבורים מאגיים ומיסטיים, השפיע על תפיסותיהם של מקובלים, ונידון בספרות ההלכה במסגרת הניסיון להגדיר את מהותו של האדם. הבריאה המלאכותית כבשה את דמיונם של הוגי דעות שונים שהשתמשו בה כדי להביע את השקפת עולמם המיוחדת. מיתוס הגולם העביר מסרים אידאיים ומופשטים אך גם נועד לפאר את שמם של מקובלים. בריאת הגולם שימשה כאבן בוחן לגבול העליון של היכולת האנושית, אך בה בעת גם למוגבלותה לעומת יכולת האל לברוא יצור חי, מדבר וחושב.

העניין האישי שגיליתי בנושא הוא הקשר שבין אגדת הגולם ובין טקסטים ספרותיים וקולנועיים של אימה ומדע בדיוני. בטקסטים אלו היה מאז ומתמיד עניין רב בתיאורים מפורטים של קוסמים ומדענים שמנסים להחיות את הדומם ואת המת, לגלות את סם החיים, את אבן הפילוסופים, להפוך עופרת לזהב, ליצור חיים מחומר דומם וכדומה.
חוקרים דוגמת לואיס גלינרט, ביירון שרווין וארנולד גולדסמית' העניקו לי את ההשראה לראות באגדת הגולם כמיתוס מודרני רב-השפעה, שמשמעותו בריאה מלאכותית שניחנה בכוחות על-טבעיים, שיוצאת משליטה. 

 מאמר  זה  יבדוק את גלגולי אגדת/מוטיב/סיפור הגולם בספרות ובקולנוע, החל בהתחלותיו במקרא ובתלמוד, עבור בגרסאות חסידי אשכנז, בעלי הסוד והמקובלים, ההשפעות ההדדיות על סיפור הגולם בין יהודים לנוצרים, וכלה בזמן המודרני שיהווה את חלק הארי בעבודה.
לעבודה בקנה מידה מצומצם זה יש מגבלות ברורות, ועל כן אתמקד באספקטים וביצירות שמעניינים אותי, ואנתח אותם בעזרת מונחים מארגז הכלים הנרטולוגי והקולנועי, כמו גם במונחים מתאוריות פסיכואנליטיות, כמו המאיים, ה"אחר", שלב אימג'ינרי/שלב סימבולי, אבג'קט, חלום/סיוט וכדומה. נוסף על כך, אתמקד בכמה יצירות ואדגים מתוכן- ספר נפלאות המהר"ל של יהודה יודל רוזנברג, המחזה של לייווייק, הרומן של גוסטב מיירינק והסרט של פול ואגנר מ-1920 – בהקשרן ההיסטורי והתרבותי, ואבחן אותן בזיקה לסיפור הגולם במקורות היהודיים, השינויים והאדפטציות שהן עשו, הסיבות לכך והתוצר הסופי והאפקטיביות שלו.

טענה חשובה חוזרת בעבודה זו היא שהיקום הוא שפה ושיש בכוחם של מילים וצירופי מילים ליצור עולם חומרי. האדם משחר בריאתו ביקש לשלוט בסביבתו הטבעית, לחקות את האלוהים, להתקרב אליו ולהידמות לו. ידע הוא כוח, אך סיפור הגולם יותר מכל סיפור אחר ממחיש את הדו-משמעות והסכנה הגלומות בכוח זה. הגולם משמש לבחינת כושר היצירה האנושי ומגבלותיו. ההבטחה הגלומה ביכולת לברוא אדם מלאכותי היא רבה וקסמה לגדולי החכמים, המדענים וההוגים ביהדות ובנצרות, אך היא טמנה בחובה גם סכנה גדולה ליוצר – סכנת כפירה באל, חטא גאווה (היבריס), סכנה מוחשית לחיי היוצר, מה שהפך עד מהרה למטבע לשון, "הגולם קם על יוצרו".
טענה חשובה נוספת היא שמיתוס הגולם היה מזיגה של אגדה וריטואל. מה שהצליחו לעשות אברהם אבינו ורבא, ומה שיוחס לחסידים באגדות שנפוצו כבר לפני המאה ה-11, ביקשו לעצמם בעלי הסוד, ולו רק כאקט מיסטי או כטקס חניכה. מהמאות ה-16 וה-17 ואילך נטען מיתוס הגולם ביסודות מאיימים, כוחות אדמתיים-טלוריים אדירים, אליבא דשלום, שהיו שם מאז ומתמיד, אך כעת איימו להתפרץ ולהכריע את היוצר ואת סביבתו.

1. הגולם במקרא, בתלמוד ובימי הביניים: כמה הגדרות סמנטיות וכמה פולמוסים

הגולם, איש-רובוט (או אשה), שנוצר באופן מלאכותי על ידי גדולי החכמים של היהדות העתיקה, מופיע כדמות קבועה בספרות היהודית המסורתית. אזכור ראשון ומפורש למדי של הנושא נמצא בתלמוד הבבלי (מסכת סנהדרין סה ע"ב). נאמר שם כי רבא ברא אדם:
"בעו צדיקי ברו עלמא, שנאמר 'כי עוונותיכם היו מבדילים וגו'. רבא ברא גברא שדריה לקמיה דר' זירא. הוה קא מתשעי בהדיה ולא הוה קא מהדר ליה. אמר ליה, 'מן חבריא את הדר לעפריך'".
ואילו שניים מעמיתיו – רב חנינה ורב אושעיה – בראו עגל בן שלוש ("…ומיברהו להו עיגלא תילתא…"). משני הקטעים הללו עולה כי אף שצדיקים ניחנו בכוחות מאגיים – הם מסוגלים לברוא עולם – רבא ברא גולם אילם ואילו רב חנינא ורב אושעיה בראו עגל בן שלוש ואכלו אותו. כלומר יצירת הגולם היא מעין אבן בוחן לא רק לכוחו היוצר של החסיד אלא גם לשלמותו הדתית. לחסידים או לצדיקים יש כוחות כבירים אך גם הם אינם נקיים לחלוטין מעוונות.
הנושא המרכזי בקטע התלמודי העוסק בגולם שברא רבא הוא אי-יכולתו של היצור לדבר, מצב הנובע ככל הנראה מחטאותיו של רבא. בקטע זה אין רמז לטכניקה שבה נוצר היצור המלאכותי הזה. נרמז רק שהוא נברא מעפר, שכן לעפר הושב על ידי ר' זירא. אולם רש"י הסביר שרבא ברא את היצור על ידי ספר יצירה, מכאן שהאקט המאגי נעשה על ידי צירופי אותיות של שם האל. אידל סבור שרש"י כנראה הסמיך את הקטע על אודות ר' זירא לכתוב על אודות ר' חנינה ור' אושעיה שקראו בהלכות יצירה ובראו עגל בן שלוש.


בטקסט ימי ביניימי שמיוחס לר' יהודה החסיד, מחכמיה הבולטים של חסידות אשכנז, מתוארת בריאת אדם על ידי אנוש שהביאה להתפשטות העבודה הזרה. סיפור זה קשור גם לסיפור ירמיהו ובנו – בן-סירא מהמאה הרביעית לפני הספירה. לפי סיפור זה, ירמיהו ובנו/נכדו, בן-סירא מוזהרים על ידי ה"אדם האחד" שיצרו מפני הסכנה שהם יצברו כוח ומעריציהם יעבדו אותם כאילו היו האלוהים. בתגובה הם הופכים את צירוף האותיות שעל הגולם, מוחקים את האות אל"ף והגולם מת. לפי הגרסה השנייה הגולם עצמו משתמש בסכין כדי להסיר ממצחו את האות אל"ף שמתחילה את המשפט "ה' אלוהים אמת" והופך אותו ל"ה' אלוהים מת". ירמיהו שמפחד מפני מעשה כפירה זה מקשיב לאזהרת היצור שברא ומדקלם את הא"ב מהסוף להתחלה ובכך הופך אותו לאבק.
כפי שראינו בדוגמאות לעיל המילה "גולם", המציינת את האדם המלאכותי, לא הופיעה בקטעים אלו שכן היא הוכנסה לשימוש רק מאוחר יותר. עד לאותה עת הופיעה המילה רק פעם אחת בעברית התנ"כית (תהלים קלט טז), שם הוזכרה בהקשר לאדם הראשון. המדרש והתלמוד מפרשים מילה זו כמציינת מצב גמור למחצה של האדם, שראשית בריאתו בעפר מן האדמה, בטרם "ייפח אלוהים באפיו נשמת חיים" (על פי בראשית ב, ז והפירושים של מדרש רבה יד ח ושל הרמב"ן לפסוק זה). מדובר במצב שבו הגולם הוא גוש נטול צורה (תלמוד בבלי, סנהדרין לח ע"ב). על פי פירושים אחרים הוא גוש אדמה בעל צורה אנושית, אך חסר רוח חיים (מדרש ויקרא רבה א כט).
לבריאת הגולם כמה מרכיבים משותפים עם בריאת האדם הראשון בידי אלוהים.
האדם הראשון מתואר כגולם המוטל לפני אלוהים שעה שזה מציג בפניו את כל הדורות העתידים לצמוח ממנו. מדרש זה מתייחס לכתוב במזמור תהלים קל"ט: "גולמי ראו עיניך ועל ספרך כולם ייכתבו". על פי המדרש הגולם הוא האדם הראשון, וכל צאצאיו רשומים בספר שנגלה לפניו.
וכך מתואר הגולם בויקרא רבה:
"שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נמלך במלאכי השרת, שלישית גיבלו, רביעית ריקמו, חמישית עשאו גולם, ששית נפח בו נשמה, שביעית העמיד על רגליו, שמינית הכניסו לגן עדן, וכו'".
לעניינו חשובות הפעולות: גיבול העפר, רקימת האיברים, עשיית האדם לגולם, ולבסוף הפחת נשמה בו. אלו הן פעולות יסוד בעשיית אורגניזם אנושי מעפר ומים. שלב הגולם הוא שלב שבו היצור קיים בדרגה שהיא יותר מדמות אדם אך פחות מאדם בעל נשמה.
כך גם במדרש בראשית רבה:
"גולם בראו והיה מוטל מסוף העולם ועד סופו ונזרקה בו נשמה".
בשני המקומות נתפס שלב הגולם כשלב שבו היצור מגובש בדמות אדם אך טרם קיבל נפש.
גרשם שלום סבור כי "גולם פירושו – חסר עיצוב או חסר צורה (חומר היולי). אין כל אסמכתא לפירוש, שהועלה לעתים, כאילו גולם משמעותו – עובר… אדם הראשון היה אפוא בבחינת גולם עד שלא הופחה בו רוח האלוהים". עוד הוא קובע כי העובדה שהאל הראה לגולם את הדורות העתידים לבוא לפני שזה קיבל נשמה מעידה על כך שהיו לגולם כוחות טלוריים, כוחות מזיקים ואי-רציונליים שמקורם באדמה.
אידל סבור אחרת, יש לראות את הכתוב בבראשית רבה באופן הדומה יותר למונח הגולם בפיוט שהוא הספרות הקרובה ביותר למדרש מבחינה כרונולוגית. גולם במשמעות עובר, יצור עוברי. היכולת לראות את הדורות העתידיים נובעת מההנחה שהעובר ניחן בכוחות הכרתיים, כוח קוגניטיבי יוצא דופן.
כך למשל, הרמ"ק (ר' משה קורדובירו) מתאר את הגולם כתבניתו הצורנית של האדם העתיד להתהוות המקבילה ברמה הרוחנית לצורתו של העובר ברמה החומרית.
ובאחד מפיוטי ינאי מופיע:
אריגת אברים/ פתחתה לעברים/ גלומים מרובעים/ לימים ארבעים.
המילה "גלומים" ניתנת לפירוש שלפיו איברי העובר טרם קיבלו את צורתם הסופית.
מכאן נובע שאפשר לראות ב"גולם" כמונח המביע דו-משמעות, החוזרת ונשנית אף מאוחר יותר. בעת ובעונה אחת זהו "גוף אנושי נטול רוח חיים" בעל צלם או בעל גוף – מעין חומר ראשוני חסר "צורה", וכן צורה אנושית חדורת חיים, ובלשונו של אידל: אנתרופואיד, המשקף גבר או אשה אמיתיים.
שלום מדגיש בפרק 11 בספרו את היסודות האדמתיים-טלוריים של הגולם. האדם הראשון נעשה מאדמת טבור הארץ אך בבריאתו התחברו כל שאר היסודות (אש, מים ואוויר) ועפרו נאסף מארבעת הכיוונים של שושנת הרוחות. במקורות שונים אותיות השם "אדם" (בלועזית Adam) פורשו כראשי תיבות של ארבעת היסודות שמהם הורכב, או של ארבע רוחות השמים.
בחיבורים מאוחרים יותר כגון הנוסח המאוחר ביותר של אלפא ביתא דבן סירא, שהתפשטו בימי הביניים בייחוד בגרמניה, הוזכר חוזה מפורש בין האל לאדמה בבריאת האדם. האל מבקש מהאדמה את האדם כפיקדון למשך אלף שנה. על שטר החוב חתמו המלאכים מיכאל וגבריאל שמסרוהו למטטרון.
שלום ביקש לפתור את בעיית התמורה הסמנטית שחלה בין הגולם המקראי לגולם המאגי. הוא היה משוכנע שהמעבר הסמנטי התרחש בחיבורו של ר' אלעזר מוורמס, שנמנה עם חוג חסידי אשכנז, בספרו פירוש לספר יצירה, בראשית המאה ה-13.
אידל אינו מסכים עם קביעתו של שלום לגבי המשמעות הסמנטית של המונח גולם. הוא סבור שהנחה זו יסודה בטעות הן משום שהשימוש במונח בפירושים לספר יצירה לא הובן כראוי והן משום שניתן למצוא את המונח "גולם" בהוראת אדם מלאכותי בטקסטים שנכתבו לפני סוף המאה ה-12.
בנספח ג' אידל מציע היפותזה שלפיה כבר בכתבים הגנוסטיים המתוארכים לפני המאה השנייה לספירה לערך, היתה קיימת תפיסה עתיקה בדבר קיומו של מקרואנתרופוס בשם "אמת" וייתכן שכאן נעוץ הה
סבר לצמיחתו הבלתי מרוסנת של הגולם שעל מצחו כתובה המילה אמת.

1.1. ספר יצירה: ממאגיה עיונית למאגיה מעשית


שום דיון באגדת הגולם לא יהיה שלם בלי אזכור של ספר יצירה. לדעת שלום הספר חובר על ידי מחבר אנונימי, יהודי נאו-פיתגוראי בתאריך כלשהו בין המאה השלישית לשישית לספירה.
יותר מכל טקסט אחר של המיסטיקה היהודית הציג טקסט זה קוסמולוגיה מפורטת, שבבסיסה עומדת ההנחה, כי צירוף אותיות הוא הטכניקה שבה נברא העולם וגם החומר של בריאה זו. הפירוש השכיח לספר יצירה עוסק בקוסמוגניה, הכרת המבנים הנסתרים של היקום, כפי שהתגלו בפני אברהם אבינו. מבנים אלה זהים בצורתם ל-22 אותיות האל"ף-בי"ת העברי ולעשר הספירות, שצירופיהן הרבים מעניקים משמעות לצירופים של ארבעת היסודות (אדמה, אוויר, מים ואש) שהם עצמם מכוונים לעבר ארבע אותיות השם המפורש, שכל יצורי אנוש עשויים ממנו.
התהוות העולם מתוארת כאירוע הקשור בכל הצירופים האפשריים של 22 אותיות. ניצול כל הצירופים האלה, כמוהו כמיצוי כל התצורות האפשריות בכל השפות האפשריות. האותיות הן חומר בפוטנציה ובחינת האפשרויות הטמונות בכוח בעיצורי השפה העברית היא גם בחינה של יסודות הבריאה.
יסודות רבים של טכניקות מאוחרות יותר לבריאת גולם מקורם בספר יצירה, אף שבריאת גולם איננה מוזכרת במפורש בטקסט. בספר יש שני דיונים התומכים יחדיו בתזה, שספר יצירה אכן דן בבריאת גולם: האחד הוא הדיון בצירוף האותיות; והאחר בהישגו של אברהם.
בסוף ספר יצירה יש כמה משפטים המתארים את פועלו של אברהם:
"וכיון שבא אברהם אבינו, והיביט וראה וחקר והבין וחקק וצרף וחצב וחשב ועלתה בידו, נגלה עליו אדון הכל והושיבו בחיקו ונשקו על ראשו קראו אוהבו ושמו בנו… הבין בחכמה וחכום בבינה. בחון בהם וחקור בהם דע וחשוב וצור והעמד דבר על בוריו והשב היוצר על מכונו".

המהדורה המושלמת והמפורטת  ביותר הקיימת  של ספר היצירה.כתב היד הוצא לאור בידי בני משפחתו של בעל האתר.


נראה כי ספר יצירה לא היה רק חיבור קוסמוגני שתיאר את המתרחש בבריאה, אלא גם מדריך מעשי לנקיטת פעילות מסוימת, הקשורה מפורשות לפעילות האלוהית.
אברהם מצטייר בטקסט זה כמאגיקון שחקר את תוכן הספר וניחן ביכולת בריאה מכוח ידיעתו את הלכות יצירה. תפיסה זו קשורה ככל הנראה לתפיסה המדרשית שראתה באברהם אדם נעלה, וכן בצורך הפולמוסי להנגיד את פעילותו של אברהם שברא בני אדם בשר ודם לפסלונים שיצרו עובדי האלילים. אך נראה שאפילו אברהם לא הצליח להפיח נשמה באדם/גולם שיצר, וכן הוא היה זקוק לחברה של אדם שני כדי ליצור, כפי שכתוב: "קרב לעצמך חבר והביטו בו שניכם ותבינו בו".
היכולת להבין את ספר יצירה מתוך לימודו של יחיד היא זכות השמורה לאל בלבד. אין זה מקרה שמומלץ ללמוד את הספר ואת טקס בריאת הגולם בפרט בזוג או אפילו בשלושה. המקור לכך כנראה נעוץ במשנה במסכת חגיגה (פרק ב, א) הקובעת ש"אין דורשין במעשה בראשית בשניים ולא במרכבה ביחיד".
אפשר לשרטט שני קווים של במיסטיקה היהודית בימי הביניים: האחד הוא קו הקבלה התאוסופית והתאורגית, שמקורו בפרובנס והוא עובר דרך קטלוניה וקסטיליה לצפת, אינו התעניין בסוגיית האדם המלאכותי; והשני הוא זרם הקבלה הנבואית שמקורה בגרמניה, הבליחה לרגע בספרד והופיעה באיטליה של ימי הביניים והרנסנס ובמזרח – בארץ ישראל.
חכמי אשכנז וצפון צרפת הרבו לדון בגולם, הושפעו מהתיאור המדרשי של יצירת האדם הראשון והיו שקועים בתאולוגיה המיסטית היהודית העתיקה כפי שנוסחה בספרות ההיכלות על כל נטיותיה המאגיות והאנתרומורפיות. לעומתה ספרות הקבלה בפרובנס ובספרד בימי הביניים שיקפה התעניינות שולית בשאלות על אודות טבעו של הגולם וטכניקות יצירתו. שלא כמו הוגים בני זמנם מאשכנז ומצפון צרפת, התמקדו דיוניהם של חכמי פרובנס בתאוספיה ולא במאגיה. ולכן כפי שנראה בסעיף הבא הדן בטכניקות ליצירת הגולם, היתה השפעת חסידי אשכנז על התפתחות מיתוס הגולם רבה יותר מזו של חכמי פרובנס וספרד.

1.2.

טכניקות ליצירת גולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לדעת  משה אידל קיימות חמש טכניקות ליצירת גולם. שלוש מוצאן מאשכנז ומצפון צרפת, הרביעית של ר' אברהם גלנטי והחמישית היא של ר' אברהם אבולעפיה.
1. הטכניקה של ר' אלעזר מוורמס המובאת בפירוש לספר יצירה.
2. טקסט אנונימי בשם פעולת היצירה. נמצא בכמה כתבי יד, טרם הודפס בשלמותו והוא המפורט והמסועף ביותר בנושא בתקופת הרנסנס.
3. הפירוש על ספר יצירה המיוחס לרס"ג, נכתב כנראה במחצית השנייה של המאה ה-13 בצפון צרפת.
4. הגרסה של ר' אברהם גלנטי, מקורה באשכנז אך היא כוללת יסודות נוספים.
5. הגרסה של ר' אברהם אבולעפיה
כל הטכניקות הללו הועלו על הכתב החל במאה ה-13 ויש להן שני יסודות משותפים:
1. הגולם עשוי עפר המעורבב עם מים ונילוש לצורת אדם.
2. על גוף העפר נאמרים צירופי אותיות שמנפישים אותו.
הצירופים של אותיות ומספרים תופסים תמיד תפקיד מרכזי. ביטוי הצירופים האלה, המלווה במדיטציה ובטכניקות טיהור אחרות ניחן בכוח יוצר. כוח שעשוי להפיח חיים בגוף דומם שעוצב מאדמה ומים. לדעת אידל אפשר לתאר את הפרקטיקות ליצירת גולם כניסיונות של האדם לדעת את האל באמצעות הדרך, שבה יצר הוא את האדם.
תמצית תפיסתו של שלום נמצאת בשורות ההקדמה שכתב לערך "גולם" באנציקלופדיה יודאיקה:
“A creature, particularly a human being, made in artificial way by virtue of magic act, through the use of holy name… the development of the idea of the Golem in Judaism is connected with the magical exegesis of the Sefer Yezirah and with the ideas of the creative power of speech and of the letters”.
ההבדל העיקרי בין שלום לאידל הוא שלדעת אידל, שלום נטה לתפיסה שהיתה טכניקה בסיסית אחת ליצירת גולם שהיתה משותפת לכל הטקסטים שנכתבו באשכנז ובצפון צרפת. וכן ששלום העדיף תיארוך מאוחר על פני תיארוך מוקדם של הטכניקות ליצירת גולם. הוא ראה בכתביו של ר' אלעזר מוורמס את המופע הראשון של הנושא:
"במאה הי"ב לכל המאוחר, נתפתח… נוהל ובו הוראות קבועות לעשיית הגולם. טקס זה נתפס, אם איני טועה, כביטוי לכוחו של העומד בסוד ס' יצירה המתגלה בחוויה האכסטטית של החייאת הגולם".
אך אידל סבור שמה שנחשב לחידוש קבלי של המאה ה-16 מופיע כבר במחצית השנייה של המאה
ה-13.
אך שניהם מסכימים כי בטקסטים רבים במאות ה-12 וה-13 נתפסה בריאתו של הגולם באופן סמלי לחלוטין, לצרכים מיסטיים, כיצירה ריטואלית מתוך מטרה לחוות חוויה מיסטית.
ההבדל ביניהם בשאלת טכניקת יצירת הגולם הוא סמנטי שכן אידל מעדיף לכנות את פרקטיקת יצירת הגולם כטכניקה וזאת כדי להבחין בין הפעולות המאגיות והמיסטיות ובין הריטואל היהודי הרגיל כפי שהתגבש בספרות ובמנהגים ההלכתיים.

2. בין יהודים לנוצרים: השפעות הדדיות בתפיסת הגולם

,תאלוס אדם מלאכותי במיתולוגיה היוונית. מהסרט "ג'אסון והארגונאוטים. "
משחר ההיסטוריה יצר האדם בריות ויצורים מלאכותיים. בחלקם היו יצורים אלה מעין רובוטים פשוטים, בחלקם אלה היו פסלים בעלי כושר דיבור. מעטים בלבד ניחנו ברוחניות כלשהי.
כך למשל היו האושאבטי במצרים הקדומה בעלי יכולת "להשיב" במקום המת ולחשים מאגיים היו חרותים על פלג גופם העליון.
במיתולוגיה היוונית מסופר על פרומתאוס שיצר מחימר משובח פסל בדמות אישה וקרא לה "אמת". שולייתו, דולוס ניסה לחקות אותו אך לא היתה בידיו כמות מספקת של חימר ופסלו נותר ללא רגליים. לאחר ששני הפסלים נשרפו בכבשן והופחה בהם רוח חיים, יכלה האמת להתהלך ואילו העותק, השקר, נותר רתוק למקומו. מכאן גם האמרה "לשקר אין רגליים". כמו כן קיימת הקבלה מעניינת בין המסורות היהודיות על אודות הגולם ובין האגדה על סימון מאגוס שהתרברב שהוא מסוגל להפיח חיים בפסלים כך שמי שרואה אותם יהא סבור שהם בשר ודם. פסגת הישגיו היתה בבריאת ילד על ידי התמרת האוויר סביבו כמה פעמים.
שלום מעלה בחיבורו זיקות וקווי דמיון אם לא השפעה הדדית בין תורת הסוד של ספר יצירה לבין הכתבים הפסבדו-קלמנטיניים (המיוחסים לקלמנס מרומא). התמורות או התמרת האוויר המתוארות בסיפורו של סימון מאגוס דומות להפליא לתמורות האלפבתיות באותיות המתוארות בספר יצירה.
לפי שלום כבר מאז המאה העשירית רווחו באיטליה אגדות עם ומיתוסים של החייאת בריאות מלאכותיות על ידי כתיבת שם האלוהים והכנסתו לפיהם או כתיבתו על זרועם. ברגע שהשם נכתב מהסוף להתחלה הבריאות הללו מצאו את מותן.
נוסף על כך, היסודות הטלוריים, אדמתיים של הגולם והגולם כמשרת והסכנות המתעוררות בשל כוחות אלה הם מוטיב חוזר במחקריו של שלום. מקור תפיסה זו הוא בגנוזיס ולפיה לאדמה יש רוח משלה ומכאן אפשר אולי להסביר את צמיחתו העצמאית של הגולם והפיכתו ליצור חסר מעצורים. הדבר בולט במיוחד בפירוש לספר יצירה שיוחס לרס"ג ולפיו הגולם נקבר קודם באדמה ומתוכה הוא קם לתחייה. כמו כן טעויות במילוי ההוראות אינן מביאות להשחתת הגולם אלא להרס יוצרו – חזרה ליסוד הראשוני, שקיעה באדמה עד טבור.
לדעת אידל הגולם הוא מקרה נוסף של מפגש בין מסורות עתיקות ביהדות ובין דפוסי מחשבה זרים. מפגש שהביא לריבוי תפיסות בדבר טבעו של הגולם. אך בניגוד להתמקדות במאפיינים הפיזיים והמפלצתיים של יצורים, שאופיינית לטקסטים נוצריים מימי הביניים ואילך, בטקסטים העבריים הגולם יוצג כיצור מושלם מבחינה גופנית אך נעדר נשמה, יכולת דיבור וכוח הולדה.

 

פאוסט והאדם המלאכותי ההומונקולוס

 

ההומניזם המדעי האירופי מראשיתו נטבע בחותם של דו-משמעות: הומניזם שהוא בה בעת נוצרי ואנטי-נוצרי, מאגי ואנטי-מאגי. מסוף השליש האחרון של המאה ה-15 ואילך התפשטה יותר ויותר הערכה מחודשת של המאגיה בחוגים רחבים של אינטלקטואלים. בראשיתה היתה התופעה מוגבלת להוגים איטלקים, אך עם הזמן היא קנתה אחיזה ברחבי אירופה. ראשית התופעה בכתביהם של מרסיליו פיצ'ינו, פיקו דלה מירנדולה ויוהנס רויכלין בקרב הנוצרים.
עם פרסום De Arte Cabbalistica בשנת 1517 בידי יוהנס רויכלין, נפוצה המילה "גולם" בקרב הנוצרים. בתחילה דעותיהם עוררו ביקורת אך בסופו של דבר התקבלה גישתם החדשנית והחיובית בקרב חוגים נרחבים. אפשר לראות בקורנליוס אגריפה את האידאולוג המובהק של כיוון מחשבה זה במאה ה-15.

פרצלסוס "יוצרו " של ההומונקולוס
אך ההתעניינות במאגיה לא היתה אקדמית או פילוסופית גרידא. הנצרות התעניינה בקסמים, במאגיה ובהרמטיזם. אישים כמו קורנליוס אגריפה וג'וליו קמילו נודעו ביכולותיהם המאגיות. בייחוד ידוע דוקטור פרצלסוס בכך שיצר אדם קטן homunculus על ידי שילוב של שתן, דם וזרע שלטענתו היוו את החומר ההיולי של נפש האדם. לאחר 40 יום התחיל ההומונקולוס להיווצר מתוך הרקב שעלה בזרע. פרסלוס מכנה גם דמויות גולם קטנות שנוצרו משעווה, טיט או זפת בשם זה ושנועדו במסגרת המאגיה השחורה לגרום כאב ונזק לאויבים.


הנה כי כן, אפשר לראות כי בעיני פשוטי העם והטקסטים העממיים שרווחו בימי הביניים ובתקופת הרנסנס היטשטשו ההבדלים בין יהדות לנצרות, בין מאגיה שחורה ללבנה, בין מונותיאיזם למדעי הטבע. השפעות נוצריות חלחלו אט אט ונספגו באגדת הגולם היהודית. כך אפשר לראות שהחל מהמאה ה-17 הגולם מיוצג כבעל כוחות טלוריים מסוכנים, בלתי ניתנים לשליטה, דמוניים משהו.
נוכח סביבה עוינת, מרובת עלילות דם ופולמוסים דתיים, סביבה של השפעות הדדיות, לסיפור הגולם היה תפקיד סוציולוגי בתרבות היהודית: הוא שימש כהוכחה ניצחת לסביבה הפגאנית והפוליתאיסטית בדבר עליונות היהדות והמונותאיזם היהודי. ההמון שאב ביטחון מכך שבסביבה עוינת יכולה המנהיגות הדתית שלו להתמודד באמצעים מאגיים עם פוגרומים ועם עלילות דם.

3. גלגולי הגולם בעת החדשה

המוטיב של הגולם כאיום פיזי על יוצרו החל להופיע בכתבים גרמניים מהמאה ה-17 אך חלחל לספרות העברית רק במאה ה-18.
כפי שראינו לעיל בגרסאות הקדומות של סיפור הגולם בתלמוד ובימי הביניים, כמו גם בגרסאות של המאות ה-17 וה-18 שנשתמרו עד למאה ה-19, אין תיאורים מפורטים של הגולם, אין דיונים בעולמו הרוחני ואין הבניה של עולמו הפנימי. אין מידע אישי על אודות הגולם, אין לו משמעות מבחינת עצמו: אין לו שם פרטי והיעלמותו אינה חשובה אפילו ליוצרו האנושי. הגולם משמש עדות דוממת לכוחו של המאגיקון ואין לו ערך כשלעצמו.
בפרק הקודם ציינו כי בסביבה עוינת אך מלאה בהשפעות הדדיות בין נצרות ליהדות, לסיפור הגולם היה תפקיד סוציולוגי: הוא נטע כוח ואמון בעם במנהיגיו ובעליונות היהדות בסביבה לא-יהודית ואנטי-יהודית.
במאות ה-18 וה-19 חוסר היציבות הפוליטית והדתית (מלחמת שלושים השנה) והתמוטטותן של הנחות יסוד בדבר האדם והעולם פגעו בתחושת הביטחון האישית. חלה נהייה אחר האל, ופנייה לעבר התנסות אישית. המיסטיציזם פרח.
הדבר היה בולט בעיקר בקרב יהדות מזרח אירופה, שלפי החוקר Thieberger דחף אותה להסתמך יותר מאי פעם על טקסים בעלי אופי מאגי וקמעות.

3.1 יצירת מיתוס מודרני: הגולם של ר' אליהו מחלם


האגדה הקדומה ביותר, משנת 1674 לערך, המקשרת את יצירת הגולם לדמות היסטורית מצביעה על ר' אליהו בעל השם מחלם שחי במחצית השנייה של המאה ה-16, כפי שמופיע בכתביהם של מחברים נוצריים דוגמת יהן וופלר וקריסטוף ארנולד. האגדה היא בסיס לתבנית אגדה מאוחרת יותר שנרקמה סביב דמותו של המהר"ל מפראג, בן זמנו הידוע של ר' אליהו.
בגרסה של ר' אליהו מחלם לא מוזכרים כוחות על-טבעיים של הגולם וגם לא נראה שהגולם גורם למאגיקון שברא אותו דאגות מיותרות. הסכנות הנזכרות בגרסה המאוחרת של מעשה הגולם אינן מופיעות בגרסה זו. ר' אליהו מסיר את המילה "אמת" בלי לתת הסבר מפורש למעשה. המילה "אמת" היתה כנראה תלויה בקמע על צווארו. על פי גרסה זו נחשב היצור למת מלכתחילה. לפיכך נראה שיש לתארך את הדרמטיזציה של האגדה לא לפני אמצע המאה ה-17 ואולי מעט מאוחר יותר.

כאמור זוהי העדות המוקדמת ביותר במרכז אירופה לאגדת הגולם כמשרת/שוליה, אך שלום מביא בחיבורו החשוב עדות קדומה יותר המצויה בכתב יד מהמחצית הראשונה של המאה ה-16 ומקורה כנראה קדום יותר. מסופר בה על ר' שמואל החסיד (אביו של ר' יהודה החסיד) ש"ברא גולם אשר אמנם לא ידע לדבר, אך ליווה אותו ושירת לפניו במסעותיו דרך גרמניה וצרפת". בגרסה זו כמו גם בגרסאות המאוחרות לסיפור הגולם ניכרות לדעת שלום השפעות של הבריאה המלאכותית והאוטומטית (לימים, הרובוט או המחשב). נוסף לכך, בימי הביניים היו נפוצות אגדות ומעשיות על משרתים דמויי אוטומט, הידועים שבהן הם סיפורי "השקרן" של לוקיאנוס. גם בגרסתו של ר' יעקב עמדן, אחד מצאצאי ר' אליהו, היה חשש מפני הגולם שגדל ללא הרף שישמיד את העולם כולו. ככל הנראה מצביע מוטיב ההתפשטות הבלתי מבוקרת על השפעתו של מוטיב "שוליית הקוסם" שנתווסף בתקופה זה כתוצאה מהשפעות נוצריות לתפיסה הנמצאת במדרש.

לפני שנעבור למיתוס הגולם בגרסתו המוכרת ביותר, קרי, המהר"ל והגולם מפראג, אביא את גרסתו של יעקב גרים כפי שהופיעה בעיתון למתבודד משנת 1808:
"יהודי פולין עושים, אחרי אמירת תפילות מסוימות וקיום ימי צום, דמות של אדם מטיט או מחימר, וכאשר הם לוחשים עליו את שם המפורש הפועל נפלאות, אז בהכרח נכנסת בו רוח חיים. אמנם, לדבר אין הוא יכול, אך הוא מבין די הצורך מה שנאמר לו או מה שמצווים אותו. הם מכנים אותו גולם ומשתמשים בו כמשרת לעשיית עבודות בית שונות, ואולם אסור לו לעולם לצאת מחוץ לבית. על מצחו רשומה המילה 'אמת', ומדי יום ביומו הוא מוסיף במשקלו ונעשה בהדרגה גדול וחזק מכל בני הבית, אפילו קטן היה בתחילתו. על כן בגבור פחדם מפניו הם מוחקים את האות הראשונה, עד שלא נשארת אלא המילה 'מת', ואז הוא מתמוטט וחוזר להיות עפר. אולם אדם אחד, מהיסח הדעת, הניח לגולם שלו לגדול יותר ויותר עד שלא יכול היה האיש להגיע אל מצחו. אז ברוב פחד ואימה ציווה על משרתו זה לחלוץ לו את מגפיו, בחושבו שכאשר יתכופף הלה, יוכל להגיע אל מצחו. וכך אמנם היה, והוא הצליח למחוק את האות הראשונה, אך גוש החימר נפל כולו על היהודי וימחצנו".

3.2 ביסוס המיתוס: המהר"ל והגולם מפראג

 

ייחוסה של יצירת הגולם למהר"ל (ר' יהודה ליווא בן בצלאל, 1609-1512) מפראג תרמה לעיצוב מעשה הגולם במתכונתו המובהקת למן המאה ה-19. המהר"ל חי בתקופה מלאת שינויים והתפתחויות מדעיות, הוא היה בן זמנם של יוהנס קפלר וטיכו ברהה, שערכו את ניסוייהם המדעיים סמוך לנהר
ה-Moldau.
אידל סבור כי ייחוס אגדת הגולם למהר"ל עושה עוול לדמותו הרוחנית, כפי שזו מצטיירת מתוך כתביו המקוריים. במקורות ההיסטוריים, שנכתבו בחוג המהר"ל במשך חייו ומיד לאחר מותו, אין זכר לאגדת הגולם. ולמרות זאת מופיעות מסוף השליש הראשון של המאה ה-19 עדויות בכתב, המקשרות בין המהר"ל ליצירת הגולם.
המהר"ל היה ידוע בפישוט והנהרה של דוקטרינות במיסטיקה היהודית. הפופולאריות שלו גרמה לרבים לראות בו בעל כוחות על-טבעיים ובעל ידע ברזי הקבלה. האירוניה המרכזית היא שמדובר באדם שבחייו האמיתיים לא האמין בנסים או בקסמים ושהפך לאחר מותו לדמות המרכזית באחד מיתוסים המודרניים הגדולים ביותר – מיתוס הגולם, יצירת אדם חי מחימר.
המהר"ל דחה את השילוב בין מדע לקסם ומאגיה והסתמך על התורה ועל התלמוד כמקורות הבלעדיים לידע ולהבנת העולם. הוא לא האמין בנסים וזאת בניגוד לדמותו המיתית בגרסאות הספרותיות והקולנועיות. אך עם זאת הוא היה איש רנסנס אמיתי: בהסתמכותו על עיקרי ההומניזם הרנסנסי שהדגישו את ההסתמכות על היחיד והתנסותו, החיפוש אחר האמת, חשיבות ההשכלה הרחבה ושיפור עצמי ושוויון. בכך מגלם המהר"ל בדמותו את המעבר מימי הביניים לתקופת הנאורות.
לפי מקורות היסטוריים המתועדים אצל החוקר Thieberger, בשנת 1592, כמה שבועות לפני חזרתו של המהר"ל לפוזן לשם קבלת משרת רב ראשי, הוזמן לפגישה אצל רודולף השני. פגישה קצרה זו עוררה את דמיונם של יהודים רבים – אדם יהודי, הנמנה עם הגזע השנוא והנרדף ביותר, מוזמן לחצר הקיסר, נפגש עימו לא כיועץ פיננסי ולא כשגריר פוליטי, אף לא כרופא חצר אלא כיהודי מלומד, כידיד.
הקיסר רודולף השני התעניין במיסטיקה ובקבלה ונראה שזה היה נושא השיחה בין השניים. ידוע שהוא הקיף את עצמו במלומדים, באמנים ובמדענים כמו יאן ברויגל, טיכו ברהה ויוהאן קפלר.
בקובץ סיפורים פופולרי על הגטו בשם Sippurim שהוציא לאור Wolf Pascheles מופיע סיפור מאת לודוויג קפר (Kapper) בשם "רבי לאו הגדול והרוזן" שמשלב בין גרסאות שונות לסיפור המפגש בין המהר"ל לקיסר, ולענייננו, זהו המקום הראשון שבו מופיעה בדפוס אגדת הגולם מפראג. גם בקובץ של Alois Jirasek הצ'כי Old Bohemian Tales (1914) מופיעה גרסה המספרת על המפגש בין המהר"ל לקיסר וכיצד בשל צחוקו של הקיסר קרס חלק בארמונו והמהר"ל הציל את המצב (סצינה שמקבלת ייצוג בסרטו של ואגנר מ-1920).
ההנחה של אידל היא שבאמצע המאה ה-19 תועדו בפראג אגדות המקשרות בין המהר"ל ליצירת הגולם. תפוצתה של האגדה בפראג קשורה בכך שנושא האדם המלאכותי הופיע בכתביהם של סופרים שביקרו בפראג או חיו בה, כפי שמעידות הדוגמאות של גתה והשק.
במובנים רבים אגדת הגולם היא מיתוס נגדי. הוא נוצר וקם לתחייה כדי להגן על היהודים מפני הגויים שהעלילו עליהם עלילות דם, כמו שימוש בדם נוצרי לאפיית המצות של פסח. הגולם היה תגובה לשנאה אי-רציונלית מצד הנוצרים. כך נוצר אספקט מטאפורי חדש של הגולם – גילומה של התנגדות יהודית, הגנה יהודית. ולחימה יהודית.

ראו גם

 

גילגוליו של הגולם: חלק ב' : הגולם בספרות העולמית

גילגוליו של הגולם:חלק ג' -הגולם בקולנוע העולמי

 

יש לנו גולם במעגל

 

 

גולם למניין חלק א'

  

חלק ב'

ספר היצירה במהדורה הטובה ביותר

הגולם ואני

 

הבלוג של לילי יודינסקי

 

 

 

 

 

 

חוק יצירה : בשביל ליצור צריך לסבול

"אני עצובה " אמרה לי אתמול יוצרת ידידה שלי " נפרדתי מהחבר שלי ואני מרגישה ריקנות. האהבה חסרה לי והסקס חסר לי והכל חסר לי.
הנדתי את ראשי בהבנה .
"אז מה את עושה ?
אני יוצרת כותבת שירים ומוזיקה תדשה תדע שדווקא מאז הפרידה האיכות של יצירה שלי עלתה פלאים . בזמן שהייתי איתו יצרתי מעט מאוד ומה שיצרתי היה בינוני ומטה.אבל מאז העזיבה יש שיפור דרמטי.דווקא בגלל שקשה לי כל כך וחסר לי כל כך אני יוצרת טוב יותר.
ואיך את מסבירה את זה ?
כשטוב לך עם מישהו כשיש סקס משגע וכו' זה בא על חשבון היצירה. תחושה של שלמות בחיים האישיים היא תמיד מזיקה ליצירתיות.ובכלל היגעתי למסקנה שההנאה מסקס היא על חשבון יצירתיות טובה באמת."

  
אז האם מוסר ההשכל הוא שעל מנת להיות יוצר טוב עליך לסבול מחוסר בדברים אחרים?
יכול להיות
עובדה שבמדינות שבהן יש רמת חיים גבוהה ליוצרים נניח מדינות אירופה המערבית הם בררך כלל יוצרים יצירות ברמה בינונית ומטה , היצירות הטובות באמת היום נוצרות שם בידי יוצרים מהגרים שסובלים מחוסרים ובעיות מסוגים שונים ומשונים ומוציאים אותם בכתב .
ובכל זאת הרי בעבר היו גם יוצרי מופת שחיו עד כמה שאפשר לשפוט חיים טובים למדי . הרוזן טולסטוי למשל שחי באושר ובעושר באחוזתו אם כי נכון שגם הוא סבל מכל מיני בעיות משפחתיות.
כך שאם יש כאן חוק לגבי היצירה הוא לא חוק כללי או בכל אופן לא נכון לגבי כולם יש כנראה גאונים שהכלל  לא חל עליהם. אבל ככל הנראה עדיף ליוצר לחיות חיים לא מספקים מבחינה רגשית ונפשית  למען איכות יצירתו.  

אורן עילם כנגד ראשי הביצה

אורן עילם הוא משורר ומבקר  צעיר וזועם הכועס על כל מה שהוא רואה סביבו ובראש ובראשונה על כל הנעשה  בביצת  השירה התל אביבית המתועבת בעיניו ועל הנעשה  בעולם האקדמיה.

הוא מפעיל את אתר השירה החברתית הפוליטית.
ולפניכם כמה יצירות של אורן עילם.

ראשי הבֵּיצה

ראשי הבֵּיצה הם בכל מקום
הם השולטים
הם יגידו מה מותר ומה אסור
מה נכון ומה לא
מה לגיטימי ומה לא
הכול בידיהם של ראשי ביצה
הביצה סרוחה אך הם לא ערים לזה
הביצה מתפוררת לאבק כוכבים
כמו סופרנובה
ומתוכה בוקע אפרוח או גוזל
חי או מת
גדול או קטן
גוזל מת ענק
נפנוף או משק אחרון של כנפיו
ראשון שהוא גם אחרון
ילדים לא יהיו לו ולא מעוף
לא במובן של לעוף
ולא במובן של השראה
והוא יצנח, רק שאין לו לאן
אז הוא יישאר
והוא יצפצף או יצפור
כמו גוזל או כמו אוטובוס או רכבת
למרות שבכל מקרה פעילותו עקרה
היא שריד לרוח חיים
ממנה נשאב הד
וההד מטבעו מהדהד
למרות שמאחוריו אין דבר
הד ללא גב או גיבוי וללא מקור לשאוב ממנו
כך השירה העברית או על מה בכלל דיברתי

ג'וקים

ג'וקים מלמדים אותך מה זה להיות מסכן
ומה זה שיצורים פחות מפותחים ממך חוגגים על חשבונך.
בדיוק כמו אז, באקדמיה.

אוניברסיטת תל אביב

את עבודת הדוקטוראט עשיתי במחסן גרוטאות ישן ומפויח בצפון תל אביב.
"נזמר נא את שיר אליפלט ונגידה כולנו בקול כאשר עוד היה הוא רק ילד כבר היה הוא ביש גדא גדול בו שכנים ושכנות דיברו דופי ואמרו שום דבר לא יועיל אליפלט הוא ילד בלי אופי אין לו אופי אפילו במיל."
כל ערב הייתי מגיע
עם רדת החשכה
כשאין שם איש.
לפנות בוקר, לפני שהגרוטאות חוזרות
הייתי בורח משם.
"אם גוזלים מידיו צעצוע הוא נשאר מבולבל ומחייך מחייך מבלי דעת מדוע וכיצד ובשל מה זה ואיך."
פעם ראיתי חתיכת פח ועליה חקוק "החוג לפסיכולוגיה".
ובעיניי הדבר היה מוזר, מפני שאיזה מין שם מוזר זה לקרוא בו למחסן.
"ונדמה כי סביבו זה מוזר אז דבר מה התרונן כה ושר בלי מדוע ובלי כיצד בלי היכן ובלי איך ולמה בלי לאן ומאיזה צד בלי מתי ובלי אן וכמה כי סביב ככינור וחליל מנגינה מאירה מצלצלת אם נסביר לך מה זה יועיל איזה ילד אתה אליפלט."
והבנתי, לעולם לא אהיה שייך
והבנתי, גם צעיר חייב להראות סימנים של נכונות לגריטה.
והבנתי, גם כשאהיה זקן לא תהיה בי הנכונות.
"בליל קרב ברעום אש מזנקת בין אנשי הפלוגה קול עבר העמדה הקדמית מנותקת מלאי תחמושת אזל בה מכבר אז הרגיש אליפלט כאילו הוא מוכרח את המלאי לחדש וכיוון שאין אופי במיל לו הוא זחל כך ישר מול האש."
והבנתי, אני טוב מהם.
והבנתי, הם ליצנים
והבנתי, הם מתעמרים בי
והבנתי, הם עושים אותי לץ
"ובשובו מהומם ופצוע התמוטט הוא כרע וחייך הוא חייך מבלי דעת מדוע וכיצד ובשל מה זה ואיך."
והבנתי, הם חוששים
והבנתי, אין לי מוצא מהמצב
והבנתי, אין מנוס
"ובלילה חבוש קסדת פלד אז ירד המלאך גבריאל וניגש למראשות אליפלט ששכב במשלט על התל הוא אמר אליפלט אל פחד אליפלט אל פחד וחיל במרום לנו יש ממך נחת אף שאין לך אופי במיל."
והבנתי, אני לא לבד
והבנתי, כל הטובים בחוץ.
"זהו זמר פשוט גם תמוה אין ראשית לו וסוף והמשך זימרנוהו בלי דעת מדוע וכיצד ובשל מה זה ואיך."

קביעוּת

קביעוּת היא אינפוזיה של טינופת הזורמת ללב ליבה של המדינה
צריך לגזור את הצינור הזה
ולתת לטינופת להישפך לים
עד שהכול יהיה טהור וצודק על האדמה של הארץ
ואחר כך צריך לטהר גם את הים כדי שיהיה לדגים כיף לחיות בו
ושהם יוכלו ליהנות מהזמן שנותר להם במים
ושהכול יהיה טהור באופן כללי
ועם האיומים האסלאמיים צריך להתמודד ולא להיות נאיביים
אבל אסור לתת לזה להסיח את הדעת
מכך שקביעוּת היא אינפוזיה של טינופת שזורמת לתוך תוככי הוריד של החברה
ומשחיתה תרבות טהורה (לא מה שיש עכשיו, וגם לא מה שהיה פעם)
וגורמת לרפיסות ואבדן חזון
וגורמת לכך שמשוררים יישארו משוררים ולא יתקדמו בחיים
כי למשוררים אין סיכוי במקום בו יש קביעוּת
כמו למשל בממסד הנקרא שירה
הקביעות היא שורש רע
והיא מצמיחה הרבה מאוד עשבים שוטים
לא בכל מקום בעולם, אבל בישראל כן
ולמה?
משום שבישראל, כמעט כל דבר שבמקום אחר יכול להיות בו טוב וגם רע, הוא רע ואין בו טוֹב (והעדר קביעות הוא היוצא מן הכלל כאן)
קביעות בישראל זה שאנשים לא מתאימים יקבלו חיזוק להפוך לעוד יותר לא מתאימים
ואנשים מתאימים ייגרסו לפתיתים במגרסה המופעלת על ידי אנשים לא מתאימים שיש להם קביעות
ויהפכו למשוררים לנצח נצחים בלי קביעות עם חץ בלב וחץ בציפורן

חייו היו הליכה מתמדת וקשה ומלאת תיעוב

בבוקר היה קם והיה הולך לישון שוב.
אך לא נרדם כמו גם בלילה שחלף בלי שוב.
אחוז טירוף היה יושב מול המחשב
ומנסה להיות לא קיים באף לב.
יש בו פסיכופט כמו בכולן
אך אצלו זה הרבה יותר מוחצן.
זה רק נדמה שהוא דומה אך הוא כלל לא
חייו הם חץ אבוד באפלה לא לו.
תקוותו עוד נצורה בו כקליע
כאילו אף אחת אותו עוד לא החליאה.
הכול אבוד והוא יודע זאת היטב
מה שהיה הוא שיהיה כמו כל כלב
ועוד ניצוץ של נעורים בו מתנצנץ
בעוד מוחו כמו מאיים להתפוצץ.
הוא נע ונד בין לבין
תקווה קטנה
וייאוש בלתי מתכוונן.
ולפעמים היה רוצה שמטאור בגודל סוס
יבוא ורק אותו יציל
יבוא ורק איתו יטוס
ואת השאר כמו ישמיד בכמו ריסוס
של מטוסים
שמצידי יכול להיות כימיקל או פגזים
והעיקר שעוד אחיה
על גב הסוס אביט אחור
ואחייך לי בתקווה שזן אציל יותר יחיה
מבני אדם שבתוכם כבר לא אחיה
ואחייך לי בתקווה שזן אציל יותר ישרוד
מבני אדם שמשולים
לחרא של פרות
ואחייך לי בתקווה שהעולם אליו אטוס
יהיה מלא באצילים דומים לי ודומים לסוס
ואחייך לי בתקווה שהעולם אליו אגיע
יהיה מלא באצילים
וכלום לא יהיה יותר מרגיע
ואחייך לי בתקווה שהעולם אליו נגיע
אני וסוס אחד חכם
שכמו אני
אינו פגיע
מלא באצילים כמותו
שגם אותם רק הוא הציל
ואספם בלי להבהיל
מכל קצוות היקומים
ורק אותם חש להביא
אל עולם גבישי אחד
שישרוד לעד.

 

ראו גם
אתר שירה חברתית של אורן עילם

 

העבדות מא' ועד ת

אורן עילם על שירה חברתית לעומת שירה אינטלקטואלית

כתם על עולם השירה: אורן עילם נגד יהודה ויזן  

קופיקו כוכב עליון

 קופיקו האורח

חמישים וכמה שנים מלאו למותג המצליח ביותר בעולם ספרות הילדים  הישראלי  לקופיקו הכוכב  בלתי מעורער של שכונת עין גנים ופתח תקווה בכלל.ובימים אלו מתוכננת עונה חדשה של סדרת הטלוויזיה על קופיקו ,ובפתח תקווה משרטטים "פארק נושא " שבמרכזו יעמוד הקוף המפורסם שהפך לאיקון הבלתי מעורער של פתח תקווה

ומאחר שבאוקטובר 2008 מלאו  50 שנה בדיוק לפרסום הספר הראשון בסדרת "קופיקו " "קופיקו האורח " להלן כתבה מקיפה על הקוף על הסופרת תמר בורנשטיין לזר שיצרה את הסדרה מאריכת הימים ביותר הקיימת כיום שנכתבת בידי סופר יחיד,ועל התופעה כולה .

 

גילוי נאות :אני קרוב משפחה של משפחת בורנשטיין –לזר ולכן גם קרוב רחוק של קופיקו.

האייקון

 

האם יש מישהו בין הקוראים הצעירים או המבוגרים או גם הזקנים של אתר זה שלא שמע את השם "קופיקו"?

אם כך קשה להאמין שזה מישהו שגר במדינת ישראל בחמישים השנים האחרונות.
בימים אלו מלאו חמישים שנה להוצאת "קופיקו האורח " ב-1958 הספר הראשון בסדרה על הקוף המפורסם ביותר בשפה העברית "קופיקו " גיבורה הנצחי של תמר בורנשטיין לזר.
סדרת קופיקו היא כיום  בגדר "איקון תרבותי" שקשה מאוד למצוא מישהו שגדל בארץ ( וגם מבני הציבור הדתי ) שאינו מודע לו היטב ,ניתן להשוות לאיקון של "הקוף חבוש כובע הטמבל " כמאפיין ישראלי מיוחד במינו שמזוהה מידית בכל פינה בישראל אולי רק את גיבורי סדרת חסמבה את דנידין הרואה ואינו נראה ואת גיבוריו של אפרים קישון . הוא אחת הדמויות הישראליות הבודדות מאוד שאפשר להשוות עם איקונים ידועים לכל בחו"ל כמו מיקי מאוס ,סופרמן ,וטרזן .
ספרי סדרת קופיקו הפכו במשך 50 שנות קיום הסדרה לאחד המאפיינים העיקריים של "הישראליות ".העשרות הרבות של ספרי הסדרה תיעדו בדרכם המיוחדת את השינויים העצומים שחלו בחברה הישראלית ובמשפחה הישראלית במשך העשורים והם ישמשו כחומר לא אכזב לחוקרי החברה הישראלית לעתיד לבוא שכן כל הדמויות שמתוארות שם להוציא הקוף עצמו הן אמיתיות.


והשנה הקרובה שנת 2009  אמורה להיות  שנת קופיקו:  הקוף הישראלי השעיר והשובב יוכיח לכולם מאיפה הגענו ולאן אנחנו הולכים
חברת "יס " הודיעה על כוונתה לפתח עליו סדרת טלוויזיה של 25 פרקים שתיוצר בידי רון אייזק התסריטאי חנן פלד והבמאי רון בינימינוב ,הצוות שיצר כבר לפני כמה שנים סדרה קודמת על עלילות הקוף מעין גנים. הסדרה צפויה לעלות לשידור במהלך 2009.
בעיר פתח תקווה מתוכנן מיזם חדש ומדהים : פארק נושא לכבודו של קופיקו שיכלול אף מוזיאון (!)
ובמקביל תמר בורנשטיין לזר שממשיכה להוציא לאור גם בימים אלו ספרי קופיקו וצ'יפופו חדשים ( זאת הסדרה הפעילה הוותיקה ביותר הקיימת שנכתבת בידי מחבר אחד
ובני המשפחה ובראשם  הבת נוגה ברק מתכננים שלל מוצרים סביב הקוף המדבר שהפך לדמות ספרותית העברית המצליחה ביותר מבחינה השפעתה על שוק המוצרים כולל כמובן אתר אינטרנט חדש.
. עם סדרת טלוויזיה חדשה בלוויין ופארק נושא מיוחד (בפתח תקווה!) לקוף טוב הלב, העתיד הוא השמיים.

אבל כדי להבין  היטב את ההווה של קופיקו ואת עתידו  יש להיזכר תחילה בעבר.

השכונה

 

עין גנים 1. הבית שמול ביתו של קופיקו בשכונת עין גנים פתח תקווה.

עין גנים היא שכונה שלווה  ורגילה לחלוטין בפתח תקווה , לכאורה עוד ישוב של רבי קומות.פעם בשנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת היא הייתה דבר שונה מאוד. "עין גנים" הייתה מעין ניסוי סוציאליסטי אוטופי,היא הייתה מושב הפועלים הראשון שכל מי שהתגורר בה התחייב לעבד את אדמותיו במו ידיו ולא לשכור לשם כך פועלים ערביים. המתיישבים חויבו להעסיק במידת הצורך אך ורק פועלים יהודיים לפי העיקרון של עבודה עברית. נקבע כי כל חבר יהיה בעליה של חלקה אחת בלבד, כדי למנוע פערים כלכליים, וכי השפה השלטת במושב תהיה עברית.
הישוב ששמו הלך לפניו עד למרחוק הפך למעין מרכז רוחני אידיאולוגי של תנועת העבודה הצעירה.
רעיון מושב העובדים התפתח והתגבש בעין גנים, ובשנת 1920 התכנס במושב 'הארגון להקמת מושבי עובדים בארץ ישראל'. עד מהרה הייתה עין גנים למיתוס ומקור השראה ליישוב העברי המתפתח.
בעין גנים הוקמו מוסדות מרכזיים של ההתיישבות העובדת. בשנת 1911 הוקמה הסתדרות העובדים החקלאיים '.
ההסתדרות הכללית של העובדים נהגתה ונוסדה בעין גנים ושם עמד בית ההסתדרות הראשון.

רעיון קופת חולים בארץ ישראל, נהגה והוגשם בעין גנים ,הישיבה הראשונה  בנושא הייתה  בעין גנים וכל אחד מהחברים המייסדים התחייב לקבל חולה אחד שיתאשפז אצלו בבית .
. במקום התגוררו ופעלו בכירי האידיאולוגים ואנשי הרוח של תנועת העבודה: אהרון דוד גורדון, ברל כצנלסון, הסופרים יוסף חיים ברנר, יעקב רבינוביץ, דוד שמעוני, ש"י עגנון ועוד
ראשי הממשלה לעתיד דוד בן גוריון ולוי אשכול היו פועלים בעין גנים, שמואל דיין אביו של משה דיין חי שם ורבים ואחרים.
בנוסף לכך היא הייתה מקום הולדתו של מחבר ספרי חסמבה יגאל מוסינזון שאמנם עבר משם בצעירותו והתיישב לבסוף בתל אביב.

זה היה פעם לפני עשרות שנים. היום היא כאמור עוד שכונה רגילה לפחות לכאורה בפתח תקווה.
אבל היום עין גנים ידועה לאלפים רבים במדינת ישראל לא דווקא בגלל היותה בעברה ניסוי אוטופי יוצא דופן שניסה להגשים ערכים סוציאליסטיים אלא בגלל היותה מושב לסוג מיתוס שונה עד כמה שאפשר מהמיתוס המייסד של המושבה ובזכות דייר שונה מאוד מכל אלה שהוזכרו שעד לשנים האחרונות לפחות לא היה ידוע באופן מיוחד לפחות לכאורה , בתרומתו לערכים פוליטיים ואוטופיים כלשהם.
דייר זה אף אינו אנושי, הוא קוף מדבר שהיגיע מאפריקה ואולי מכוכב אחר. שמו הוא קופיקו .
דייר נוסף שהתגורר בעין גנים לזמן קצר נקרא צ'יפופו אך הוא עזב את השכונה הפתח תיקואית כדי לנדוד ברחבי העולם .
קופיקו וצ'יפופו הם כמובן דמויות דמיוניות אך הסביבה שבהם הם חיים בסיפורים והאנשים שמופיעים בסיפורים יחד איתם הם כולם דמויות אמיתיות של תושבי עין גנים . שני הקופים הם תוצר דמיונה של הסופרת תמר בורנשטין-לזר שחיה כל חייה בעין גנים .

אימו של קופיקו

 

צייר אריה מוסקוביץ' ( מ.אריה )

אמו של קופיקו, תמר בורנשטיין–לזר, נולדה בפתח תקווה במושבה עין-גנים בשנת 1929, דור שלישי למשפחת חלוצים, ממייסדי המושבה. היא בוגרת המדרשה למורים בגבעת שלושה. בזמן מלחמת השחרור שירתה באחת הלהקות הצבאיות הראשונות, והופיעה בשירה ובמשחק לפני יחידות צבא שונות ברחבי הארץ.
לאחר שחרורה החלה ללמד בבית הספר "גורדון " בפתח תקווה. שם שימשה כמחנכת ומורה לדרמה יוצרת במשך תקופה של כ-50 שנה בעלת שיטות חדשניות ולא מקובלות לחינוך הילדים ובמידה רבה יש לראות בעבודתה הספרותית מאז כחלק אינטגראלי ומשלים של עבודתה כמורה וכמחנכת שבו היא משתמשת בשיטות דומות על מנת למשוך את עניינם של הילדים. .

עין גנים 8, פתח תקווה

ביתו של קופיקו ברחוב עין גנים מספר 8 .פתח תקווה.

תמר:  תדע לך שבבית הספר קיבלתי בלתי מספיק בספרות  ממורה שלא הבין כלום . אז הראתי כתב יד שלי לסופר בשם א. אורינובסקי והוא קרא וברקע היו שני חברים שלי אחד מהם היה סלור ( לעתיד בעלה של תרצה אתר ואביו של הזמר נתן סלור ) שהיו בטוחים שיזרוק אותי לכל הרוחות . אבל הוא קרא והתרשם לטובה  והוא שלח אותי להוצאת יזרעאל . החברים האלו באו איתי בטוחים שיזרקו אוי שם לכל הרוחות אבל הם קראו גם כן והתרשמו והזמינו מימני מיד ספר . ושם סיפר לי אחד העובדים בהוצאה את יודעת שהסבא שלך היה לוחם בפוגרומים וכי חיסל את אחד ממנהיגי הפוגרומים ובגלל זה נאלץ לברוח לארץ ישראל . את זה לא ידעתי עד אז . .. 

 תמר  החלה לפרסם בשנת 1951   סיפורי ילדים בעיתוני ילדים וביניהם "דבר לילדים". " ו"הצופה לילדים " (עיתון לילדים דתיים ) ובמדור היומי לילדים בעתון "הבקר", "הבקר לילד ולנוער" . סיפוריה התקבלו בהנאה על ידי צבור הקוראים. העורכים ביקשו עוד ועוד .ותמר כתבה וכתבה.

הסיפור הראשון של תמר בורנשטיין פורסם ב"דבר לילדים " כרך כ"א ב-1951. הסיפור היה "הילדה מהמעברה והכוכב ממרום " שפורסם ב-14.2.1951 . על כוכב שמביא עז וחלב כדי לרפא ילדה חולה במעברה.

הסיפור השני היה "למה שחורות כנפי העורב " מה-2.5.1951  שבו הופיעה לראשונה הילדה אורנה ביחד עם סבא בנימין.

לעתיד אורנה תיהיה אחת הדמויות  הקבועות בסיפורי קופיקו.

 

תמר עם ערימה מספריה.

בשנות החמישים החלה לעבוד גם ברדיו, שם קראה סיפורים פרי עטה, וכן כתבה תסכיתים לילדים, תחום חדש יחסית באותה תקופה. תמר בורנשטיין-לזר התבלטה בו לאחר תקופת מה, כאחת התסכיתאיות הפוריות והפופולאריות ביותר לקהל הצעיר אבל לא היה בסיפוריה  דבר שעורר שימת לב מיוחדת.

 עד שהחלה לחשוב על קוף מדבר.

בראשית היה הקוף

 

לאבא של נגה יש חבר מלח ושמו אבי. כמעט כל ימות השנה מסתובב הוא על פני הימים, וכשהוא בא לבקר אין חבר טוב ממנו; תמיד מלאה המזודה שלו מתנות: סלים מיפן, בבות מסין, סודר מאנגליה, אוטו מצרפת.
גם לשיר הוא יודע. שירים מכל הארצות שר המלח לנגה, ונגה אוהבת אותו מאוד.
פעם אחת חזרה נגה מהגן, פתחה את הדלת – והנה באמצע החדר נצב המלח אבי. אצה נגה לקראתו בזרועות פתוחות, פזלה לעבר האמתחת המלאה וגדושה ושאלה:
- מה הבאת לי?
חייך אבי ואמר:
-קוף.
(קופיקו האורח, 1958).

ב-1954  תמר  שלחה לשבועון "דבר לילדים "  את סיפור קופיקו הראשון " הקוף שהתחפש " שהופיע בדבר לילדים . כרך כד חוברת 28 ב-  17.3.1954


הסיפור סיפר על ילדה בשם אפרת ( כשם קרובת משפחה של תמר ) ועל הקוף שלה קופיקו שאותו הביא לה דודה מאפריקה.היה זה סיפור לפורים שבמהלכו מתחפש הקוף השובב ( שבשלב זה לא ידע לדבר ) לאישה וזכה בפרס התחפושת המוצלחת ביותר. לבסוף הוא מזוהה כקוף של אפרת והכל פורצים בצחוק.

קופיקו ב"הקוף שהתחפש" דבר לילדים .ציירה פרידל שטרן.

מעניין שכבר בסיפור ראשון זה על קופיקו מתבלטת תכונה שתהיה דומיננטית מכאן ואילך בסיפורים האלה , נטייתו המוזרה של הקוף להתחפש בבגדי נשים דווקא ובכך הקדים את בעשרות שנים תופעות מודרניות כמו להקת "בנות פסיה".
בעיני  סגן העורך של "דבר לילדים " אוריאל אופק הסיפור מצא חן והוא עודד את תמר (שחשבה שסיפור זה יהיה יחיד על הדמות והתכוונה להתרכז בנושאים אחרים ) שתשלח למגזין סיפורים נוספים על הקוף השובב "העיקר שיהיו בעלי תוכן עליז ושמח ".לעתיד הוא יתחרט מרות על עידוד זה.
תמר אכן שלחה סיפורים נוספים על הקוף ל"דבר לילדים" אם כי לעיתים רחוקות . סיפור נוסף שהופיע ב-1954 היה גם קופיקו מביא ביכורים. דבר לילדים. כרך כ"ד חוברת 39. 1954 ובו הגיבורה היא שוב אפרת.. היה זה הסיפור הראשון שבו קופיקו מדבר .
סיפורים נוספים על קופיקו שהופיעו בדבר לילדים היו עדלידא של צעצועים . שהופיע ב דבר לילדים כרך כה. חוברת 23.( פנטסיה שבה הצעצועים קמים לתחיה. זה היה הסיפור הראשון שבו הופיעו לצד קופיקו הדמויות של נוגה, ביתה של תמר , ויורם אחינה , שיהפכו מעתה ואילך לדמויות קבועות בסדרה.סיפורים נוספים היו :
מי ימצא את האפיקומן. שהופיע ב"דבר לילדים " כרך כה. חוברת 28.
. משלוח המנות של קופיקו. שהופיע בדבר לילדים דבר לילדים כרך כז חוברת 27. שבו נוגה היא עדיין תינוקת. אורנה אחינית נוספת של תמר הופיעה כאן בפעם הראשונה בסיפורי קופיקו .
ולבסוף קופיקו אם החתולים שהופיע בכרך כרך כז. חוברת 52 של דבר לילדים היה זה .עוד סיפור שבו קופיקו מתחפש לאישה. והפעם היה זה הסיפור הראשון שלא היה קשור בדרך זאת או אחרת לחג כלשהוא כמו כל סיפורי קופיקו האחרים.
סיפור זה שהופיע ב-1957 היה אחרון על קופיקו שהופיע בדבר לילדים ונראה היה שזה קיצה של הסדרה הקצרה על קופיקו, סדרה של שישה סיפורים .שאותם איירה הקריקטוריסטית הידועה ( והיחידה באותם ימים ) פרידל שטרן .
קופיקו, שבסיפורים הראשונים עדיין נראה כקוף רגיל לכל דבר, לבש עם הזמן בגדים של בני אדם והחל מתנהג כמו ילד.
בשלב זה תמר רכשה לעצמה שם מסויים כסופרת ילדים וזכתה בפרס יציב לספרות ילדים ל-1955 מטעם מערכת "דבר לילדים " בהמלצת אוריאל אופק.נראה היה שהדרך סלולה בפניה להיהפך לעוד אחת מסופרות הילדים האיכותיות אם גם לא יוצאות דופן של הספרות העברית.

אז קרה לתמר נס מהשמיים ( או אסון , תלוי איך מסתכלים על זה ) ששינה את כל הקריירה שלה ואת פני ספרות הילדים בישראל .
הנס היה שמוציא לאור בשם א. זלקוביץ עשק אותה. הלה נתקל באחד מסיפורי קופיקו ב"דבר לילדים". זה מצא חן בעיניו ומבלי לטרוח לבקש רשות מהסופרת ( שלא לדבר על תשלום תגמולים ) פירסם את הסיפור באחד מקבצי הסיפורים שפירסם לילדים. תמר נתקלה בקובץ במקרה והופתעה מאוד לגלות שסיפור שלה מופיע שם ללא ידיעתה. אילו דבר כזה היה מתרחש היום אין כל ספק שהייתה מתפתחת כאן תביעה של מליונים שהייתה מעשירה הרבה עורכי דין. אבל אז בשנות החמישים העניינים היו פחות מסובכים. תמר היגיעה להסכם עם זלקוביץ לפרסם ספר שלם על עלילות קופיקו שיכלול את רוב סיפורי קופיקו לילדים ביחד עם סיפורים חדשים שגם הם רובם ככולם הוקדשו לחג מסויים.
ב-1958 יצא לבסוף לאור הספר הראשון בסדרה, "קופיקו האורח". ומאז הקוף לא הפסיק.

בן כמה בדיוק קופיקו?

 

 ציורי קופיקו מאת מ.אריה.

אמנם, ספר קופיקו הראשון "קופיקו האורח " הופיע ב1958 ולפי זה הסדרה היא בת 50 שנים אבל קופיקו הוא כבר בן יותר מחמישים, הרבה יותר, שכן  סיפור קופיקו הראשון "הקוף שהתחפש " הופיע כאמור ב"דבר לילדים " ב1954 ולפי זה קופיקו הוא בן 54.
לכאורה זאת ההתחלה האמיתית של קופיקו.

על פי האגדה שאותה נוהגת תמר לספר ברוב הראיונות שלה על יצירתו של קופיקו היא נהגה לספר לביתה הקטנה נוגה סיפורים לפני השינה שלרוב התבססו על אגדות ידועות כמו של האחים גרים , אך מצאה שאגדות אלה גורמים לילדה סיוטים . לכן שינתה את הנושא והחלה לספר לנוגה סיפורים על צעצוע קוף מונע בקפיץ שהיה בבית שאותו הביא האב שלמה לזר , צעצוע שאותו כינתה נוגה "קופיקו ". היא החליטה גם לכתוב סיפור על דמות זאת ולשלוח אותו לכתב העת שפירסם אותה בקביעות ל"דבר לילדים "

נוגה : אני זוכרת היטב את הצעצוע הזה אבל הוא נזרק כבר לפני הרבה שנים. נדמה לי שהכלבים אכלו אותו.
סיפור חביב אבל לא מדוייק כלל.
לאמיתו של דבר נראה שתמר  חשבה על הדמות עוד לפני כן מאחר שנוגה רק נולדה ב1954 כשסיפורים על קופיקו כבר הופיעו ב"דבר לילדים".
.

 

הציור הראשון של קופיקו מאת בינה גבירץ בחוברת"הקוף שהתחפש " 1952.

אבל ככל הנראה הקוף מבוגר גם יותר מכך.

 נראה שהסיפור הראשון על קופיקו פורסם עוד ב-1952 או מוקדם מכך.

חפירה בארכיונים של תמר גילתה חוברת שבני המשפחה בעצמם שכחו מעצם קיומה בשם" הקוף שהתחפש " שכוללת את הסיפור הנ"ל לבדו מאויר בידי בינה גבירץ והיא אינה מתוארכת כלל.

 זוהי חלק מסדרת חוברות "כלניות ". חלק מהחוברות זהות לסיפורי ספר "גבעת הכלניות "שיצאה לאור ב-‏1952 ספרה הראשון של תמר .ונראה שהן יצאו בו זמנית . ואם כך כי אז הפרסום הזה קודם בשנתיים לפרסום ב"דבר לילדים ". ולפי זה קופיקו הוא בן 56
תמר זוכרת שהחוברות האלו מבוססות על סיפורים שהשמיעה ברדיו . ואם כך ייתכן שקופיקו זקן אף יותר מכך ומקורו האמיתי הוא בסיפור שהושמע ברדיו קודם לזה שבדפוס.

קופיפון מקור השראה  לקופיקו ?

 

בכרך 6 של השבועון לילדים דתיים "הצופה לילדים" משנת תשי"ב הופיע החל מחוברת 8  מה-28.11. 1951 לצד הגיבורים הקבועים של השבועון דן ההרפתקן , יזהר המפוזר ועוץ החרוץ גיבור חדש ומפתיע..

 

בכל חוברת הופיע כעת ציור בודד על תעלוליו של "קופיפון החריפון " קוף עליז ושובב שחבש מה שנראה כמו כיפה (!) והשתמש בחיות ג'ונגל שונות לביצוע משימות ותעלולים שונים שנוצר בידי  האמן אביגדור לואיזדה . הסדרה הסתיימה בחוברת 24 של הכרך ב-19.3.1952.
תמהני האם כאן היה מקור ההשראה של סדרת "קופיקו"?

ייתכן שתמר  הייתה מודעת לסדרה זאת שכן הירבתה לפרסם ב"הצופה לילדים". האם מכאן קיבלה תמר את הרעיון לסדרת סיפורים על קוף תעלולן ? אבל עם ההבדל הבסיסי כאלו שלא יתחוללו בג'ונגל האפריקני אלא בבית בעין גנים ?
בכל אופן יש סיכוי טוב שקופיקו הוא מוקדם אפילו קצת יותר מאחר שכאמור החוברת הראשונה על עלילותיו הופיעה גם היא ב-1952 ממש במקביל. ולא מן הנמנע  גם שמקור ההשראה היה הפוך …

 

אביו של קופיקו

 

את הדמות של קופיקו בספרים  צייר  אריה מוסקוביץ' הצייר הקבוע של דנידין וספרי חסמבה אך יותר מכל היה מחויב לאורך השנים לסדרת "קופיקו" של תמר בורנשטיין לזר על עלילות קוף מדבר בשכונת עין גנים בפתח תקווה.

מ.אריה  אמנם לא היה המאייר הראשון של קופיקו . כאמור קדמו לו שתי נשים בינה גבירץ שאיירה את החוברת "הקוף שהתחפש " ופרידל שטרן שאיירה את הופעותיו של קופיקו ב"דבר לילדים " וגבר אחד אביגדור לואיזדה  שכנראה אייר את המהדורה הראשונה של "קופיקו האורח " .אבל הוא הפך להיות מזוהה כל כך עם דמותו הויזואלית של קופיקו עד שניתן לראות בו כ"אביו " של קופיקו צייר את קופיקו כצבר חובש כובע טמבל.והפך את הקוף מאפריקה להתגלמות האולטימטיבית של הילד הצבר כפי שהוא צריך להיות שובב ,עז פנים ושקוע בתעלולים בלי סוף.

מוסקוביץ היה במשך שנים רבות המאייר של הקוף כמו גם של שאר הסדרות של בורנשטיין לזר על צ'יפופו עוד קוף הנודד ברחבי העולם ואחרות , עד ששוב אפילו הוא כבר לא יכל לעמוד בעומס העצום שהטילה עליו הסופרת הפורייה ופרש…
מוסקוביץ : אפשר להגיד שאני האבא של קופיקו והסיפור הזה ממש דיבר לליבי .
מאוד אהבתי את הקוף שהיגיע לישראל מאפריקה כשהוא אוכל בננות והפך לילד ישראלי לכל דבר עם כובע טמבל . אמנם לא הייתי הצייר הראשון שלו . לפני בא צייר אחר בשם לואיזדה שאייר את הספר הראשון של קופיקו אבל הספר לא זכה להצלחה . ואז בא אלי המו"ל ונתן לי את הספר לאיור מחדש והפעם זה הלך בטירוף.

(  הערה : למרות מאמצים רבים מעולם לא הצלחתי לאתר את המהדורה הנ"ל של "קופיקו האורח" עם ציורי אביגדור לואיזדה, והיא חייבת להיות נדירה מאוד .
או שמוסקוביץ' שוגה בזכירתו את הפרשה ואחרי הכל הוא זה שצייר גם את המהדורה הראשונה של "קופיקו האורח ". .אולי זוכר מוסקוביץ'  את העובדה שלוזידא צייר את סיפורי "קופיפון"?  העניין עוד דורש חקירה נוספת.  ) .

 
א.א. : איך ציירת את קופיקו ?
מוסקוביץ' : הייתי יושב מול הראי שם עליו תמונות של קוף ועושה העוויות כמו של קוף . השכנים חשבו שהשתגעתי אבל רציתי להיות אותנטי עד כמה שאפשר . ומזה ציירתי את קופיקו כמו ילד עם הבעות של סקרנות ושובבות כמו של קוף וזה קשה מאוד להכניס את הכל ההעוויות האלה בפנים של קוף אבל אני חושב שהצלחתי .
שמע ילדים היו מטורפים על הקוף הזה. אני הייתי נוהג להופיע עם תמר בורנשטין לזר לפני כיתות ולצייר לפני הילדים ציורים במהירות הבזק של קופיקו .
אני זוכר פעם שבה אני ותמר   באנו לבית חולים ופגשנו שם ילד שלא דיבר כלל עד שהראינו לו ציור של קופיקו ואז פתאום הילד החל לדבר בפעם הראשונה מזה מי יודע כמה זמן וביקש עוד ציורים של הקוף.

בני משפחתו של קופיקו.

 

הדמויות הקבועות בסיפורי קופיקו הם בתה של תמר נוגה, יורם ואורנה (שמהסיפורים אפשר לחשוב שהם אחיה של נוגה אם כי למעשה היו בני דודתה מונה  ) שלומקה  האב הוא שלמה לזר בעלה של תמר, סבתה (אימה של תמר) הדודה מונה (אחותה אימם של יורם ואורנה) ואמא, שהיא תמר עצמה שמשום מה הופיעה בסיפורים לעיתים נדירות יותר משאר הדמויות.

ב1963- הופיע הספר קופיקו והתאומות; מסופר בו על התאומות המצטרפות למשפחה, אודליה וזהרה. ואכן, לצד הטקסט הופיע ציור של קופיקו בעודו מחזיק תאומות בידיו. במשפחת בורנשטין-לזר אכן נולדו תאומות, והציור שעל העטיפה הוא עיבוד של תצלום אמיתי שלהן; המאייר מ' אריה רק החליף בציור את דמות האם תמר בדמותו של קופיקו.

מאז עקבה הסדרה אחר תהליך התבגרותם של הילדים יורם, אורנה, נוגה, אודליה וזהרה. יורם הצטרף לצבא הקבע, מה שפתח בפני קופיקו אפשרויות פעולה חדשות בצבא, במילואים ובלהקה צבאית, והוסיף לסדרה עוד שלושה ספרים בהתאם לזירת הפעולה של קופיקו.

כדמויות הופיעו גם ידידים אמיתיים של הילדים וגם שאר בני משפחה קרובים ורחוקים מרחבי הארץ (גילוי נאות חוזר – גם כותב שורות אלו הוא קרוב משפחה של משפחת בורנשטיין–לזר ועלפי השמועה מוזכר בספרי קופיקו).

שניים מהילדים, יניב וצביקה, נפלו במלחמת יום הכיפורים, והספרים משנות השישים מנציחים את זכרם כילדים.
תמר : "יניב שמופיע הרבה בספרים הראשונים כחבר הטוב של יורם היה ילד מוכשר שגר בקצה הרחוב כאן. במלחמת יום הכיפורים הוא היה טייס ונהרג במלחמה. גם בגלל זה אני לא מסוגלת יותר לקרוא את הספרים הראשונים. אני גם לא מסוגלת להשתמש ביותר בשמות של הילדים האלו כדמויות."
הילדים הקטנים הפכו בעצמם לאבות ולאמהות. את מקום הילדים הוותיקים, יורם, אורנה ונוגה, תופסים כיום בסיפורים ילדיהם, עמית, עוז ואלעד, ואיתם בעלי חיים חדשים המצטרפים למשפחת בורנשטין-לזר: וכל אלה לצדו של קופיקו, שאינו מתבגר לעולם.

 

קופיקו -משחק הקופסה.צייר מ.אריה.

לצידם, מופיעות עוד דמויות של תושבי עין גנים, שלרוב הופיעו תחת שמם האמיתי, עם יוצאת מהכלל אחת – שושנה השמנה, אויבתו הקבועה של קופיקו והקורבן של תעלולים רבים שלו. גם זאת היתה (ועודנה) דמות אמיתית מאוד, והיא מבוססת על שתי שכנות לא חביבות על בני משפחת בורנשטיין לזר שאיתרע מזלן והפכו למושא צחוקם של אלפי קוראים. מסוכן להסתבך עם תמר בורנשטיין–לזר.
בשלב מסוים אחת השכנות הנרגזות אף חשבה לתבוע את השכנה המסוכנת, אך חזרה בה.

לכלבים של המשפחה  יש תפקיד חשוב בסיפורי "קופיקו " בבית משפחת לזר גדלו עשרות כלבים לאורך השנים וכולם מילאו תפקיד בסיפורי קופיקו. כולל הכלב הענק הנוכחי המפחיד למראה אך שנתן את שמו לאחד הספרים החדשים יותר "צ'רלי הכלב הדינוזאורי ".

הוצאות שונות

 קופיקו בתחרות כדורגל

קופיקו בתחרות כדורגל . הדמות של קופיקו מבוססת כאן על דמותו של הכדורגלן האמיתי מרדכי שפיגלר. צייר מ.אריה.

ספרי קופיקו הראשונים יצאו לאור ברציפות עד ל-1967 בהוצאת זלקוביץ עם חמישה עשר ספרים ואולי הייתה נמשכת מעבר לכך   בנתיים הם  נמכרו כמו לחמניות חמות זכו להתקפות נזעמות בעיתונות ,זכו לכמה וכמה חיקויים ובראשם סדרת "תוכידס " של "עידו סתר"  שגם הוא תיאר בעל חיים חובב תעלולים שגר עם משפחה אנושית  וגם אותו אייר מ.אריה הבלתי נלאה.

 ידוע למשל  שכשגולדה מאיר ביקרה באתיופיה כשרת חוץ שאלה אתה ילדים היהודים שם מה הדבר שהם רוצים במיוחד שישלח להם מהארץ ענו לה "ספרי קופיקו ".

 גם בצה"ל קראו אז את קופיקו . עובדה : בצה"ל כינו את מכנסי החיילים החבות במיוחד "מכנסי קופיקו " על שם מכנסיים רחבות במיוחד " שהוא לובש בספר "קופיקו במילואים " שבו שלומקה הולך למילואים ואז קופיקו נכנס לתוך מכנסי המילואים שלו ומשום שהיו גדולים עליו גלגל אותם בבית חדור שביעות רצון עצמית.אכן הצלחה מסחררת מעין כמוה .ולמעשה הרבה יותר משידעה המחברת עצמה .יום אחד נודעה לתמר הבשורה המרעישה : זלקוביץ שמעולם לא נודע ביושרו העלים הכנסות ממס הכנסה וגם ( אם כי זה היה פחות חשוב בעיני החוק ) מסופרים כמוה. שהוא מוכר הרבה יותר ספרים ממה דווח להם. הוא התאבד.

אז חלה הפסקה של כמה שנים בהוצאת ספרי הסדרה ,שחזרה שוב בהוצאה אחרת בשנות השבעים ומאז לא נפסקה. וכמדומה שהצלחתה רק גודלת במשך השנים.

בין השאר תמר פירסמה את סידרת חוברות "קופיקו העליז" בהוצאת מור שבהם תיארה לראשונה בפירוט את עלילות קופיקו בספינה שהביאה אותו מאפריקה לישראל עם הדוד אברהם.

היא הוציאה אנציקלופדיה שלמה בכמה כרכים של קופיקו וספרי "קופיקו אולי תדע " שבו היא מסבירה נושאים שונים לקוף הסקרן .על עלילותיו של הקוף אפילו פורסמו סיפורי קומיקס קצרים במקומון פתח תקואי . המאיירים הקבועים  לאחר מ.אריה כללו יוצרים כמו אשר דיקשטיין והציירת סולופ.

קופיקו מי יודע :סדרת קומיקס על קופיקו שהופיעה במקומון בפתח תקווה.

 

קופיקו על תקליט.מקריא את הסיפורים השחקן שלמה בר שביט.

בסופו של דבר קנה בעלה של תמר, שלומקה את הוצאת זלקוביץ ומעתה ואילך כל הזכויות על קופיקו וצ'יפופו הם בידי תמר . תופעה נדירה בעולם הספרות הפופולארית שבו סופרים לרוב לא רואים את מלוא הרווחים מפרי עטם.עלילותיו של קופיקו החלו להופיע בהוצאות שונות ,ובהן מ.מבורך ,יסוד , גרפאור דפטל וכיום דני ספרים כמו גם אחרות איזוטריות יותר. אך לשם שינוי הזכויות על הדמות הפופולארית הם בידי יוצריה .

הד"ר אליהו בלנק וקופיקו

 

הד"ר אליהו בלנק מודל  ומקור השראה לבעלי הזכויות על "קופיקו "

שלמה לזר ( הלא הוא שלומקה  )נזכר בעניין בקרובו  בד"ר אליהו בלנק סבו של כותב שורות אלו ששימש לו כמודל בעניין הטיפול  בהוצאות הספרים ושמירה עקשנית על הזכויות: :
 שלומקה : אני זוכר שהייתי פוגש  את הד"ר בלנק  פעמים רבות בצעירותי והערצתי אותו,הייתי נוסע במיוחד מחיפה כדי לבקר אותו בתל אביב.

הוא היה עובר מבית לבית ומפיץ את הספרונים שכתב עם תקצירים  עממיים  של מקצועות לימודים שונים בעצמו , וזה היה רעיון מבריק  שצריך היה להצליח.  ולפעמים הייתי מצטרף אליו  במסעות המכירות . הוא היה אדם אצילי כמו מהאצולה הונגרית הישנה . אבל הוא פשוט לא היה איש מכירות וכמו מרבית הסופרים מעולם לא ראה מזה הרבה כסף.זה היה עצוב מאוד. 
מהמקרה הזה  למדתי הרבה על מה עלול להיות גורלם של סופרים שיש להם רעיון טוב ביד אבל אין להם שום חוש מסחרי כדי לדעת איך צריך לנצל אותו ואיך  להתמודד  עם המול"ים.

אני רוצה לאמר לך שמאז ימיו של אליהו בלנק שום דבר לא השתנה וכיום  חלקם הגדול של המול"ים נשארו ברובם אותם רמאים שסופר לא יכול לסמוך על שום דבר שהם מוסרים לו. אין דבר כזה בשום ארץ אחרת.  

המקבילים של קופיקו

קופיקו פוגש את מקבילו הפולני טיטוס בציור מאת האמן הפולני הידוע  קריסטוף אוסטרובסקי

הציור נוצר במסגרת הכנת  תערוכת "פולישרא – ספר הקומיקס הפולני-ישראלי".במוזיאון הקריקטורה והקומיקס בחולון .

בסדרת קופיקו יצרה תמר מעין סיפורי פנטסיה, שבהם דמות דמיונית של קוף מדבר מופיעה בסביבה האמיתית: אותה סביבה שהיא ובני משפחתה ושכניה (כולם למעשה גיבורי הסדרה לצד הקוף) גרים בה.
לקופיקו יש כמה וכמה מקבילים בספרות העולם .
הדבר הקרוב ביותר לכך בספרות הילדים העולמית הוא סיפורי 'פו הדוב' מאת א"א מילן; גיבוריהם הם בנו של מילן, כריסטופר רובין, וצעצועיו, המשמשים כבסיס מציאותי לדמויות בעלי החיים שבסיפורים; אך אפילו מילן לא הרחיק לכת עד כדי כך בשילוב עולם הפנטסיה עם עולם המציאות.

 

בארה"ב קיים מאז שנות ה-40 ג'ורג' הסקרן קוף דמוי קופיקו גיבור סדרה נמשכת עד עצם הזה.

בצירוף מקרים מפליא ממש הופיעו בארצות אחרות בפולין ובאנגליה ממש באותו הזמן עם קופיקו  סדרות דומות עם נושאים שונים שהפכו גם הן לנצחיות .

 
בפולין הופיעה סדרת קומיקס על הקוף המדבר  טיטוס המקבילה הפולנית של קופיקו הופיע לראשונה בעיתון ב22 באקטובר 1957 . טיטוס הוא שימפנזה דמוי קופיקו-צ'יפופו הנודד בעולם ועובר הרפתקאות .
זהו אחד הקומיקסים הראשונים בגוש הסובייטי , זוהי סדרה שזכתה לעשרות כרכים וממשיכה עד עצם היום הזה.

 
ובאנגליה הופיעה סדרת הדוב פדינגטון של מיכאל בונד על עלילות דוב המתגורר מפרו המתגורר  בבית משפחה אנגלית ממוצעת וגורם מהומות שעלילותיו החלו לצאת גם הם ב-1958 במקבילה מדוייקת לקופיקו האורח .
אך איש מיוצרים אלו לא העז לשלב להרחיק לכתב בשילוב שבין עולם הפנטסיה ועולם המציאות שאותו ביצעה תמר. תמר כ שילבה (והמשיכה לשלב בעתיד ) את הדמויות של בני משפחתה גם בסיפורים שלא היו קשורים לסדרת קופיקו כמו בסיפורי החגים שלה ,

פסיכולוגיה של קוף כאנרכיסט

 

בחמישים השנים מאז יצא הספר הראשון של קופיקו, הוא הפך להרבה יותר מעוד דמות ספרותית לילדים. למרות ההתקפות וההשמצות בלתי פוסקות של סופרים ומחנכים הוא הפך לאחד האייקונים הבודדים הקיימים בספרות הילדים העברית ולדמות המצליחה ומאריכת הימים ביותר בספרות הילדים הישראלית.
יש הטוענים שמספר העותקים שנמכרו מכלל הספרים עד היום זהה למספר תושבי מדינת ישראל. נוגה ברק, בתה של המחברת, משוויצה: "אין לי נתונים מדויקים של מכירות, אני מעריכה כי עד היום נמכרו לפחות חמישה מיליון ספרים של 'קופיקו'. אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שמרנית, כי נמכרו בממוצע, ועדיין נמכרים, כ-100,000 ספרים בשנה."
לדברי דני פחימה, בעל הוצאת "דני ספרים", המספרים צנועים מעט יותר. אם כל אחד מספרי "קופיקו" מכר עד היום כ-4,000 עותקים, זאת אומרת שמכולם יחד נמכרו כ-600 אלף עותקים, שהם רק 10 אחוז מתושבי ישראל.בכל אופן בני משפחת בורנשטיין לזר שיש להם ניסיון ארוך שנים ומאוד לא חיובי עם הערכות של הוצאות ספרים לגבי מכירות ספריהם מבהירים שהם מעריכים שהמספרים האמיתיים גדולים הרבה יותר מנתונים אלו .

 מה שברור מעבר לכל ספק הוא שקופיקו היא הסדרה הפעילה הוותיקה ביותר הקיימת שנכתבת בידי מחבר אחד.  לתמר בורנשטיין לזר יש טענה רצינית להיכנס בעניין לספר השיאים של גינס.
מה בדיוק גרם להצלחה מאריכת השנים של קופיקו ?
אולי בגלל שהוא דמות אנרכיסטית חסרת מעצורים שהילדים יכולים להזדהות עימה ללא חשש.
אצל קופיקו המטרה מקדשת את האמצעים. כאשר הוא מחליט לעולל דבר-מה, יעשה לשם כך הכול; הוא יבצע כל תרגיל וכל תחבולה ולא משנה על חשבון מי: הוא ישקר ללא בושה; הוא ילמד את החתול לגנוב עוגות אצל השכנה, שושנה השמנה; הוא יזרוק מהמרפסת קליפות בוטנים על ראשו הקירח של השכן; הוא יחולל מהומה במטבח שבסופה יישפך פודינג על פרצופה של העוזרת; הוא יכניס עכברים וצפרדעים לצנצנת הריבה (!); יקפוץ על ראשה של השכנה; ילך על הקירות; ייתלה על המנורות; יעליב, יקלל ויגנוב, וכמובן, יתחפש לאישה, התעלול החביב עליו ביותר – וכל אלה בלמעלה ממאה ספרים. אך בסופו של דבר הכול נסלח ונשכח עד לתעלול הבא, שהרי קופיקו הוא קוף בדמות ילד…

.

קופיקו .ציורים מאת מ.אריה

קופיקו רוקד דיסקו.

עד היום יצאו לאור כ-160 ספרים וחוברות על קופיקו, שבהם הוא מחקה כמעט כל מקצוע אנושי אפשרי. הוא נמצא בקיבוץ, בצבא ובמילואים, ובאופן נדיר ביותר יוצא את גבולות עין גנים לתל-אביב. הוא משמש כפסנתרן, כקוסם, כשוטר תנועה, ככוכב של הצגה, כמורה למלאכה, כאופה, כטבח, כצנחן, כמתופף, כגננת, כעוזרת, ככובסת, כחיילת, כאחות, כמורה לזמרה, כמלכת יופי (!),  כרקדן דיסקו ,כרופא שיניים כחייזר ועוד כהנה וכהנה.

הסופרת מתגאה בקרבה שבין הסדרה לבין אירועים אמיתיים בחייה (ובחיי משפחתה). כל ספר משקף לדבריה אירוע שקרה במשפחתה או בעין גנים. כך למשל, משנפתח במקום מכון ג'ודו, הופיע כמובן ספר על הנושא, קופיקו בג'ודו (1984), שבו מסופר כיצד קופיקו חודר למכון, בעזרת תחביבו הישן נושן, התחפשות בבגדי נשים.

- יש לי רעיון – מלמל לעצמו – אתחפש לשרתית, כמו מזל השרתית של בית-הספר. אלבש את מכנסי הסטרץ' השחֹרות של עמיתי, את החצאית הפרחונית של זהבה, אקשֹר לראשי מטפחת צבעונית ואנעד עגילים.
(קופיקו בג'ודו, 1984)

 קופיקו רופא שנים / תמר בורנשטין

לאחר שהסופרת הופיעה בגלי צה"ל, היא מיהרה לכתוב את קופיקו בגלי צה"ל; לאחר שהתראיינה על-ידי עיתונאית מרגיזה במיוחד, כתבה תמר ספר בשם קופיקו והעיתונאית, וכן הלאה.

 

באחד מספרי קופיקו הבולטים ביותר קופיקו החייזר (1998) התבססה תמר על אירוע תקשורתי ידוע, שעסק בחייזרים, בעקבות טענתה של מגדת עתידות שחייזרים עומדים לנחות באותו לילה. אירוע זה הפך להיות אחד הנצפים ביותר בתולדות הטלוויזיה בישראל, והונחה על-ידי הבדרןהידוע  דודו טופז.

קופיקו והשדרן "דידי פזפז " בספר "קופיקו החייזר" .ציירה סולופ.

בספר זה יצרה תמר גרסה משלה לאותו אירוע, שבה שכנתו של קופיקו הופכת לציידת "חייזרים" ומופיעה באותה תוכנית ידועה לשימצה. קופיקו פוגש את כוכב הטלוויזיה השחצן "דידי פזפז", שמאמין כי קופיקו הוא חייזר. קופיקו, שהוא מתחן ידוע, לא פחות מאותו דידי פזפז מותח את כולם להאמין שיש חייזרים, עד שמסתבר שה"חייזרים" הם, בסך הכל, כלבה עם אנטנות והקוף המדבר מאפריקה. בכל מקרה איש לא מתייחס לעובדה שקופיקו הוא אכן חייזר מכוכב הקופים ואינו צריך למתוח אף אחד בעניין הזה האמת היא שבגרסתו הטלוויזיונית יותר מכל מזכיר קופיקו את גיבור סדרת הטלוויזיה האמריקנית משנות השמונים, 'אַלְף', חייזר שעיר המשתכן בבית של משפחה אמריקנית ומבצע שם תעלולים שאינם בדיוק 'תקינים פוליטית'. אם סדרה זו הייתה נוצרת מלכתחילה בישראל ולא בארצות הברית הרחוקה, כי אז לבורנשטין-לזר היתה סיבה טובה לתבוע לדין את מפיקיה על חיקוי.
סדרת הטלוויזיה החדשה על קופיקו אמורה  אגב לכלול עיבוד של הספר "קופיקו " החייזר ".

 צ'יפופו הקוף כבלש

 

- אבל הוא נראה באמת כמו קוף אמתי – אמר יוסי.
- מפני שאני קוף אמתי…
- אבל אף קוף לא יודע לדבר כמוך – אמרה רותי – אתה פשוט בלופר מארץ הבלופרים.
- אני לא בלופר מארץ הבלופרים, אני קוף מכוכב הקופים.
- מאין אתה? – קראו שני הילדים בבת אחת.
- לא שמעתם על "כוכב הקופים"?
- מה, באמת יש כוכב כזה? – שאלו הילדים – ראינו פעם סרט על קופים שהגיעו משם… הם באמת דברו והתנהגו כבני-אדם, אבל זה… היה ספור בדיוני.
-ציפופו : " הסרט היה בדיוני, אבל אני אמיתי" .
(צ'יפופו ושודדי התעלה במצרים, 1990).

ב-1960 יצרה תמר עוד דמות מפורסמת.  את צ'יפופו בן דודו של קופיקו הקוף הבלש הנוסע ברחבי העולם . צ'יפופו שבמקור בא מדינת ימפפוזה באפריקה ולאחרונה התגלה שכמו קופיקו בא מכוכב הקופים אי שם במרחבי הגלקסיה.
תמר: יצרתי אותו עבור התלמידים שלי שילמדו על ארצות העולם כי הם לא ידעו עליהם כמעט כלום . ותבדוק הכל שם נכון ומדוייק מאוד ומבוסס על טיולים ועל עובדות באנציקלופדיות .

צ'יפופו הוא ( כפי שהתברר בדיאבד) בן דודו של קופיקו וקוף מדבר. הוא היה קוף שהיגיע מהקרקס גם הוא לשכונת עין גנים בפתח תקווה אך משום מה לא פגש שם את בן דודו קופיקו . הוא כן פגש שם שני ילדים בשם רותי ויוסי שאיתם עזב את הארץ למצרים ומשם לארצות שונות ברחבי העולם .

 

 צ'יפופו היה דמות רצינית יותר מקופיקו, הוא לא רק ביצע תעלולים, הוא עשה זאת למטרה טובה : כדי לעזור לילדים שבהם פגש בכל ארץ ושתמיד היו נתונים בצרה כלשהיא , במיוחד לאחר שעזב את רותי ויוסי באחת הארצות ויותר לא פגש אותם . . בנתיים הוא תיפקד על תקן של קוף בלש פותר תעלומות ונלחם בכוחות הרשע והפשע. אם נרצה בסדרה זאת יש מסר סמוי על האחווה בין הילדים בני העמים השונים והתרבויות השונות והצבעים השונים שצ'יפופו עוזר לכל אחד מהם ללא הבדל גזע דת ומין.

תמר יצרה את הסדרה במיוחד כדי שתוכל להעביר מידע גיאוגרפי והיסטורי לילדים בצורה מעניינת ומהנה אך אם רק בכך הייתה מסתכמת הסדרה ספק אם הייתה מאריכה ימים . במידה רבה היה בה את אותו הומור אנרכיסטי של קופיקו ואותו הלעג לנציגי החוק הסדר המלווה ברדיפה אחרי צדק אמיתי כפי שמבין אותו צ'יפופו
כך, למשל, צ'יפופו מתחפש למצחצח נעליים ומורח את הגרביים במשחה, שופך על ראשו של מישהו דלי מלא בצבע, וכן הלאה. אך בעוד שקופיקו נטפל תמיד ל'סתם' שכנים ודמויות שונות מעין גנים, קורבנותיו של צ'יפופו הם נציגי הרשע – פושעים, גנבים ושאר טיפוסים אפלים, ועל כן מעשיו נסלחים לו.

 

. ספרי צ'יפופו שמשו כמקור השראה לתרמילאים ישראליים רבים לאורך השנים.
א. א. אריה מוסקוביץ' האם יש הבדלים בין הדמויות של קופיקו הקוף מעין גנים וצ'יפופו הקוף הנודד ברחבי העולם ?
מוסקוביץ : יש הבדלים גדולים : קופיקו הוא כמו ילד קטן וסקרן ולבוש כמו ילד עם כובע טמבל. . צ'יפופו הוא גדול יותר ולבוש כמו בלש. הוא פחות שובב מקופיקו ורוצה יותר לדעת דברים ועוסק במשימות מסוכנות שקופיקו לעולם לא יתעסק בהם בבית שלו בפתח תקווה . הספרים עליו מיועדים לילדים בוגרים יותר וסקרנים יותר .
לא ברור עד כמה ילדי דור האינטרנט זקוקים היום לספרי צ'יפופו כמקורות מידע לגבי העולם אבל ספרי צ'יפופו ממשיכים לצאת גם היום כמעט חמישים שנה לאחר צאת הספר הראשון .ובספרים האחרונים עד כה שבהם מגיע צ'יפופו לשוודיה היפגישה אותו תמר עם דמות מסדרה ידועה פחות שלה ,לקסי הבלש.
נשאלת השאלה מתי יחזור צ'יפופו לישראל כדי להפגיש אותו עם בן דודו  קופיקו?
לא ידוע אך ידוע שבבית בורנשטיין לזר התקבל בימים אלו מיכתב ממישהו שטוען שהוא צ'יפופו ושלח מכתב לכתובת הבית בעין גנים 7 לבן דודו קופיקו ומודיע בו שהוא עסוק בחקירת תעלומה נוספת.מכתב ששעשע מאוד את בני המשפחה.

 

עטיפת משחק קופסה על עלילות צ'יפופו . צייר מ.אריה.

במרוצת הזמנים צ'יפופו השתנה במעט . ברוח הזמנים הפכה אותו תמר לחייזר מכוכב הקופים שספינתו התרסקה על כדור הארץ ובכך הסבירה את יכולתו לדבר ואתהאינטליגנציה הגבוהה שלו. .
. הוא ממשיך בהרפתקאותיו בארצות אקזוטיות שונות ובהעברת מידע גיאוגרפי והיסטורי לקורא. עד היום הופיעו קרוב כשלושים וחמישה ספרי צ'יפופו .

עוד ועוד סדרות

 

במשך תקופה ארוכה תמר חיברה ספרים רבים נוספים פרט לאלו של קופיקו וצ'יפופו .

 

בין ספריה האחרים של תמר אפשר להזכיר סיפור המבוסס על היסטוריה של העלייה היהודית לארץ-ישראל,"הבריחה מן הארמון" ( 1963) שבו מספרת תמר את סיפור נדודיהם של נער ונערה הנמלטת מהרמונו של השליט מתימן לארץ ישראל, שהוא אחד מסיפורי הילדים היחידים בשפה העברית על העלייה מתימן. בספר מתארת תמר בהבנה ובאהדה את סיפור עלייתם של בני העדה התימנית.

 

אפשר להזכיר גם את "ישראלה " יומנה של ילדה מזמן מלחמת ששת הימים .

 

 

עטיפות "צ'רלי לץ".

תמר חיברה סדרות רבות נוספות על דמויות אחרות כמו עלילות "צ'רלי לץ " סדרה של ארבעה ספרים שיצאה לאור בהוצאת מאור ב-1965 על עלילות נער אמריקני בישוב ישראלי שגם הוא אאוטסיידר שכמו קופיקו המבצע שמות בחיי המשפחה המהוגנת שבקירבה הוא מתנחל .

 

היא חיברה גם את סדרת "צמד חמד " על זוג ילדים תאומים שובבים ( שעלילותיהם הופיעו שלא כמקובל במקור כסיפור קומיקס בהמשכים במגזין "הארץ שלנו " שאותו אייר א. דריאן לפני שתמר החליטה להפוך את הקומיקס לסדרת ספרי פרוזה )

 

היא פירסמה את סדרת "החברה מהכיתה שלנו" " על עלילות ילדי בית הספר שבו נתנה תמונה ריאליסטית ומדוייקת מהנעשה בבית הספר שבו לימדה.

. היא חברה שתי סדרות שונות שהתבססו על חגי ישראל מהותם, סיפורים עליהם, חידות ומשחקים, מלאכת יד (לצורך קישוט הסוכה, למשל). סדרה זו הייתה לחומר עזר למורות, מורים וגננות, ולתלמידים היא שמשה סדרת קריאה והכנה עצמית של עבודות להגשה בבית הספר.

 

היא גם חיברה סדרות הרפתקאה ועלילה . סדרה של שני ספרים על עלילות סולימן ודני משנת 1968 שבו עסקה בנושא הלא מקובל של יחסי יהודים וערבים נער ישראלי ונער ערבי שמשתפים פעולה כנגד זדים ערבים. בספרים אלו באופן מאוד לא מקובל באותה התקופה שמה דגש על הצורך ביחסי שכנות טובה ואחווה בין שני העמים המסוכסכים .
היא חיברה כמה סדרות הרפתקה  שדרכן העבירה לקוראים הצעירים בצורה מרתקת וקלה אינפורמציה על חידושים והתפתחויות במדע

צייר אשר דיקשטיין.

 

היא פירסמה על עלילות קונדסי הילד שברח מקרקס הופך לבלש חובב ובשלושת ספרי הסדרה עליו נאבק בפושעים שונים ברחבי העולם ובספר השלישי והאחרון אף נאבק באירגון חשאי מסתורי שיש לו כנראה שאיפות השתלטות עולמיות . .

 

 . סדרה מקבילה לזאת סדרת לקסי הבלש חוקר , סדרה של שבעה ספרים ( ספר שמיני שנכתב אבד במשרדי ההוצאה לאור ) על ילד בלש שחוקר בכל ספר תעלומות שונות שקשורות להתפתחויות המדעיות החדישות ביותר .

 

היא פירסמה סדרה  של חמישה ספרים בשם "מג'יק הקוסם מהמחשב"  שבו היא מעבירה מידע לילדים על עולם המחשב והאינטרנט, במסגרת סיפורים מבדחים על ילד קוסם שמוצאו ברשת  האינטרנט. שבו מועברים מסרים חינוכיים כגון: שמירת הסביבה, חשיבותה של חריצות, סיפורים מימי ראשית ההתיישבות בארץ-ישראל, אהבת האדם ועוד, כשהיא מעבירה מסרים אלה באמצעות סיפור שמקורו בטכנולוגיות הידועות היטב לילדים בני זמננו – האינטרנט.
ספרי סדרות אלו העבירו מידע מדעי וכללי רב לילדים תוך כדי סיפור ההרפתקאות תמר טוענת שידוע לה על כמה מדענים שעניינם במדע נוצר לראשונה מקריאת ספריה .

סדרת "מג'יק " אגב כמו סדרה אחרת של תמר "ספייסי " מקושרת כיום לעלילות של קופיקו וצ'יפופו, המוזכרים כולם זה בסדרה של זה, והרושם הוא שהם כולם חיים באותו יקום דמיוני המשותף של תמר בורנשטיין לזר שמרכזו הוא בעין גנים בפתח תקווה . .

אך אף לא אחת מסדרות אלה זכתה אפילו לאחוז קטן מההצלחה של הסדרות מאריכות הימים על שני הקופים "קופיקו וצ'יפופו .

תמר כותבת למבוגרים

ובמקביל לכתיבת ספרי קופיקו תמר בורנשטיין לזר הנחושה בדעתה לא להיחשב רק כיוצרת קופיקו וקוף אלמותי נוסף צ'יפופו הנודד בעולם פירסמה לאחרונה מחדש ספר למבוגרים הנוגע למשבר הנפט שבו אנו נמצאים .""אהובתו של שרהנפט " מעין מותחן רומנטי מהסוג שהיה פופולארי לפני שלושים שנה ( מהסוג שבו יש לכל היותר רמזים על  אפשרות של יחסים מיניים ותו לא ) סיפורה של עיתונאית צעירה ויפה בהווה שבו מחירי הנפט קופצים מעבר לכל שליטה עד 89 דולאר לחבית ! וכתוצאה ממשלת ארה"ב מכריזה על איסור למכור נפט במשך ימים מסויימים בשבוע . בעיתונאית מתאהב שר הנפט החדש של כווית שהוא חצי ערבי וחצי מערבי. העיתונאית נוסעת עימו לכווית נמנעת בדקדקנות מלקיים עימו כל יחסים לא ראויים וחושפת מזימה של העלעת מחירי הנפט בכווית לפני שהיא חוזרת לארה"ב ומשאירה את שר הנפט הכוויתי לאנחות ..
הספר הוא עיבוד של ספר שאותו פירסמה בורנשטיין לזר בשנות השבעים בשם "אהובתי העיתונאית " תחת השם הבדוי ב.ל.אנז ( ראשי תיבות של בורנשטין לזר אודליה נוגה וזוהרה ) בעת משבר הנפט הראשון\אז תחת שם בדוי

"הספר היה הצלחה אז" טוענת בורנשטיין לזר "אבל לא עיניין אותי לכתוב נוספים". אבל עכשיו כשמשבר הנפט שוב התחדש תמר חזרה אל הספר בורנשטיין לזר. .ראיתי מה הולך סביב עם משבר הנפט חזיתי את עליית מחיר הנפט והמאבק על הנפט והחלטתי לכתוב על זה . החלטתי להוציא אותו שוב כשהוא שונה ועדכני .

כאשר קוראים את הספר היום כמה חודשים לאחר יציאתו לאור כאשר מחירי הנפט כבר עברו את המאה דולאר לחבית קשה להגיד שהספר מגלה דמיון עשיר במיוחד.
קריאה בספר מראה גם  שספרות המבוגרים יכולה להסתדר היטב גם ללא תמר בורנשטיין לזר.
.

קוף העתיד

קופיקו של ראשית המאה ה-21 הוא דמות חינוכית ומתונה  ו"חלבית " יותר משהיה בעבר. על גב ספרי 'קופיקו' מדגישים כיום את תרומתו החינוכית ליחסי שלום ורעות בין ילדים, דבר שבוודאי היה גורם לקוף השוב המקורי  מימים עברו לשפשף את עיניו בתדהמה.

אחת הסיבות להצלחת קופיקו, היא שהקוף הלך עם הזרם. לאורך השנים שילבה תמר בספרי "קופיקו" כל מה שהיה פופולרי באותו זמן. בשנות השישים, כאשר הקיבוצים היו הצעקה האחרונה, היא שלחה את קופיקו לטיול בקיבוץ.

 בשנות התשעים, כאשר קם ערוץ הילדים, שלחה אליו את קופיקו והפגישה בספרים האחרונים שילבה את קופיקו בתחרויות "כוכב נולד". נראה שכעת כל שנשאר לקופיקו הוא להשתתף בתוכנית ריאליטי בסגנון "האח הגדול".
וכמו הקיבוצים שהופרטו ועל אדמתם נבנו קניונים, כך גם קופיקו הפך לתעשייה.

 

   לאורך השנים נעשו על קופיקו הצגות רבות ( עד היום כ-15 הצגות שונות לפחות )  רובם  מאת תמר בורנשטיין לזר  ומהם מאת השחקן שלמה בר שביט שתיארו בין השאר את מסעו של קופיקו מאפריקה לישראל . הרפתקאותיו הושמעו ברדיו  בידי  בר שביט ובידי תמר בורנשטיין לזר עצמה  ובתקליטים בידי תמר ובני משפחתה שגילמו את עצמם.

מלבד הצגות ואלבומים, קופיקו הוא ככל הנראה דמות מספרות הילדים העברית שהופיעה על הכמות הגדולה ביותר  של מוצרי צריכה. רשימת מוצרי הצריכה שדמותו של קופיקו מופיעה עליהם היא ארוכה מאוד. דמותו הופיעה בצעצועים במשחקים על ממתקים על בגדים, על גרביים על אריזות מיצים, , על מוצרי ציוד משרדי על מעדני חלב  של שטראוס  , צעצועים של קודקוד  באריזות מוצרי מזון שונים כמו וופלים ,  ממתקים של אסם  , מיצים של טמפו , פיצות (!)  של אינטרנשיונל פוד ,   על תיקים , על  ילקוטים ומימיות של מודן  ,בגדי ילדים  של לודז'יה רוטקס  , מצעי מיטה  של כיתן ,מוצרי נייר וציוד משרדי של אלבר .במשחק  סי די רום של חברת מחשבת. וזוהי רק רשימה חלקית .

כרגע מתוכננים גם שישה ספרונים לקטנים עם תקליטור מצורף, בו תמר מספרת את הסיפור, וגם משחקי קופסה חדשים של קופיקו, די–וי–די חדש וכמובן גם הצגה חדשה על קופיקו.
נוגה ברק, בתה של תמר: "אני במגעים עם זכיינים שונים שפנו לגבי מוצרים רבים, מדובר על מזון, תיקים, מוצרי חזרה לבית הספר בובות ועוד."
- אולי זה לא מתאים למסחר בצורה כזאת דמות כמו קופיקו, שאמורה להיות חינוכית?
"לא. מה רע בזה שקופיקו מצויר בעוד מקום? הילדים רוצים את קופיקו ואנחנו נותנים להם את מה שהם רוצים. תבין, קופיקו זה לא סתם מוצר שמשתמשים בו וזורקים. קופיקו זאת תופעה תרבותית."

 

המהדורה ההונגרית של קופיקו

סיפוריו של קופיקו  גם תורגמו להונגרית.והתקווה היא שיום יבוא וגם ילדיםבארצות אחרות יגלו עניין בעלילות הקוף הישראלי כל כך .

ב-1993 הגיע קופיקו למה שיכול להיחשב כשיא הצלחתו, עד כה הוא הפך לגיבור של סדרת טלוויזיה בת 15 פרקים שבה  הופיעה בדמותו בובה ענקית לצד שחקנים אנושיים בסיפורים שעובדו בידי חנן פלד מסיפוריה המקוריים של תמר ושעובדו מצידה מחדש לספרים.
בעקבות הסדרה קופיקו הפך להיות כל כך מפורסם שהוא הופיע ב"ארץ נהדרת ". רון לוינטל הפיק בתוכניתו השבועית בגלי צה"ל "פינת קופיקו", שבה הוקראו ברצינות תהומית קטעים מספרי קופיקו הלא מעטים העוסקים בחיי הצבא.

קופיקו בפוליטיקה

 

כיאה לבן השכונה שיצרה את הפוליטיקה ההיסתדרותית ,עין גנים ,גם קופיקו שלח אתי ידו בפוליטיקה. בספר קופיקו: מפלגת הילדים (2001), שנכתב לרגל בחירות קודמות.
בספר זה קופיקו מחליט להצטרף לבחירות ולרוץ בראש מפלגה משלו. כשהוא מתייחס לכך שלכל קבוצה ושבר קבוצה בחברה הישראלית יש לה כיום מפלגה שמייצגת רק אתהאינטרסים המצומצמים שלה, קופיקו מחליט לייצג את הקבוצה הגדולה שיחידה שנשארה ללא נציגים בכנסת – הילדים. הוא רוצה להגיע לכנסת ואף לממשלה בתור "שר הצחוק", שיביא לשיפור דרמטי במצבם של ילדי ישראל. בספר קופיקו – מפלגת הילדים הוא אפילו רץ לכנסת כראש מפלגה ומועמד לתפקיד שר הצחוק והחינוך.
במסגרת מסע הבחירות שלו, שבמרכזו עומדת הסיסמה המנצחת "ישראל מחכה לקופיקו", קופיקו מציע חוקים חינוכיים למדי אם גם לא מקוריים במיוחד כמו "מחשב לכל ילד" וגם חוקים שיש להודות שיש בהם היגיון רב, אם כי משום מה איש לא חשב עליהם לפני קופיקו, כמו חוק "הצחוק טוב לבריאות", שקובע שכל חברי הכנסת והשרים, במקום לצרוח אחד על השני ובמקום לצעוק ולהיכנס זה לדברי זה, יהיו חייבים לצחוק "ואז צ'יק צ'ק כל הרוגז יעלם ובמקומו יגיעו החיוך, הצחוק ובדיחות הדעת". הלוואי שהאנחנו היינו אופטימיים כמו קופיקו…
קופיקו בסיפור זה ובספריה החדשים בכלל הוא פחות אנרכיסטי ו"שובב" מבעבר. בורנשטיין-לזר משתמשת בו כדי להעביר מסרים "חינוכיים" לילדים הקוראים, דבר שלא ניתן היה להעלות אותו על הדעת בספרים המוקדמים של הסדרה…

 תמר בורנשטין לזר אולי לא חשבה על כך, אבל דומה שאחד המקומות שמתאימים במיוחד לקוף השובב ממדינת חונטוזה שבאפריקה לשהות בהם בישראל (לפחות בצורתו המקורית האנרכיסטית) היא כנסת ישראל. נראה ששם, בין כל החכ"ים הצועקים, המקללים, המשקרים, הנעדרים ללא הרף מהישיבות, המעלים לעצמם ללא הרף את המשכורות ואת הכיבודים בזמן שהכלכלה סביבם מתמוטטת ושכעת מתברר שכמה מהם קשורים לעולם התחתון, שההשפעה השלילית שלהם על היחס של החברה לדמוקרטיה היא מעבר לכל ספק, נראה שבכנסת קופיקו, התגלמות התעלולנות והתחמנות מהג'ונגל, היה מרגיש את עצמו בדיוק בבית.לאור הגילויים האחרונים על השחיתויות בפוליטיקה הישראלית נראה שיש גם צורך דחוף לשלוח את הבלש הדגול צ'יפופו לישראל בספר חדש.

דודו גבע פוגש את קופיקו

תשומת לב מבורכת הרבה פחות מבחינת משפחת בורנשטיין–לזר הייתה זאת שאותה נתן לקופיקו הקומיקסאי דודו גבע.
לגבע הייתה אובססיה ארוכת שנים עם קופיקו (כמו גם לדמויות אחרות של תרבות פופולארית ישראלית כמו חסמבה דנידין ופטריק קים ) והוא שילב אותו בכמה וכמה מיצירותיו.
הוא פירסם סיפור בשם "צ'יפופו באברסט " בסדרת אהלן ואסאלאן שלו .
בסיפור "אהלן ואסאלאן במערב הפרוע צמד הבלשים מירושלים מציגים את סרטם"קופיקו בניו יורק " בכיכובם של מרלון ברנדו וקינג קונג וכבדרך אגב מוזכר שם שבנו של קופיקו ירד מהארץ…
בפעם אחרת היציג גבע את קופיקו כמטופל בקליניקה –און ,דבר שעורר את זעמה של המשפחה. .
לשיא טיפולו הביזארי והקונטרוברסאלי בקופיקו היגיע גבע בסיפור מאויר בשם "קופיקו באושוויץ" שהופיע לראשונה בעיתון "הארץ ב-2004) ( אך נכתב שנים קודם לכן ) שבו הצבר האנרכיסטי האולטימטיבי השונה כל כך מהיהודי הגלותי זה שכל אישיותו עולצת ורוחו תוססת אקטיבית ורבת יתושיה ונעדרת כל פחד מוצא את עצמו במחנה השמדה ומפעיל את "שיגועיו " על השומר הנאצי ומתעלל בה פשוטו כמשמעו,שופך על ראשו מים,גורם לו להחליק על שמן,מחשמל את אצבעותיו,נועץ עט בישבנו קורע את מכנסיו ,ולבסוף גורם לו לאבד את שפיותו לזנק אל התנור ולהתאבד בחג הפורים . בסאטירה שחורה ואכזרית במיוחד. הסיפור, שבזמנו היה נחשב כטאבו, הפך עם מותו של גבע ללגיטימי, ואף הוקרא בבית ביאליק.
העיתונאית שהרה בלאו דיווחה שהסיפור "קופיקו באושוויץ" הפך לנושא דיון סוער במרכז ללימודי השואה בחיפה בין תלמידים שנחלקו לשתי קבוצות בעניינו :אלו שראו בו פגיעה בזכרון השואה ואלה שראו בו דוגמה ומופת לדרך שבה יהודים צריכים לנהוג בתקופת השואה והישוו במפורש בין"הלוזריות " כלשונם של קורבנות השואה ובין התושיה הישראלית החצופה שאותה מפגין בסיפור קופיקו כנגד הנאצים .
"אם ליהודים אז הייתה רק כעשירית מהאומץ והחוצפה של הקוף הזה " אמר אחד התלמידים" אולי זה היה נגמר אחרת". .
נוגה: "אני חושבת שזאת היתה פגיעה בזכרם של קורבנות השואה, בכך שהוא הציג את מחנה ההשמדה כמקום מצחיק. זה היה סיפור מטופש וחבל שנכתב. באופן כללי תדע שאנחנו פשוט מופצצים כל הזמן באנשים שמשתמשים בשם של קופיקו למטרותיהם בלי לדעת שזהו שם שכל הזכויות עליו שמורות, ואנחנו צריכים לשלוח להם מכתבים של עורכי דין ולהבהיר להם את הדברים."

קוף בבית, אור בבית

הבית של תמר ובעלה שלמה לזר הוא מעין מקדש לקופיקו. הקירות מלאים וגדושים בפוסטרים ובכרזות של ההצגות ובעטיפות ספרים מוגדלות של מ.אריה ושאר ציירי הסדרה, על מדפים מונחים שפע המוצרים הנושאים את דמותו של קופיקו – משחקי הקופסה, הקלטות, כיסויי המיטה, הגרביים, השוקולדים וכל השאר. הבית שוכן בתוך חצר ענקית שכוללת בריכת שחייה ובוסתן עם עצי פרי. מעונו של קופיקו הוא אטרקציית התיירות היחידה של שכונת עין גנים ואחת היחידות של פתח תקווה בכלל.
לפחות פעם בשבוע מגיעים לשם סיורים מאורגנים של כיתות תלמידים מכל רחבי הארץ הבאים כדי לנעוץ עיניים בביתו של קופיקו.  תמר, מורה ותיקה לדרמה יוצרת בעברה, יושבת ומספרת להם על קופיקו ותרומתו לתרבות העברית ועל שכונת עין גנים ועברה המפואר לפני שהפכה לעוד שכונה אפרורית של פתח תקווה. הילדים דורשים תמיד להיפגש עם קופיקו עצמו (צ'יפופו, זאת יודעים הכול, נמצא בחו"ל, ואי אפשר להיפגש עימו), אך נאלצים להסתפק בבובת קוף ענקית היושבת על ספה באחד החדרים בבית.

צילומים אחדים התלויים על הקירות בבית מעידים על ניסיון בני המשפחה להחזיק בבית קוף אמיתי, שימפנזה, שבין היתר מצולם כשהוא מעיין בספרי קופיקו, אבל הניסיון לא עלה יפה.
בורנשטיין-לזר: "לפני כמה שנים הביא לי מלח אחד, חובב ספרי קופיקו מילדותו, קוף אמיתי מדרום אפריקה, כמתנה תודה על הספרים שגרמו לו הנאה בילדותו. הקוף שהה כאן כמה חודשים, אבל לא יכולנו להסתדר איתו – הוא עשה בלגן בכל הבית, זרק אגוזים על כל מי שנכנס לחצר, קטף בננות מהעץ וגם הציק לכלבים. לבסוף, כשהמלח שב לחופשה, יצרתי עימו קשר וביקשתי ממנו שיחזיר את הקוף למקום שממנו הוא בא. המלח קצת התאכזב, אבל הסברנו לו את המצב והוא השיב את הקוף למקום מוצאו באפריקה".
אפשר לומר שהקוף האמיתי התנהג בדיוק כמו קופיקו, אבל בניגוד לדמות הפיקטיבית, הוא נענש על מעשיו.

 

תמר עם פסלים בגן ביתה

בין העצים  מסביב לבית הגדול מוצבים  עשרות פסלים של מקימי שכונת עין גנים שפיסלה תמר, צבועים בזהב נוצץ.

תמר נזכרת: "סבא שלי ברח מאוקראינה אבל אף פעם לא ידעתי למה, עד שמישהו בהוצאת יזרעאל אמר לי פעם 'את ידעת שהסבא שלך נלחם בפורעים והרג כמה מהם ולכן נמלט?'".
"המטרה של הפסלים היא לשחזר דמויות אופייניות של אותם חלוצים ראשונים. אני מפסלת אותם לפי תמונות ישנות של המשפחה, לבושים בבגדים של אז. יש למשל דמות של שומר בעין גנים בראשית המאה, יש דמות של בחורה לוחמת בהגנה. וביניהם שילבתי גם דמויות קדומות יותר, מהתנ"ך, כמו רבקה ולאה."
האוסף הענק של הפסלים המקיף את הבית ונמצאים גם בתוכו הוא מדהים ורק אלוהים יודע מתי היא מוצאת את הזמן לפסל את כולם בין כתיבה של מאות ספרי קופיקו והאחרים.
אבל יש גם כמה דמויות שחסרונם בין העשרות הרבות של הפסלים זועק ממש.

- יש גם פסלים של קופיקו וצ'יפופו והדמויות האחרות מספרייך?
תמר: "לא, קופיקו וצ'יפופו הם לא דמויות אמיתיות, ואני מפסלת רק דמויות של אנשים שבאמת חיו. יש את הדמויות של הילדים שבספרי 'ספייסי' את קופיקו וצ'יפופו וספייסי לא תראה פה גם בעתיד."

במידה רבה סדרת קופיקו היא מקבילה לגן הפסלים בכך שהיא מנציחה את "עין גנים " של "ההווה " הווה שמשך כבר זה כמה דורות . סביר להניח שחוקרי תולדות עין גנים של העתיד ישתמשו בספריה של תמר בורנשטיין לזר כמקור מידע חשוב ביותר בנושא .

הקוף ומערכת החינוך

בסיפוריו הראשונים, בשנות השישים והשבעים, קופיקו היה דמות אנרכיסטית מושלמת, מי שמעז לעשות את כל מה שילדים רגילים אינם מעזים לעשות. הוא היה צובע ילדים בשנתם בצבע שחור, מציק לדוור, זורק אגוזי קוקוס על אנשים, מתחפש שוב ושוב לאישה זקנה ועוד.
כמורה, סיפורי קופיקו אף סיבכו את תמר בצרות עם הממסד הבית ספרי שלה – הצגתו של מנהל בית הספר סלחוביץ כדמות נלעגת קבועה בסדרה עוררה את זעמו של המנהל האמיתי, ואחרי שימוע בהסתדרות המורים "התפוטרה" תמר מבית הספר.
היא עברה תחילה לבית ספר אחר, אך לבסוף נטשה את קריירת ההוראה והתרכזה בכתיבת ספרים.


"מנהל בית הספר שבו לימדתי היה טמבל כזה, שמתנגד לכל דבר. הדמות של סלחוביץ באמת היתה מבוססת עליו וכתבתי פעם אחת שהוא נורא הזיע לפני ביקור ראש העיר. הוא, במקום לקבל באהבה ובהבנה את הפרסום שהבאתי לו, הלך והגיש עלי תלונה בפני יו"ר הסתדרות המורים. כשהגעתי לשם, פגשתי עיתונאי והוא עשה על זה כתבה עם התמונה של המנהל. בגלל המנהל הזה הייתי צריכה לעבור ללמד בבית ספר אחר."
- אבל את ממשיכה לכתוב על סלחוביץ'.
"בוודאי .יש איזו סיבה שאפסיק?"
- האם לדעתך קופיקו הוא דמות חינוכית?
"בהחלט. תדע שהרבה מסיפורי 'קופיקו' שאבתי מבעיות שנוצרו בכיתה כשלימדתי .למשל היתה בעיה של ילדים מוחרמים בכיתה אז כתבתי סיפור על ילדים שמחרימים חבר וקופיקו בא לעזרת הילד המוחרם. סיפרתי את הסיפור בכיתה והילדה המחרימה התביישה והתנצלה ולמחרת כולם היו חברים."
תמר: ממשיכה   " אבל תדע כל מה שמסופר בסיפורים הוא אמת. הכול מבוסס על ההווי האמיתי של חיי הילדים בשכונה בבית הספר ועל כל מה שחייתי באמצעות ילדי נכדי וילדי אחותי. בתור דוגמה אחת מני רבות כשהתאומות שלי הלכו פעם למשמר האזרחי וכשחזרו סיפרו לי שהכלב שלנו שתה למפקד את התה עשיתי מזה סיפור 'קופיקו במשמר האזרחי'
אחד מסיפוריה של בורנשטיין-לזר מראה שהקוף הוכיח את עצמו גם ברגעים קשים במיוחד: "פעם אחת קראו לי להופיע בפני ילדים בעלי הפרעות נפשיות בבתי חולים. סיפרתי שם סיפור על קופיקו, שבו הוא מחפש לבייביסיטר ושומר על ילד מופרע במיוחד. פתאום קם ילד ומבקש להיות קופיקו. הוא ביקש זאת בקול, ולא ראיתי בכך משהו מיוחד. פתאום שמעתי בכי נרגש של ההורים שלו. הסתבר שהילד הזה לא דיבר שלוש שנים, ובעקבות הסיפור נדלק לו משהו. עד היום לא ברור בדיוק מה, אבל קופיקו הדליק אותו."

הקוף והזבל

לאורך השנים קמו לקופיקו גם מתנגדים רבים מבין חוגי המבקרים והמחנכים .
העיתונאי והסופר שבתי טבת פירסם מאמר ארסי במיוחד ב"הארץ", בו האשים את בורנשטיין-לזר בכך שהספרים שלה הופכים את הילדים לצרכנים סבילים. הוא התלונן על כך שבעשרות הספרים אין הילדים עושים דבר והכול נעשה בידיו של הקוף. הוא השווה את הילדים בספרים לזעיר בורגנים שאין בעולמם דבר זולת הזלילה והקולנוע ושאר הנאות פסיביות – "רק קופיקו הוא היוזם", כך טען, ש"עושה את כל התעלולים כולם, החל מצביעת ילדים בלילה וכלה בקשירת שרוולי הפיג'מות".
המבקר וחוקר ספרות הילדים אוריאל אופק קרא לספרי קופיקו "מזון רוחני קלוקל המוגש לצעירי הקוראים" והיה מרבה מצטט משפט מספר מסדרת "צ'רלי לץ" של תמר: "היכן שנמצא הזבל שם אני!", כדי להבהיר את דעתו על ספרי קופיקו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים.
יריבותו של אופק פגעה בבורנשטיין–לזר במיוחד, שכן הוא היה זה שקיבל את סיפורי קופיקו הראשונים ל"דבר לילדים" והיה אחראי לכך שקיבלה את "פרס יציב" משבועון זה.
- מבקרים כמו אוריאל אופק האשימו אותך שאת כותבת בשפה נמוכה ומשחיתה את אוצר הילדים של התלמידים?
"תאמין לי שאני יודעת עברית ספרותית טוב מאוד, אבל החלטתי שאני כותבת בשפה שילדים יבינו. אני חושבת שאוריאל אופק קינא בי שספרי מצליחים יותר משלו. פעם שנינו הרצינו בפני כיתה, וכשהמורה שאלה מי קרא את 'קופיקו' הורמו עשרות ידייים .כאשר היא שאלה מי קרא את ספרי אוריאל אופק היתה שתיקה מביכה ולבסוף הורם זוג ידיים אחד. אני חושבת שמזה החל הכול."
לזכותו של קופיקו ושל תמר עומדים המצאת מילים שונות בשפה העברית כמו "טרללה "פקציפלוך ,צ'פצ'ולה " וקופיקו עצמו שהפך לשם הד'נרי לקופים בישראל .

מאז השתנו מעט פני הדברים, וספריה של תמר זוכים בעיקר לשבחים על כך שהם עוזרים בעידוד הקריאה. החוקרת דינה פייטלסון  כלת פרס ישראל לחינוך , אף פירסמה מחקר על פיו כיתות של תלמידים טעוני טיפוח הלומדים באמצעות ספרי "קופיקו" משיגות תוצאות טובות יותר בהבנת הנקרא מילדים שלא קראו ספרי "קופיקו". המחקר גם קבע כי ספרי "קופיקו" תורמים לאוצר המילים של הילדים יותר מספרי מקראות רגילים של משרד החינוך.
התברר שתלמידי כיתה א' בשכונת מצוקה שלהם ניתנו ספרי קופיקו ואותם קראו בהנאה הרבה יותר מהמצופה התקדמו כתוצאה בקריאה הרבה יותר מאשר ילדים מקבוצות אחרות שקיבלו מקראות של משרד החינוך לקריאה. הם עלו עליהם ביכולת הטכנית של הקריאה בשטף בהבנת הנקרא ,בעושר השפה שלהם ובכושר הביטוי שבעל פה . וזאת הודות לשפה הלא מליצית הפשוטה והמובנת והעלילה המרתקת והקולחת של הסיפורים .ומעבר לכך הילדים הפכו הודות לספרי קופיקו לקוראים אקטיביים שניסו להשיג ספרים אחרים בסדרה ,ציירו ציורי קופיקו משלהם ושלחו מכתבים נלהבים לסופרת על הסדרה החביבה עליהם .
בנוסף, הנתונים העדכניים ביותר מהספריות הציבוריות מראים שנכון לשנת 2008 כי אם הילדים של היום כבר קוראים משהו, זה בעיקר את "הארי פוטר" ואת "קופיקו".
ספרי קופיקו הם עדיין בין הספרים המושאלים שם ביותר בידי הילדים כפי שהיו מזה 50 שנה . וזוהי תופעה מדהימה במיוחד בהתחשב באורך הזמן הקצר של מרבית התופעות של "תרבות הילד " שקיימות היום ( למשל הדרדסים או "הפאוואר רנג'רס ) שלרוב אינם מאריכים ימים יותר משנתיים שלוש .ונשכחים. ,אך אורך זמן קצר זה אינו נכון לגבי סדרת "קופיקו "שלא איבדה מאומה מהפופולאריות שלה מאז שנות החמישים . הילדים של היום שההורים המורים וכל המחקרים מדברים בדאגה גוברת והולכת על חוסר נכונותם לקרוא בגלל כלי התקשורת המתחרים של הטלוויזיה והמחשב ממשיכים לקרוא בשקיקה את ספרי קופיקו כמו הוריהם לפניהם דבר שאי אפשר לאמר על ספריהם של סופרים ותיקים אחרים . איך שהוא תמר בורנשטיין לזר משמשת כגשר בין הגילים.
כל האינדיקציות מראות גם שקוראי הסדרה הם ילדים בני כל השכבות וכל העדות .סדרת קופיקו היא כמעט יחידה במינה בכך שהצליחה לפרוץ את ההבדלים התרבותיים והעדתיים שקיימים בין קבוצות האוכלוסיה השונות בישראל . מחקרים שונים מראים שהקוף המדבר חובש כובע הטמבל מדבר בצורה שווה לילד הדתי ,לילד ממוצא הרוסי ולילד האתיופי שכולם נהנים מהרפתקאותיו וצוחקים מתעלוליו במידה שווה. ספק אם ניתן למצוא יצירת ספרות ישראלית אחרת שהיא מאחדת בצורה כזאת בין כל השבטים שמרכיבים את האומה הישראלית .

ספייסי שבא מהחלל

בנוסף, אחרי שנים של ביקורת מצד הממסד, הפכה בורנשטיין–לזר בשנים האחרונות ממורה שנויה במחלוקת ליקירת הממסד: היא התבקשה על ידי עוזי נרקיס ויצחק נבון לכתוב סדרה ממלכתית שתתאר אירועים אמיתיים שהביאו לקום המדינה. הסדרה, , נקראה בשם "ספייסי", ובה מוחזרים שני ילדים לימי קום המדינה בידי חייזר בשם זה.על מנת ללמוד על האירועים הביאו לקום המדינה  ובמהלך  המסעות בזמן הילדים לומדים על  פעילויותיהם של דמויות שונות כמו יעקב נמרודי ואחרים.
זאת ככל הנראה הסדרה שעליה גאה תמר יותר מכל . והיום היא מוצאת במהדורה חדשה בידי הוצאת" דני " עם עטיפות חדשות .


תמר: מכל הפרויקטים שעשיתי זה החביב עלי ביותר משום שהכל בו אמת . פנו אלי עוזי נרקיס ונשיא המדינה דאז יצחק נבון וביקשו ממני לכתוב סדרת ספרים לילדים על תקופת קום ה המדינה כתבתי תיחקרתי ראיינתי אנשים כמו יעקב נמרודי וכתבתי את הספרים כמו שאני יודעת בתור סיפורים מרתקים לילדים. החלטתי לקחת מישהו ששייך לשנות האלפיים חייזר ולהטיל עליו ללמד את הילדים א ההיסטוריה של העם .שלא היה סיפור דמיוני כמו של חסמבה. רציתי לכתוב רק את האמת לאמיתה כפי שהייתה וכל מה שכוב בספרים האלה הוא נכון .ראיינתי את כל האנשים כולם דמויות אמיתיות
אבל ספייסי הסתיים לאחר מספר ספרים ותמר ממשיכה עם פרוייקט החיים האמיתי שלה קופיקו בתוספת גיחות מידי פעם לעולם הרחב עם צ'יפופו. .
.
האם יש איזה שהוא קשר בין ספייסי ובין קופיקו וצ'יפופו שגם הם חייזרים מכוכב הקופים ?
בביתם של שלומקה ותמר יש תמונה גדולה המציגה את השלושה ביחד ,ומרמזים שונים הנשתלים בספרי הסדרה מסתבר ששני הקופים היגיעו לכדור הארץ בספינת החלל של ספייסי שהוא הוא האחראי לנוכחותם כאן .האם יש סיכוי שאי פעם יופיע ספר שיפגיש בין השלושה ואולי ייקח אותם לגיחה לכוכב הקופים ? .תמר אינה מתחייבת אבל תמיד אפשר לקוות .
:

כוכב הקופים 

במקביל לסדרת הטלוויזיה החדשה על אודות הקוף המפורסם, מתוכננת בימים אלה הקמת מיזם חדש ומדהים על קופיקו, שייקח אותו להיכן ששום דמות ספרותית ישראלית עוד לא הגיעה – פארק–נושא שיעסוק כולו בדמותו של קופיקו, עם מקום גם לבן הדוד צ'יפופו.
ואיזה מקום מתאים לכך יותר מאשר העיר פתח תקווה? הרי קופיקו הוא תושב העיר פתח תקווה, והוא מלווה אותה ואת שכונת עין גנים כבר יותר מחמישים שנה.
יוזמת הפרוייקט, שירה רז, היא ציירת, פסלת ויושבת ראש עמותת אמני פתח תקווה.
רז: "אהבתי מאוד את קופיקו כילדה, ועכשיו הנכדים שלי קוראים את קופיקו ואוהבים אותו גם הם. אתה מכיר תופעה אחרת כזאת ששלושה דורות מוקסמים מדמות אחת? כשהסתכלתי על קופיקו של היום לעומת אז, ראיתי שיש הרבה שינויים בדמות שלו, אבל זה עדיין אותו קוף מפתח תקווה. הקוף שבגללו כולם שמעו על פתח תקווה. פתאום עלה לי רעיון – הרי קופיקו הוא נכס של פתח תקווה! ואז, לפני כמה חודשים, ביקרתי באיטליה בעיירה בשם קולודי, שמעת עליה?"
- לא.
"לא הרבה שמעו עליה, אבל היא עיירת הולדתו של קרלו קולודי מחבר 'פינוקיו'. הם הקימו פארק נושא שמוקדש כולו לפינוקיו, ויש שם בכל מקום אטרקציה שמנציחה פרק אחר בספר על פינוקיו. התוצאה היא שהעיירה קולודי, שאף אחד לא שמע עליה עד לפני כמה שנים, היא היום על מפת התיירות העולמית. אחרי שביקרתי במקום הזה והתרשמתי מאוד מהפארק, אמרתי שאנחנו חייבים משהו דומה עבור פתח תקווה שלנו. הרי לפתח תקווה יש דמות מקבילה לזאת של פינוקיו – את קופיקו. ומכאן ואילך קצרה היתה הדרך לרעיון 'פארק קופיקו', שינציח את האייקון הזה של העיר פתח תקווה ויביא את שמה לכל קצוות תבל."
- ומה אתם מתכננים בפארק?
"אנחנו מעוניינים בפארק שישלב את כל סוגי האמנויות, כדי לתת למבקרים ילדים וגם מבוגרים שגדלו על קופיקו חוויות אינטראקטיביות. אנחנו נזמין אמנים מסוגים שונים שיהפכו פרקים שונים מסיפורי קופיקו למציאות. פארק שישלב בתוכו פנטזיה עם הרפתקאות."
- היוצרים יהיו רק מפתח תקווה?
"לא רק, מכל הארץ. אבל הדגש של הפארק כמובן יהיה על קופיקו ועל העיר פתח תקווה כמרכז של תרבות, אמנות ופנטזיה ישראלית. הפארק יהיה גן ירוק עם המון צמחייה, יהיה בו מרכז למידה עם סדנאות כתיבה ושירה ואמנות לילדים, ומוזיאון קטן על קופיקו שיתאר את התפתחותו במשך יותר מחמישים שנה. יהיה מבוך שבו יפגשו את כל הסצנות מהספר. נחגוג בפארק יום הולדת לקופיקו פעם בשנה ויהיו אירועים מתחלפים כל הזמן. יהיה אמפיתאטרון למספרי סיפורים. זה יהיה פרק שיהיה שייך לא רק לילדים אלא גם למבוגרים שגדלו על קופיקו. קופיקו גם מבטא שינויים טכנולוגיים בלתי פוסקים, הוא מתקדם עם הזמן, אז הפארק יבטא את העבר של שנות החמישים והשישים, את ההווה שלו וגם את העתיד, שהוא לא רק של קופיקו אלא של פתח תקווה כולה, שאותה קופיקו מייצג ומשקף. קופיקו משתלב בכל ההיסטוריה של פתח תקווה בעבר ובעתיד."
- עיריית פתח תקווה תומכת במיזם?
"אני יכולה לומר לך שהרעיון הבסיסי הועלה בפניהם לפני חודשיים. פנינו לעירייה והמנכ"ל התלהב מאוד ומייד מצא מקום מתאים בפתח תקווה. ראש העיר התלהב גם הוא – ילדיו קוראים את קופיקו, וכבר הוקצב לפארק סכום ראשוני."
- מתי הפארק הזה אמור לקום?
"יש כבר מי שמשרטטת את התוכניות לפארק. אנחנו בשלב של תכנון ראשוני של עלויות ותיקצוב, המנכ"ל מדבר על שנה וחצי שנתיים עד שזה יקום."

עתידו של קוף

 

 

ציור מאת מ.אריה .הדמות כאן של קופיקו מבוססת ישירות על צילום של הכדורגן הידוע מוטלה שפיגלר.

קופיקו היום שונה מאוד מהקוף חובש כובע הטמבל שאותו צייר מ.אריה. נוגה ברק שופכת אור על התופעה:

"החלטנו ליצור דמות חדשה של קופיקו שתגדיר את הדמות כפי שהיא כיום ושכל הזכויות עליה יהיו רק שלנו – כל מי שאי פעם ירצה לצייר ולהציג את הקוף מכאן ואילך יהיה חייב להתבסס רק עליה. הסתובבנו בקרב ציירים שונים, הגדרנו להם את פרופיל הדמות, בחנו ציורים רבים ובסוף נבחרה הדמות כפי שהיא היום. היא צוירה על ידי סטודיו 'אנימה', שנסגר מאז. הדמות היום רשומה בכל העולם בכל הסיווגים וכוללת את המאפיינים המיוחדים הבאים לידי ביטוי בציור


- בן כמה, בעצם, קופיקו?
"החלטנו, אחרי מחקרים, שקופיקו שייך לקבוצת הגיל של בני ה-7-10 ולא ה-8-13, כפי שהיה פעם."
- ומה הולך להיות בעתידו של קופיקו? האם הוא עומד למצוא איזו קופיקה ולהוליד קופיקואים קטנים?
"קופיקו יישאר ילד לנצח, אז לצערי הוא לעולם לא יפגוש קופיקה"

ומה יקרה כאשר תמר עצמה טפו טפו תהיה במצב שלא תוכל לכתוב ספרי קופיקו נוספים מתי שהוא בעתיד ? האם תפסיק אז הסדרה הישראלית המצליחה מכל או שכמו שקורה במקרים דומים בחו"ל ימצאו בידי בעלי הזכויות סופרים נוספים שימשיכו את הרפתקאותיו של קופיקו .אחרי הכל מדובר בדמות כמעט נצחית .
קופיקו אכן השתנה היטב עם הזמנים הקוף התמים לכאורה והתעלולן של שנות החמישים והשישים שגר בחצי סביבה חצי כפרית הוא כיום דמות בורגנית חינוכית מושלמת ועומד במרכז של תעשייה מסחרית שלמה .
בקצרה הדמות האנטי חינוכית והאנטי ממסדית מכל הפכה בשנתה ה50 וכמה לדמות החינוכית והייצוגית ביותר של עיר המושבה פתח תקווה.
האם יש כאן איזה שהוא משל גם על מה שקורה במדינת ישראל בכללה?
בכל מקרה למרות שעין גנים השכונה שפעם הייתה איקון תרבותי של תנועת העבודה יכולה להתגאות שמעמדה זה נשמר איך שהוא עדיין בידי הדמות הספרותית שנוצרה בידי אחת מבנותיה .
שכונת עין גנים הודות לקופיקו היא עדיין איקון של  פתח תקווה  ושל מדינת ישראל. 

הגולם מאת אורי פינק ואלי אשד פוגש את צ'ימפו דמות המבוססדת על קופיקו ועל צ'יפופו.

אלי אשד ובובת קופיקו בביתו של קופיקו.

נספח :

רשימת ספרי תמר בורנשטיין לזר מאת אלי אשד, ( מעודכן ל2010)

 

 ספרים בודדים

הסיפור הראשון של תמר בורנשטיין פורסם ב"דבר לילדים " כרך כ"א ב-1951. הסיפור היה "הילדה מהמעברה והכוכב ממרום " שפורסם ב-14.2.1951 . על כוכב שמביא עז ולחלבה כדי לרפא ילדה חולה במעברה.

הסיפור השני היה "למה שחורות כנפי העורב " מה-2.5.1951  שהבו הופיעה לראשונה הילדה אורנה ביחד עם סבא בנימין .

 1. גבעת הכלניות . ציירה בינה גבירץ . 1952. הוצאת יזרעאל .

2. לילי הרועה. ציירה בינה גבירץ . 1956. יזרעאל .

3. אגדת החצב . ציירה בינה גבירץ . 1958. הוצאת יזרעאל .

4. כתר ורוד: סיפורים לילדים. ציירה בינה גבירץ. 1959. הוצאת יזרעאל.

5. סיפורי האהובים  : מבחר אגדות לילדים. צייר מ. אריה.1960.  הוצאת א. זלקוביץ.

6. אלה בנייך מולדת. 1960. הוצאת ניב. ( יש גם גרסה של מחזה )

7. למדינת הילדים המאושרים . 1960. יבנה.הומחז והוצג בבתי ספר.

8. סיפורים לילדי. צייר מ. אריה. 1961. הוצאת זלקוביץ.

9. גן השעשועים. 1961.

10. ידידות בקרקס. איירה זיוא שישא.  1962.יבנה.

11. הבריחה מן הארמון. 1963. הוצאת יבנה.

12. סיפורי חג. 1965. זלקוביץ.

13. עלילות יואש. צייר מ. אריה . 1967. הוצאת יניב. קיים גם כתקליט .

.14.  ישראלה : קורותיה של ילדה במלחמת ששת הימים. צייר מ. אריה.1968. הוצאת טברסקי.הושמע גם כסדרה ברדיו.

15. גילי וגילה: סיפורה של טיפה . 1973. עופר. כולל סיפורים , חידות בדיחות ומשחקים.

16. גילי וגילה-כמה טוב בשלולית .   עופר. איירה תרצה תנאי .

17. סיפורים לשעות הפנאי. 1975. עפר.

18. אהובתי העיתונאית . מאת ב. ל. אנו (שם בדוי ) 1976. ספרית עופר. רומן  רומנטי למבוגרים.

יצרא לאור שוב כ:

אהובתו של שר הנפט דני 2007. גירסה שונה של "אהובתי העיתונאית ".

19. זהירות בדרכים : חברה כדאי להיזהר. 1992. גרפאור –דפטל.כולל סיפור על קופיקו.יצא לאור ביחד עם חוברת לעבודה עצמית.

20. המצעד שלא ישכח

21. הצייר הקטן  ועוד סיפורים ניב. תשכ"ו .

22. הכנר הקטן ונסיך הצללים. אירוים צבי קלינגר. ניב.

23. שר החיטה ושר הטבעות .

ספרי סדרת  קופיקו. 1954-

סיפורי קופיקו הראשונים

א. הקוף שהתחפש. דבר לילדים . כרך כד חוברת 28 17.3.1954. הופיע גם כחוברת בסדרת הסיפורים "כלניות " עם איורים של בינה גבירץ . .

קופיקו מתחפש בפורים . הגיבורה היא אפרת שדודה הביא לה את קופיקו.

ב. גם קופיקו מביא ביכורים. דבר לילדים. כרך כ"ד חוברת 39. 1954.הגיבורה היא שוב אפרת.. הסיפור הראשון שקופיקו מדבר.

ג עדלידא של צעצועים .  דבר לילדים כרך כה. חוברת 23. סיפור ראשון על יורם  ונוגה. פנטסיה שבה הצעצועים קמים לתחיה.

ד. מי ימצא את האפיקומן. כרך כה. חוברת 28.

ה. משלוח המנות של קופיקו. דבר לילדים כרך כז חוברת 27. נוגה היא כאן תינוקת. אורנה מופיעה בפעם הראשונה.

ו. קופיקו אם החתולים. כרך כז. חוברת 52

ספרי קופיקו.

1.קופיקו האורח . צייר מ. אריה . 1958 הוצאת א. זלקוביץ . ( יצא גם בהוצאת גרפאור דפטל ב-1989 וב-1994 ).

2.קופיקו יוצא לטיול. מ. אריה. 1959. זלקוביץ.

3.קופיקו בקיבוץ . מ. אריה. 1960. הוצאת זלקוביץ .( ספר באותו השם יצא בגרפאור דפטל , ).

4.קופיקו בתחרות כדורגל . מ. אריה. 1960. זלקוביץ .

5.קופיקו בתל אביב . מ. אריה . 1961. זלקוביץ. ( ספר באותו השם יצא גם בגרפאור דפטל   ).

6.קופיקו הגננת , צייר מ. אריה  תשכ"א? .זלקוביץ ( יצא גם בהוצאת גרפאור דפטל , ).

7.קופיקו הצייר . מ. אריה. 1962. זלקוביץ.

8.קופיקו הקוסם. אריה. 1962. זלקוביץ.

9.קופיקו שוטר תנועה. מ. אריה. 1962. זלקוביץ.

10. קופיקו הפסנתרן.

11. קופיקו הצלם.

12.קופיקו בצבא. מ. אריה. 1963. הוצאת א. זלקוביץ .

13.קופיקו והתאומות . תשכ"ג, מ.אריה. זלקוביץ .

14. קופיקו הצנחן, אריה. 1964. זלקוביץ

15.קופיקו העוזרת . מ.אריה. תשכ"ד . זלקוביץ

16. קופיקו המתופף  .צייר אשר  דיקשטין. 1971. מבורך.

17.קופיקו ביום הולדת . צייר אשר דיקשטיין , תשל"א, מ מבורך

 ( ספר באותו השם יצא בגרפאור דפטל ב-1993 . ).

18.קופיקו בצעדה. אשר דיקשטיין . 1971. מ. מבורך .

19.קופיקו המורה. צייר ניניו . 1973. הוצאת יריד.

20.קופיקו המנצח .צייר ניניו, 1973. יריד.

21.קופיקו במילואים.  מ. אריה1974.יסזד

22. קופיקו המלח .צייר מ. אריה, 1974. יסוד

         23.  קופיקו במושב. יסוד.

24. קופיקו המפקד. . 1974. יסוד.

25. קופיקו הספורטאי , 1974. יסוד.

26. קופיקו בבית הספר . צייר מ. אריה . 1975. יסוד.

27.קופיקו בלהקה צבאית . צייר מ. אריה .1975 . יסוד.

28.קופיקו בטלויזיה ,צייר מ. אריה , תשל"ה, יסוד.

29 קופיקו ושוכני העצים . לא יצא לאור בגלל אובדן כתב היד.

30.קופיקו במצעד צה"ל . 1975. יסוד.

סדרת "קופיקו העליז " על הרפתקאות קופיקו באוניה שהביאה אותו לישראל. מור. 1976.  :

        (31)  1. קופיקו העליז.

2 (32)  תעלולים באוניה.

3. (33 קופיקו השובב.

4.( 34) ההפתעה המצחיקה.

5.(35) קופיקו שוחה במקלחת.

6.  (36) הראי המכושף .

7. (37)  מי בסיר?

8.(38) קופיקו הרקדנית.

39. קופיקו המטפלת . מ. אריה. 1979. יסוד.

40 גור הכלבים הדני 1977 . ניניו. הוצאת  יסוד .

41.קופיקו המדען . מ.אריה. 1980. יסוד

42. קופיקו והמחשב. 1985. יסוד.

43. קופיקו אולי תדע את שמות בעלי החיים ? . צייר מ. אריה 1987

44. קופיקו אולי תדע איפה צומחים? . 1987.

45. קופיקו אולי תדע איפה גרים . 1988

בסדרת "קופיקו אולי תדע"  ניתנו לדפוס  עוד 5 ספרים בנושאים:  כלי נגינה, אוכל, מחזור המים, ספורט, וסוגי בדים. שלא יצאו לאור  עדיין).

. קופיקו אולי תדע איך קוראים לקולות . 1988

קופיקו בהוצאת רביבים תש"ן :צייר מ. אריה.

 1. 47(קופיקו והג'ירפה

2. 48  קופיקו ורב החובל

3  49) קופיקו בא לשכונה.

4. (50) קופיקו הדחליל

. 5.(51  קופיקו צייד הפרפרים

6.(52)  קופיקו כוכב ההצגה.

7.  (53) קופיקו המורה למלאכה

8.  (54 קופיקו הגנן

9.(55)  קופיקו האחות

10.( 56)  קופיקו המורה לזמרה

11. (57)  קופיקו מלכת היופי

12.  (58) קופיקו רופא השיניים.(יצא במהורה צמחודשת  ב-   2005וחולק למשטרה )

13.  59) קופיקו במשמר האזרחי

14.  (60  קופיקו המציל

15.(61) .קופיקו האופה.

    16.(62) . קופיקו הטבח.

17   63) קופיקו החייל

18.(64 קופיקו יוצא למחנה.

19.( 65 קופיקו המכונאי

20 66 ) קופיקו רקדן הדיסקו.

67 הלו  לילי.  1992. . גרפאור דפטל .

68. .קופיקו בכדורסל , 1992.  גרפאור דפטל

69. קופיקו בכדורעף . 1992. גרפאור דפטל

70. קופיקו במחניים . גרפאור דפטל . 1992 ( קיים עם שתי עטיפות )

71. קופיקו בעקבות הבלשים .1993. גרפאור דפטל .

 1. 72.  קופיקו משגע בלשים ,  1993. גרפאור דפטל
 2. 73.  קופיקו בחגיגה , 1994 , גרפאור דפטל .

74 קופיקו בג'ודו ,גרפאור –דפטל , תשנ"ד

75. קופיקו –עוגה למסיבה. 1994 גרפאור דפטל.

76. קופיקו בערוץ הילדים . 1994.  גרפאור דפטל

77.. קופיקו הבלש . 1994. גרפאור דפטל

78 קופיקו הסיד , 1994. גרפאור דפטל

79. עוגה למסיבה . 1994. גרפאור דפטל

80.קופיקו בכדורגל , 1994.  גרפאור דפטל

81. קופיקו המדיח . 1994.  גרפאור דפטל .

82.קופיקו חיילת המילואים , 1994, גרפאור דפטל .

83. קופיקו-המדים של אבא. 1994. גרפאור דפטל

84.קופיקו המנחשת בקלפים . 1995. גרפאור דפטל.

85. גן הכלבלבים של קופיקו. 1995. גרפאור דפטל.

86.. קופיקו –מי בעגלת הבובה? . 1995. גרפאור דפטל.

87. קופיקו בכדור הפורח. גרפאור דפטל . 1996.

88.קופיקו במסיבת פורים ? 1996. גרפאור דפטל.

89-94. האנציקלופדיה העליזה של קופיקו . שישה כרכים. עם נפתלי ארבל .(  הוצאת גרפאור דפטל.  ( מקביל לקומיקסים של "קופיקו אולי תדע " מהעיתונות )

95.קופיקו האורח . הוצאת קלסיקלטת .1998 לפי סדרת הטלוויזיה.

96. מעשה בשואב אבק. הוצאת קלסיקלטת.1998 לפי סדרת הטלוויזיה

97… איזו הקלטה. הוצאת קלסיקלטת .1998. לפי סדרת הטלוויזיה.

98.. חולים חולים. הוצאת קלסיקלטת.1998. לפי סדרת הטלוויזיה

99. החופש נגמר. הוצאת קלסיקלטת. 1998. לפי סדרת הטלוויזיה

100. הכלב חולה. הוצאת קלסיקלטת. 1998. לפי סדרת הטלוויזיה.

101. קופיקו החייזר. 1998. דני ספרים . הומחז בידי תמר ונעשה מימנו גם תסריט לטלוויזיה בידי חנן פלד.

102. קופיקו והמצלמה הנסתרת .1998. דני ספרים

103. קופיקו איזה בלגן ! . 1999 . דני ספרים

104.. קופיקו מלכת האיטריות . 1999. דני

105 קופיקו-. השוטרת המצחיקה . סולופ. 1999. דני

106. קופיקו בגלי צה"ל . 1999. דני ספרים .

107. קופיקו והכלב החולה . 1999. דני ספרים

108. חולים חולים. . 1999. דני ספרים .

109. קופיקו בג'ונגל . 2000. דני .  מבוסס על ההצגה בשם זה על חיי קופיקו בגונגל .

110. .קופיקו ושמיציק הליצן . סולופ. 2000. דני ספרים

111..קופיקו כוכב  הרדיו.סולופ. דני ספרים 2000.

112. קופיקו ברדיו חונטוזה. 2000. דני ספרים

113. קופיקו בתחרות הביציקופטר. ציירה סולופ. 2000 דני ספרים

114. החופש נגמר . ציירה סולטנה כיורובסקי. . דני ספרים

115.קופיקו -שעורים מצחיקים . 2000. דני ספרים .

116. קופיקו המורה. 2000. דני

117.לילי טרילי. 2000.

118. קופיקו-מפלגת הילדים. 2001. דני ספרים

       119. קופיקו מלכת האיטריות

120..קופיקו –פרס ראשון.

121.קופיקו וקוקורז'ה הזמר מחונטוזה.2001. דני ספרים

122.קופיקו- הנוסעת סמויה. 2001.  דני ספרים.

123.קופיקו חוקר טבע. 2001. דני ספרים

124.קופיקו בספארי . דני ספרים 2001.

125. איזה צחוק במוזיאון .דני ספרים. 2001.

126. קופיקו כתב ספורט  . דני ספרים . 2001.

127. קופיקו העיתונאי החונטוזאי . דני . 2001.

128. חונטוזינה ( על העטיפה : חונטוזה) המכשפה.דני 2001.

129. צ'יקיטה הכלבה העיתונאית . דני , 2001.

130. אלופי התיקנים הלוחשים . דני , 2001.

131. קופיקו –ימי החופש העליזים . 2001. דני

132.לאן נעלמה החצוצרה. דני. 2002.

133. קופיקו החצוצרן . דני . 2002.

134.אלוף הקפיצה בחבל. 2003

133. קופיקו והעכבר הבדרן. 2003

134.שעור בדיחות. 2003

135.פטנטים מצחיקים.2003

136.צ'רלי הכלב הדינוזאורי .2003

137.פסטיבל שירי קופיקו . 2003

138.ספריקה הספרית הבדרנית  .2003.

139.איזו הפתעה מדליקה  . 2003.

140. קופיקו היועצת החינוכית המצחיקה. 2003.

 1. סלסלת הממתקים  המצחיקים . 2004
 2. קופיקו מלך הפטנטים. 2004 .
 3. התוכי הבדרן  2004
 4.  תעלולי ארנבצ'יק השובב . ‏2004
 5. ספורט  זה בידור. 2004
 6. שוער  הנבחרת הכי מצחיק . 2004
 7. נבחרת הכלבים הספורטאים. 2004
 8. קופיקו במשמר האזרחי . 2004
 9. איזה סרט מצחיק . 2005.

.

 1. קופיקו העכבר הבדרן .
 2.    קופיקו כוכב זמר נולד לכלבים מצחיקים 2006.

 1. קופיקו כוכב זמר נולד :התחרות המצחיקה .2006.

 1. . איזה כיף בערסלים.2007  דני ספרים  (
  1. קופיקו מלך התעלולים (2008 דני ספרים
  2. הבוקר הכי מצחיק ( אמור לצאת )
  3. מלך מספרי הסיפורים  ( אמור לצאת )
  4. . קופיקו בקניון .2009. שימש כבסיס למופע ותערוכה בקניונים שונים בארץ.

סדרת צ'יפופו הראשונה . צייר מ. אריה . הוצאת מ. זלקוביץ.1960-

1. הרפתקאות צ'יפופו במצרים : סיפורי מסע עליזים . 1960.

2. הרפתקאות צ'יפופו בקונגו. 1961.

צ'יפופו באלסקה

3. הרפתקאות צ'יפופו באלסקה. 1961.

4. . הרפתקאות צ'יפופו בצרפת. 1961.

5. הרפתקאות צ'יפופו באנגליה . 1962.

6. הרפתקאות צ'יפופו בטיבט. 1962.

7. הרפתקאות צ'יפופו בהודו . 1963.

8. הרפתקאות צ'יפופו ביפן. 1963.

9. הרפתקאות צ'יפופו באוסטרליה . 1964.

10. הרפתקאות צ'יפופו בספרד. 1965.

11. הרפתקאות צ'יפופו במקסיקו . 1965.

12. הרפתקאות צ'יפופו בברזיל. 1965.

13. הרפתקאות צ'יפופו בסין. 1966.

14. הרפתקאות צ'יפופו בצילון. 1966.

15. הרפתקאות צ'יפופו בהולנד . 1967.

16. צ'יפופו נוסע להוואי . 1979. הוצאת יסוד.

17. צ'יפופו בהוואי. 1979. הוצאת יסוד.

18. הרפתקאות צ'יפופו בפורטוגל . 1988. הוצאת יבנה.

19. הרפתקאות צ'יפופו בטקסס. 1988. יבנה.

סדרת צ'יפופו השניה.

צ'יפופו הוא כאן חייזר מכוכב הקופים.

 1. ושודדי התעלה במצרים .1990. גרפאור דפטל

2. ביערות הגשם של אפריקה. 1990. גרפאור דפטל

3.בערבות הקרח של אלסקה.1990  . גרפאור דפטל

4. צ'יפופו בהרי טיבט . 1990. גרפאור דפטל

5. צ'יפופו והאבנים היקרות בברזיל . 1990. גרפאור דפטל

6. צ'יפופו בעקבות חוטפים בארגנטינה. 1990. גרפאור דפטל .

7. צ'יפופו בשווייץ . 1995. גרפאור דפטל

8. צ'יפופו בדרום אפריקה. . 1995. גרפאור דפטל

9. צ'יפופו באיטליה. גרפאור דפטל, 1995.

10. צ'יפופו בצרפת. 1995. גרפאור דפטל.

11. צ'יפופו בצרפת : תעלומה בפריז . 1999. דני ספרים

12. הרפתקאות צ'יפופו ביוון : תעלומה בספינת הטיולים. 1999. דני ספרים.

צ'יפופו - תעלומה באקרופוליס / תמר בורנשטין-לזר

13. הרפתקאות צ'יפופו ביוון: תעלומה באקרופוליס. 1999. דני ספרים.

14. צ'יפופו הרפתקה בפרו : מיהו ראש הנשר . 2001. דני ספרים.

   15. צ'יפופו  הרפתקה בפרו :תעלומת האוצרות של מלכי האינקה. 2001. דני ספרים.

16.  צ'יפופו בדנמרק בעיקבות הנסיך הצפרדע: . צ'יפופו פוגש את הילד הבלש לקסי . 2004. דני ספרים

17. צ'יפופו בתורכיה בעקבות המזודה הפרחונית  . 2004. דני ספרים. צ'יפופו ממשיך בהרפתקאות עם לקסי .

18. ציפופו בקנדה:פגישה חשאית. 2005.

19. ציפופו בקנדה.: בעקבות מאלף הסוסים. 2005

20 צ'יפופו בשוודיה:השחקן המצחיק  .

21. צ'יפופו בשוודיה מי יקבל פרס נובל . 2006.

22. ציפופו באיראן . 2010.

סדרת נרקיסים . הוצאת יזרעאל . ציירה בינה גבירץ .

 1. 1.    כתר ורוד
 2. 2.    סלי
 3. 3.    הביקורים של רותי
 4. 4.    ישראל ובן הקרקס
 5. 5.    מלכת האביב השבויה
 6. 6.    הסוכה הבוכה
 7. 7.    המתנה הקוצנית
 8. 8.    שיחת החנוכיות
 9. 9.    קישוטים לרגע
 10. 10.                       סבתא של היער
 11. 11.                       השקדיה והאקליפטוס
 12. 12.                       כובעי הצבע ,דגל תפוח ונר.

 

סדרת סיפורי רקפות .הוצאת יזרעאל . ציירה בינה גבירץ .

 1. 1.    אגדת החצב ( לא  זהה עם כותר אחר בשם זה שהוא קובץ סיפורים )
 2. 2.    הברכה הגיבורה =פגישה עם מלכת היער (חסר)
 3. 3.    מעשה בעפרונות
 4. 4.    המטאטא הישן
 5. 5.    נגה והספרים (חסר)
 6. 6.    יורם והאילה (חסר)
 7. 7.    ציפי וצבי בונים סוכה /ביכורי נגה (חסר)
 8. 8.    האורגת הקטנה
 9. 9.    הקיפוד
 10. 10.                       החתלתולים והבובות –חגיגת פורים בחצר (חסר)

סדרת סיפורים –כלניות .הוצאת יזרעאל . ציירה בינה גבירץ .

1. גבעת הכלניות ( לבדוק עם זהה עם הכותר בשם זה באיורה של בינה גבירץ) (חסר)

 1. רמי נהפך לפרח (חסר)
 2. אגדת האביב
 3. אודי האמיץ
 4. צבי והילדה מהמעברה
 5. הילד העוור והציפור
 6. השנה החדשה (חסר)
 7. כלניות –הרועה הקטן
 8. החוחית נהפכה ליפהפיה –החליל הנפלא

10. לילי הרועה (חסר)

11. מלכת הדבורים והצבעוני

12. דליה למדה סדר (חסר)

13. הסביבון שגבה ליבו

14. שלושה דרורים (חסר)

15. הקוף שהתחפש ( הספר הראשון על קופיקו )

16. מלכת הערבה

17. האסופית (חסר)

18. לנרקיס כתר הזהב (חסר)

19. העורב השחור –התפוז הרברבן

20. . יורם ושר האילנות .

סדרת סיפורי תמר. צייר מ. אריה. הוצאת א. זלקוביץ.

1. האם הקטנה. 1962.

2. הדרור והאכר. 1962.

    3. הילדה והכוכב. 1962.

4. הדגל . 1964.

5. טלי וטליה. 1977.

סדרת צ'רלי לץ . צייר מ. אריה. הוצאת מאור.

 1. צ'רלי לץ מגיע. 1965.
 2. צ'רלי לץ בכרכרה. 1965.
 3. צ'רלי לץ בתיבת נח. 1965.
 4. צ'רלי לץ בתחרות מריצות. 1965.
 5. עלילות סולימן ודני מעבר לגבול. 1968.
 6. עלילות סולימן ודני במחנה הקומנדו המצרי.1968.
 עלילות סולימן ודני . הוצאת ספרי צבר

סדרת קונדסי הבלש . צייר אשר דיקשטין . הוצאת מ. מבורך ( יצא גם בהוצאת אלונה)

 1. קונדסי הבלש בקירקס. 1969
 2. קונדסי הבלש במרוקו . 1969
 3. קונדסי הבלש במסתרי הצוללות האבודות . 1969

סדרת חג שמח . אייר אשר דיקשטיין . הוצאת מ.מבורך.

      ראש השנה ויום הכיפורים . 1969.

  סוכות ושמחת תורה (חסר) . 1969.

חנוכה. 1969.

      פסח (חסר) . 1969.

     לג בעומר. 1969.

   יום העצמאות . 1969.

שבועות ומתן תורה  . 1970?

טו בשבט. איירה עליזה רוזן. 1971.

    פורים. 1971.

  יום האם . 1971.

שבת.

יום הולדת

(סדרת חג שמח יצאה גם בהוצאת אלונה, אייר שלומי גולד )

חוברות עבודה –חגי ישראל

 1. ט"ו בשבט
 2. פסח
 3. סוכות ושמחת תורה
 4. חנוכה
 5. יום העצמאות
 6. שבועות ומתן תורה.

חוברות עבודה קטנות

 1. ראש השנה ויום הכיפורים
 2. חנוכה
 3. ט"ו בשבט
 4. שבת.

סדרת שי לחג יצאה בהוצאת מור ב-1977 עם איורים של שי מרגליות . 10 כרכים.

 1. סוכות
 2. ראש השנה
 3. ט"ו בשבט
 4. פסח
 5. ל"ג בעומר
 6. שבת
 7. יום העצמאות
 8. שבועות
 9. פורים

10. חנוכה

סדרת חגי ישראל יצאה בהוצאת גרפאור דפטל אייר יונתן גרשטיין.

 1. ל"ג בעומר
 2. ט"ו בשבט
 3. חנוכה
 4. שבועות
 5. שבת . 1989.
 6. פורים
 7. ראש השנה ויום הכיפורים
 8. סוכות ושמחת תורה
 9. יום העצמאות

10. .פסח.

סדרת צמד חמד . הוצאת עופר

1. שובבי השכונה. 1971.

2. התאומים העליזים. 1971.

.     3. החללית המצחיקה. 1971.הופיע במקור כסיפור קומיקס בהמשכים ב"הארץ שלנו " ב-1967 עם איורים של א.  דריאן.

       4. הכלב הרקדן . 1973.

       5. החמור הבלונדיני.1977?

    סדרת החברה מהכיתה שלנו . הוצאת עופר

1. אבא שלי חברמן . 1971.

21. מלחמת השזיפים. 1971.

22. השבלול שבשרוול.1974. .

23. שי לחייל . 1975.

5. במחנה העליז. 1975.

סדרת לקסי הבלש חוקר . בהוצאת יסוד . צייר מ. אריה

 1. מסתרי החווה הנטושה.1972.
 2. בעקבות המזוודה האפורה. 1972
 3. מסתרי ספינת השעשועים 1973.
 4. מסתרי מכרות הכסף בבוליוויה.1973..
 5. התעלומה בבסיס החלליות בקנדי.1975.
 6. מסתרי הוילה העתיקה באנגולה. 1978.
 7. מסתרי בית האלילים המאורי בניו זילנד . 1978.
 8. תעלומת איי הנסיכים בתורכיה , היה אמור לצאת אך כתב היד נאבד  ולא יצא לאור מעולם .

סדרת ספייסי ומסתרי המדינה שבדרך . עם נפתלי ארבל . ציירה הדס בר יוסף . הוצאת גרפאור דפטל.

1. ספיסי נוחת מהחלל.1989.

 1. הפריצה הגדולה. 1989.
 2. הברחת המכונות. 1989.
 3. סודות מכון איילון ( בפנים : לאן נעלם מכון איילון ") . 1989
 4. המטרה דמשק. 1989
 5. רגול בסמטאות ירושלים. 1989.
 6. הצניחה הגורלית . 1991.
 7. מבצע פרשית דרכים . 1991.
 8. בעקבות תיק המטרה. 1991.
 9. 10.  מסתרי החצר הישנה . 1991.

11. תחנת השידור אינה עונה. 1992.

12. שלושים ושתיים  ימי לה ספציה. 1993.

סדרת ספיסי הושמעה בערוץ 7 ברדיו.

סדרת מג'יק הקוסם מהמחשב . הוצאת דני 2001.

אמורים לצאת חמישה ספרים.

 1. הראי המכושף
 2. מיהו אדי ?
 3. כוכבת ההצגה
 4. חבורת שומרי הפרחים .

סך הכל כ-330 ספרים .

קומיקסים על קופיקו כללו את

 1. תעלולי קופיקו .כתבה תמר צייר מ. אריה .הופיע במקומון "רחוב ראשי " ב-1983.

רצועות קומיקס מחורזות על הרפתקאות קופיקו .

 1. קופיקו אולי תדע . כתבה תמר צייר לא ידוע. הופיע במקומון פתח תקוואי ב-1990 –1991 .

קופיקו נשאל כאן בכל רצועה שאלה של ידע כללי מציע פתרון דמיוני לחלוטין ומקבל  את התשובה האמיתית . מקביל אך לא זהה לחומר שב"האנציקלופדיה העליזה של קופיקו ".

כן הופיע סיפור קומיקס על "צמד חמד" בשם "החללית המצחיקה" ב-4 המשכים שאויירו בידי א. דריאן ב"הארץ שלנו " ב-1967.

           מחזות כללו

 1. קופיקו . מאת תמר בורנשטין לזר. תיאטרון תליל.על בואו של קופיקו מאפריקה לפתח תקווה עם המלח הדוד אברהם .עם פופיק ארנון ועליזה עזיקרי לחילופין בתפקיד קופיקו.
 2. קופיקו האורח .
 3. קופיקו האורח . גירסה שניה ושונה.
 4.  קופיקו ולילי העוזרת.
 5. קופיקו והקוסם. עיבד שלמה בר שביט. 1968.ביים רפי שחר. תיאטרון לילך.
 6.   קופיקו בצבא. עיבד שלמה בר שביט.
 7. קופיקו במחנה.
 8.  קופיקו העליז.תיאטרון לילך. 1978. על מסעו של קופיקו מאפריקה לישראל ולעין גנים עם כמה מלחים תושבי פתח תקוה.
 9. קופיקו העליז . גירסה שניה ושונה.

10. קופיקו בג'ונגל .

11. קופיקו בג'ונגל . גירסה שניה ושונה.

12. קופיקו בג'ונגל . גירסה שלישית ושונה.

13. קופיקו וטרלו יוצאים לדרך .

14. קופיקו בקרקס . עם הקרקס הרוסי . 2002 .

15. קופיקו החייזר . הומחז על ידי תמר על פי הספר . עדיין לא הוצג. קיים גם כתסריט של חנן פלד.

16.הרפתקאות צ'יפופו . עיבד שלמה בר שביט. במחזה זה מבקר צ'יפופו במצרים ובמולדתו אפריקה ולבסוף יוצא לאלסקה.

17.צ'יפופו במצרים

18.צ'יפופו במצרים . גירסה שניה ושונה.

19. צ'יפופו ביפן.

20. צ'יפופו באלסקה .

 21. צ'יפופו.

היה סרט קולנוע  על קופיקו של בועז דוידזון .

היו  15 פרקים לסדרת טלוויזיה.שיצאו לאור בסדרה של 4 קלטות ושל 7 קלטות. ושאותם כתב חנן פלד.

הקלטות היו:

 1. קופיקו האורח
 2. עוגה למסיבה.
 3. שואב האבק

קלטות תוכניות בערוץ 7:

1.       ספורי תמר- כך אמרה הגננת

2.         ספורי תמר – ליום ירושלים – כיבוש ירושלים

3.         ספורי תמר – החרוב שהציל את יואב

4.         ספורי תמר – מסתרי הלילה

5.         ספורי תמר – הנס שארע בליל סדר

6.         ספורי תמר  – גדי והאושפזין

7.         ספורי תמר – אגדת ט"ו בשבט

8.         ספורי תמר – אגדת מלכת השנה שעברה ספורי תמר – הילדה והכוכב

9ה         ספורי תמר – מי חיבל בתערוכה

 1. ישראלה – כיבוש ירושלים (ליום ירושלים)
 2. אגדת הרקפות
 3. החבילה החשודה
 4. המרגל /גן השעשועים
 5. ספורו של כוכב
 6. שמוליק של המעפילים
 7. זה היה השבוע
 8. מיחזור המים
 9. הטיפה עצובה
 10. מהפכת המיחזור החלה
 11. ציידי הצפרדעים
 12. פרדס, ספורו של גמל
 13. ספורו של חצב
 14. השניים שסולקו מהחברה
 15. ספורי תמר – גמר חתימה טובה
 16. הערה ביומן
 17. מבצע אמא מחייכת
 18. הידד יוצאים למחנה
 19. מי יבוא ליום הולדת
 20. פינת הסיפור – שי לחג
 21. אגדת הקרקס
 22. כמה קל להיות מורה
 23. הם לא הסתכלו לעברו
 24. היונה מרמת הגולן
 25. שי לחייל
 26. הפעמון שלנו לא צלצל – יום הולדת לציפורה.

קלטות סיפורי חגים ערוץ 7:

 1. חגי ישראל – כרטיס ברכה
 2. חידונים – יום כפור, סוכות, שמחת תורה
 3. שמחת תורה
 4. יום האם
 5. גיבורי ביתר – ל"ג בעומר
 6. מעשה בסוכה
 7. יורם והאושפזין (סוכות)
 8. הדגל, יום כפור, סוכות
 9. ספורי תמר – איזו מן חנוכיה
 10. מסתרי הלילה (חוד אלול)
 11. פסח – יום העצמאות
 12. יום המשפחה (יום האם)
 13. ט"ו בשבט – יואל והחרוב
 14. פסח

קלטות ספייסי ערוץ 7:

 

 1. המזוודה המסתורית
 2. הפריצה
 3. המטרה דמשק
 4. תיק המטרה
 5. ספייסי
 6. הצניחה הגורלית
 7. הברחת המכונות
 8. תחנת שידור אינה עונה
 9. 33 ימי לספציה

קופיקו קלטות

 

 1. קופיקו אולי תדע – איפה הצמחים
 2. קופיקו בג'ונגל
 3. קופיקו שירי ההצגה – ג'ונגל, כפה אדומה ועוד.
 4. קופיקו המורה
 5. קופיקו המנצחת
 6. זנב לחדשות עם קופיקו
 7. קופיקו השען
 8. קופיקו לפורים
 9. קופיקו העוזרת
 10. קופיקו שוטר תנועה
 11. קופיקו לחנוכה
 12. קופיקו בגשם
 13. קופיקו והדחליל
 14. קופיקו תחרות צעצועם
 15. קופיקו – למה צחקו הילדות
 16. קופיקו – הצגת תאטרון יובל
 17. קופיקו אולי תדע – איפה גרים?
 18. קופיקו בעדלידע
 19. תמר בורנשטיין מארחת את מיכאל שיר עורך עתון אצבעוני

'ציפופו – קלטות

 1. צ'יפופו והאבנים היקרות בברזיל
 2. השיר צ'יפופו
 3. צ'יפופו באפריקה
 4. צ'יפופו בפורטוגל
 5. צ'יפופו בטכסס.

שלמה בר שביט הקריא סיפורי קופיקו ברדיו.

תמר הקריאה שעות רבות של סיפורי קופיקו ברדיו.

היו גם כמה תקליטים.

ספרים שלא יצאו לאור כללו את

תעלומת איי הנסיכים בתורכיה בסדרת לקסי  , היה אמור לצאת אך כתב היד נאבד  ולא יצא לאור מעולם

סדרת שי לבית ולכתה (10 ספרים של נושאים הנלמדים בית ספר) כמו:

בית ספרי

שלהי הקיץ + חוברת לעבודה עצמית

ועוד 8 ספרים שלא ידוע אם יצאו

קישורים רלבנטיים:

האתר הרשמי של קופיקו 

תמר בורנשטיין לזר בויקיפדיה

ישראל מחכה לקופיקו

קופיקו :סדרת הטלוויזיה הראשונה

תחרות הביציקופטר וקופיקו

 סיור בביתו של קופיקו 

קופיקו בויקיפדיה

מ.אריה המאייר של קופיקו

חמישים שנה לקופיקו

קופיקו מצטרף לכוכב נולד

ראיון עם תמר

קוף לפני הבן אדם

מדוע קראו לה סתוונית :סיפור מאת תמר משנות השישים

מכתב לתמר

תמר נגד קלטות קופיקו

 המו"ל דני פחימה על קופיקו

המחקר של דינה פייטלסון קובע :קופיקו עוזר לקריאה

שכונת עין גנים

קופיקו כוכב הטלוויזיה

קופיקו תמר ואלי אשד

קופיקו כוכב הטלוויזיה

 

קובץ:Koficonoga.jpg

התושב המפורסם ביותר של שכונת "עין גנים " בפתח תקווה , אינו גבר וגם אינו אישה. הוא קוף בשם קופיקו . הוא גיבור סדרת ספרי הילדים של תמר בורנשטיין לזר שרצה בהצלחה עצומה מאז 1954 ועד עצם היום הזה .
הקוף שעל עלילותיו פורסמו עד היום קרוב ל160 כותרים נראה בראשית המאה ה-21 כפופולארי יותר מאי פעם .
ובימים אלו חברת "יס " הודיעה על כוונתה לפתח עליו סדרת טלוויזיה של 25 פרקים שצפויה לעלות לשידור במהלך 2009.
ולרגל זה להלן כתבה על סדרת הטלווזיה הראשונה על קופיקו משנות התשעים.

הופיע באתר "סדרות הטלוויזיה הקלאסיות"

התושב המפורסם ביותר של שכונת "עין גנים " בפתח תקווה , אינו גבר וגם אינו אישה. הוא קוף בשם קופיקו . הוא גיבור סדרת ספרי הילדים של תמר בורנשטיין לזר שרצה בהצלחה עצומה מאז 1954 ועד עצם היום הזה .
הקוף שעל עלילותיו פורסמו עד היום קרוב ל160 כותרים נראה בראשית המאה ה-21 כפופולארי יותר מאי פעם .
ובימים אלו חברת "יס " הודיעה על כוונתה לפתח עליו סדרת טלוויזיה של 25 פרקים שצפויה לעלות לשידור במהלך 2009.
הסדרה תיוצר בידי אנשי הצוות שיצר סדרת קופיקו לפני כעשור. המפיק רון אייזק התסריטאי חנן פלד והבמאי רון בינימינוב ,הצוות שיצר כבר לפני כמה שנים סדרה קודמת על עלילות הקוף מעין גנים.
ובמקביל תמר בורנשטיין לזר שממשיכה להוציא לאור גם בימים אלו ספרי קופיקו וצ'יפופו חדשים ( זאת הסדרה הפעילה הוותיקה ביותר הקיימת שנכתבת בידי מחבר אחד )ו בני המשפחה ובראשם נוגה ברק מתכננים שלל מוצרים סביב הקוף המדבר שהפך לדמות ספרותית העברית המצליחה ביותר מבחינה השפעתה על שוק המוצרים וזאת הזדמנות טובה להיזכר בסדרת הטלוויזיה הקודמת של קופיקו שרצה לפני 15 שנה .
תמר בורנשטיין לזר יצרה מעין סיפורי פנטסיה עם דמות דמיונית של קוף מדבר שמעורבת בסביבה האמיתית שבה חיו היא ומשפחתה ולמעשה בני משפחתה ושכניה הם גיבורי הסדרה לצד הקוף.
הדמויות הקבועות בסיפורים הם בתה של תמר נוגה , יורם ואורנה (שמהסיפורים אפשר לחשוב שהם אחיה של נוגה אם כי למעשה היו בני דודתה) שלומקה הוא שלמה לזר בעלה של תמר, ואמא ( שהיא תמר עצמה).
לצידם מופיעים עוד דמויות של תושבי עין גנים שלרוב הופיעו תחת שמם האמיתי ובהם שושנה אוייבתו הקבועה של קופיקו והקורבן של תעלולים רבים שלו .
אבל יותר מכולם בולטת הדמות המרכזית בסדרה הלא הוא הקוף המדבר קופיקו שהובא למשפחה בידי הדוד המלח אבי ממדינת חונטוזה שבאפריקה. קופיקו הוא קוף שימפנזה אך הוא לבוש ומתנהג כמו ילד והוא עושה דברים שאם ילד יבצע אותם הוא יחטוף "מנה " מהוריו אך מכיון שקופיקו הוא קופיקו הסיפור מסתיים לרוב בכך שהכל צוחקים וסולחים מיד כי הרי "זה רק קוף והתעלולים טבועים בדמו ".
לאורך השנים קופיקו הופיע על אין ספור מוצרי צריכה שונים , צעצועים של קודקוד באריזות מוצרי מזון שונים כמו וופלים , ממתקים של אסם , מיצים של טמפו , פיצות (!) של אינטרנשיונל פוד , מעדני חלב של שטראוס תיקים , ילקוטים ומימיות של מודן ,בגדי ילדים של לודז'יה רוטקס , מצעי מיטה של כיתן ,מוצרי נייר וציוד משרדי של אלבר בנוסף לכל אלה קופיקו גם כיכב במשחק סי די רום של חברת מחשבת . וזוהי רק רשימה חלקית . .נעשו עליו הצגות רבות ( עד היום כ-15 הצגות שונות לפחות ) רובם מאת תמר בורנשטיין לזר ומהם מאת השחקן שלמה בר שביט שתיארו בין השאר את מסעו של קופיקו מאפריקה לישראל . הרפתקאותיו הושמעו ברדיו בידי בר שביט ובידי תמר בורנשטיין לזר עצמה ובתקליטים בידי תמר ובני משפחתה שגילמו את עצמם.

קופיקו פוגש את מנחם גולן

בשנת 1987 כיכב קופיקו בסרט אמריקאי בהפקתו של מנחם גולן.

גולן תיכנן להפיק סרט על קופיקו במשך שנים רבות לאחר שהיה מעורב בהצגות על קופיקו  . בתחילה הקומיקאי האמריקני המפורסם  ג'רי לואיס אמור היה לככב בסרט זה אך הוא חטף התקף לב והוחלף בקומיקאי האיטלקי הידוע באד ספנסר ( הידוע בעיקר  ממערבוני  טריניטי עם טרנס היל )  שאף הצטלם לפרסומות לסרט עם קוף שאומן במיוחד . אך לבסוף שניהם הוחלפו בקומיקאי דום דה לואיז ובאיש  בחליפת קוף.

 גם הבמאי המיועד נפתלי אלתר הוחלף בבמאי אחר בועז דוידזון (  הזכור מסדרת "אסקימו לימון "שכבר עשה סרט על גיבורת סיפורי ילדים עברית הכלבה האינטליגנטית וההרואית  "עזית של הצנחנים" על פי סיפוריו של מוטה גור) שהסריט את הסרט בזימבבוה  בקניה ובדרום אפריקה .

עם סיום העבודה על הסרט דרש גולן מהזוג בורנשטיין–לזר שיצמצמו את אחוז הרווחים שהגיעו להם לפי החוזה, וכאשר סירבו, הסיר את שמם מרשימת הקרדיטים, בטענה שלאמיתו של דבר הסרט אינו מבוסס כלל על ספרי "קופיקו". והקרדיטים הוחזרו רק לאחר משפט שבו הוכח מעבר לכל ספק שהסרט אכן מבוסס על ספריה של תמר בורנשטיין לזר.
.
למעשה, גולן צדק חלקית  הסרט עוסק בקוף שמזכיר הרבה יותר את צ'יפופו, גם הוא יצירה של בורנשטיין-לזר, מאשר את קופיקו. סרט מתאר קוף קרקס מדבר המתחבר לילד באפריקה ונאבק עמו בחבורת רשעים קומית בדומה לעלילות שבסיפורי צ'יפופו.

הסרט עוסק בקוף שמזכיר מאוד את גיבורה המפורסם האחר של תמר בורנשטיין לזר , קוף מדבר גם הוא בשם צ'יפופו שהוא בלש הנודד ברחבי העולם מאשר את קופיקו יושב הבית ( שהוא בן דודו של צ'יפופו ). זהו קוף קירקס מדבר המתחבר לילד באפריקה ונאבק עימו בחבורת רשעים קומית בדומה לעלילות ההרפתקאות שבסיפורי צ'יפופו ( שגם הוא היה במשך הזמן לגיבור של כמה וכמה הצגות ) .

קופיקו בטלוויזיה


ב-1993 הפך קופיקו לגיבור של סדרת טלוויזיה. בסדרה זאת היו 15 פרקים כל אחד באורך רבע שעה.
את תמר גילמה דורית פלד ( שמזכירה קצת במראה החיצוני את תמר בורנשטיין-לזר הצעירה) את האב שלומקה דויד צווינבוים ( שמזכיר קצת במראה החיצוני את בעלה שלמה לזר הצעיר) את הילד יורם גילם יותם שור את תפקידי את הילדה הבוגרת אורנה גילמה דפנה אילן ואת נוגה הצעירה נדיה רוזנברג ואת השכנים המעצבנים אברום ושושנה גילמו ערן בן-זאב ואסתי בר-הד.

 

 
 
 
 
 
 
 

את קופיקו עצמו קוף גדול חובש מעין כובע של די ג'י "גילמה" בובה . בראש הבובה המתוחכמת היו לא פחות מעשרה מנועים ,מנוע לכל איזור בגוף והיא הופעלה בשלט רחוק בידי המפעיל הבובן ליעד גורדון בזמן הצילומים על מנת ליצור מגוון של הבעות ודמות אנושית (קופית ?) משכנעת . . היא הופעלה בטכניקות טלוויזיוניות דוגמת אלה שבהם השתמשו בטלוויזיה בארה"ב להפעלת הבובה של מקבילו האמריקני של קופיקו , החייזר אלף בסדרת הטלוויזיה בשם זה והדינוזאורים של פרק היורה של שפילברג. את הבובה איישו שני ילדים לסירוגין.
כל פרק בסדרה החל בקטע אנימציה של ענת קמינצקי שתיאר את עלייתו של קופיקו על ספינה באפריקה את בואו לישראל ותעלולים שונים שבהם הוא מעורב.


קופיקו הטלוויזיוני חי בדירה היאפית של משפחה ישראלית ממוצעת וצעירה, האם תמר הנמרצת , בעלה שלומקה ,דמות דומיננטית הרבה פחות שנאלצת לסבול את השיגעונות של כל מי שמסביב הילדים ההיפר אקטיביים אורנה יורם ונוגה והכלבה צ'יקיטה. . בפרק אחרי פרק הקוף מסבך את בני המשפחה בצרות צרורות מסוגים שונים ומשונים בעיקר עם השכנים הלא חביבים שושנה ובעלה אברום, אך בסופו של דבר הכל בא על סופו הטוב עד לתעלול הבא בכל אופן. . לקופיקו עצמו מלבד היותו קוף מדבר ואינטליגנטי כמו כל ילד יש גם כוחות כישוף לא מוסברים שאיתם הוא יכול לשנות את צורתו החיצונית ,קופיקו אינו "סתם" חיה מדברת הוא סוג של חייזר. .
התסריטאי של הסדרה חנן פלד הוא אחד מהתסריטאים הידועים לטלוויזיה בישראל ובין השאר כתב פרקים מפורסמים רבים ל"זהו זה" האלמותית בטלוויזיה החינוכית בשנות השיא שלה.כל התסריטים שלו התבססו על סיפורים קצרים ישנים וחדשים של תמר בורנשטיין לזר שהופיעו בספרים שונים שלה . לאחר שהסדרה הוקרנה בערוץ הילדים בטלוויזיה בהצלחה רבה שישה מסיפורי הסדרה יצאו לאור כספרים מיוחדים בהוצאת קלאסי קלטת עם איורים הלקוחים מהסדרה . וחלק מהסיפורים עובדו והורחבו בידי המחברת לספרים באורך מלא. עד היום הוקרנה הסדרה מלבד בישראל גם בהונגריה . ומדווחים לי שגם בדיבוב להונגרית זוכה קופיקו להצלחה עצומה.

סדרת "קופיקו " : תסריטאי חנן פלד ,בימאי עדי בנימינוב מפיק רון אייזיק הופקה ב- 1993 הוקרנה בערוץ הילדים ב-1994.

רשימת הפרקים

 

1. קופיקו האורח.

הדוד המלח אבי מגיע מאי באפריקה בשם חונטוזה ומביא משם קוף שמקבל מהילדים את השם קופיקו . מהר מאוד מגלים הילדים יורם ונוגה והוריהם תמר ושלומקה שהקוף הזה אינו קוף רגיל ואינו יודע רק לעשות תעלולים , הוא גם יודע לדבר לשיר ולרקוד והרבה הרבה יותר מזה.
פרק זה מבוסס על הספר הראשון בסדרת קופיקו בשם זה שיצא לאור לראשונה ב-1958. אך ביחד עם זאת ( כדי לסבך את העניינים …) יש ספר מיוחד בשם "קופיקו האורח " המבוסס ישירות על פרק זה שיצא לאור בהוצאת "קלסיקלטת " ב-1998.


2. עוגה למסיבה.

בזמן שההורים תמר ושלומקה יוצאים לטיול , הילדים מחליטים לעשות מסיבה לחברים. קופיקו מצטרף להכנות למסיבה בניסיון להכין עוגה למסיבה. אך מתגלה כמצטיין הרבה יותר ביצירת מהומה במטבח והעוגה שנאפתה גם היא לא נראית משהו, בעיקר בגלל שאבקת האפייה שבה היה צריך להשתמש נמצאה כל הזמן בכיסו של קופיקו .לפני קופיקו עומדת כעת הבעיה כיצד להכין עוגה נורמלית ראויה למאכל הילדים שעומדים להגיע בכל רגע.
פרק זה מבוסס על הספר "קופיקו האופה " שיצא לאור בהוצאת "רביבים ב-1990. כדי להוסיף על הבלבול ספר בשם "קופיקו –עוגה למסיבה" שמבוסס גם על הספר הקודם וגם על התסריט יצא לאור בהוצאת "גרפאור –דפטל" ב-1994".
3. המדים של אבא.

האב שלומקה יוצא למילואים ולשם כך עליו ללבוש את מדי הצבא שלו , אך שוד ושבר מסתבר שקופיקו גזר אותם לצרכיו ולצרכי צ'יקיטה הכלבה. שלומקה חייב ללכת לצבא וכעת על קופיקו להשיג מיד מדים חדשים ולנקות אותם דבר שרק גורם לבעיות חדשות ובלתי צפויות עם השכנה שושנה.
פרק זה והבא אחריו מבוססים על הספר "קופיקו במילואים " שהופיע בהוצאת יסוד ב-1974 .על פרק זה מבוסס על הספר " קופיקו -המדים של אבא " שיצא לאור בהוצאת גרפאור-דפטל ב-1994.


4. קופיקו החיילת.

אחרי כל הבעיות והמהומות שתוארו בפרק הקודם שלומקה יוצא סוף סוף למילואים, בתקווה שלפחות שם יהיה לו קצת שקט. אך קופיקו יוצא לשם בעקבותיו כשהוא מחופש לחיילת . הוא מגיע לבסיס של שלומקה, מספר לפקידה שהוא חיילת אינדיאנית שנשלחה למילואים במשימה סודית ,שולח אותה לחפש אחרי שלומקה ובאופן כללי משגע ומעמיד על הראש את כל הבסיס בכלל ואת שלומקה בפרט. נראה שאפילו במילואים לא יהיה לשלומקה רגע אחד של שקט ומנוחה מקופיקו.
פרק זה מבוסס על ספרי "קופיקו בצבא " שהופיע בהוצאת א. זלקוביץ ב-1963 על "קופיקו במילואים " ועל הספר "קופיקו החייל " שהופיע ב-1990 בהוצאת רביבים.
כדי להוסיף על הבלבול על פרק זה כמו גם על הספרים הקודמים מבוסס הספר "קופיקו חיילת המילואים " שיצא לאור בהוצאת גרפאור דפטל ב-1994.
הערה: בעקבות ספרי קופיקו שונים שעסקו בחוויות שונות של הקוף המדבר במהלך שירותו בצבא ההגנה לישראל קיבל סוג של מכנסיים רחבות במיוחד בצה"ל מדי ה"אלף" של הג'ובניקים את השם הרשמי "מכנסי קופיקו " על שם הקוף המדבר מחונטוזה.תרומתו העיקרית של קופיקו לביטחון המדינה.


5. איזו הקלטה.

שלומקה מוצא בשוק העתיקות מכונת הקלטה ישנה שממנה קופיקו מתלהב בלי סוף. שלומקה ושני ידידים מתלהבים מאוד גם הם ומחליטים להופיע בתחרות זמר . הם מקימים להקה קונים תלבושות , עושים חזרות ,מקליטים שיר ומזמינים שכנים מוזיקאים להאזין להקלטה. אך אבוי בעת זמן השמעת ההקלטה ,מה שמושמע אינו השיר שלהם שבו השקיעו כל כך הרבה זמן ומאמץ , אלא משהו שונה לגמרי מבית היוצר של קופיקו .
ספר מיוחד שהתבסס על הפרק הזה בשם זה יצא לאור בהוצאת "קלסיקלטת " ב-1998.


6. חולים.

כל הילדים שוכבים מצוננים ומשתעלים בבית . קופיקו המשועמם שמחליט לעשות מעשה טוב ולהביא להם תרופות מקופת חולים . אך בקופת החולים הוא מסתבך כדרכו בקודש בצרות כאשר הוא מתחפש לרופא ומעמיד את כל קופת החולים על הראש.
ספר מיוחד שהתבסס על הפרק הזה בשם "חולים חולים " יצא לאור בהוצאת "קלסיקלטת " ב-1998.וכדי להוסיף בלבול ספר שונה ( מספרי הסדרה הרגילים ) גם הוא בשם "חולים חולים " שמבוסס על התסריט ,יצא לאור בהוצאת "דני" ב-1999.
7. קופיקו בכדור-סל.

קופיקו צופה במשחק כדור סל בין נבחרת עין גנים שבה משחק יורם ובין נבחרת עין-געש. אך הנבחרת של יורם עומדת להפסיד. קופיקו מחליט להציל את המצב ומשתתף במשחק כשחקן כדורסל מן השורה.
פרק זה מבוסס על הספר "קופיקו בכדורסל " שיצא לאור בהוצאת "גרפאור-דפטל " ב-1992.


8. החופש נגמר.

בלילה האחרון של החופש הגדול קופיקו נרגש מעין כמוהו סוף סוף הילדים ילכו לבית הספר וישאירו לו שטח חופשי לתעלוליו. הוא מצלצל בפעמון ומעיר כל חצי שעה את הילדים . התוצאה בבוקר הולכים הילדים לבית הספר עייפים. אך כעת כשקופיקו לבד בבית יום התעלולים שלו רק מתחיל.
ספר מיוחד שהתבסס על הפרק הזה בשם זה יצא לאור בהוצאת "קלסיקלטת " ב-1998".וכדי לבלבל ספר נוסף בשם זה מספרי קופיקו "הרגילים " שהתבסס גם הוא על התסריט יצא לאור בהוצאת "דני " .


9. קופיקו חוקר טבע.

אברום השכן מחליט שעל קופיקו לעסוק במשהו " חיובי " כדי שיפסיק אחת ולתמיד מתעלוליו . הוא מביא לו מיקרוסקופ. קופיקו מוקסם מהמיקרוסקופ ומהעולמות השלמים שאפשר לראות דרכו ומחליט שהוא יהיה מדען חוקר טבע , ומכאן ואילך מתחיל לעסוק ללא הפסקה במקצועו החדש, וגורם כתוצאה למהומות שמעמידות בסימן שאלה את נכונות החלטתו של אברום.
פרק זה מבוסס על הספר "קופיקו המדען " שיצא לאור בהוצאת "יסוד " ב-1980".מאוחר יותר ספר בשם "קופיקו חוקר טבע " המבוסס גם על התסריט יצא לאור בהוצאת "דני" בשנת 2001.
10. קופיקו הסייד המצחיק .

קופיקו ויורם מנהלים בינהם מלחמת שזיפים שגורמת לזיהום כל הקירות בבית במיץ שזיפים. אין ברירה אלא לסייד את הבית מחדש. אבל הסייד מסיים רק חלק מהעבודה ואינו יכול להשלימה בגלל אין מי שיעזור לו. קופיקו שתמיד שמח לעזור מחליט להתחפש לסייד ולסייד את שאר הבית .אך סיוד של קופיקו אינו סיוד רגיל מכל בחינה שאפשר להעלות על הדעת .
ספר המבוסס גם על התסריט לפרק זה "קופיקו הסייד" יצא לאור בהוצאת "גרפאור –דפטל" ב-1994.


11. קופיקו והכלב החולה .

הכלב של המשפחה לא אכל מזה שלושה ימים . תמר מבקשת מיורם שייקח את הכלב לוטרינר , אך ליורם אין זמן . קופיקו מחליט שאם הכלב לא אוכל סימן שכואבות לו השיניים ואז אין לקחת אותו לרופא וטרינר אלא לרופא שיניים דווקא. והוא לוקח את הכלב למרפאת השיניים של דוקטור אברמוב שנדהם להיתקל בפעם הראשונה בקריירה שלו בפציינט כלב על כיסא הטיפולים שלו.
פרק זה מבוסס על הספר "קופיקו רופא השיניים " שיצא לאור בהוצאת "רביבים " ב-1990 .ספר מיוחד שהתבסס על פרק זה בשם "הכלב החולה " יצא לאור בהוצאת "קלסיקלטת " ב-1998. וכדי להוסיף עוד על הבלבול ספר שונה ( ספר "רגיל " בסדרת קופיקו ) בשם "קופיקו והכלב החולה " שמבוסס גם הוא על התסריט יצא לאור בהוצאת "דני " ב-1999 .

12. קופיקו שואב האבק.

 שואב האבק של הבית מתקלקל דווקא ביום הניקיון של הבית כשכולו תוהו ובוהו. אין ברירה אלא לחזור לחובט השטיחים כדי לסלק אבק. שלומקה חוזר עם הפתעה שואב אבק חדש ומשוכלל . קופיקו שמוקסם מהמכשיר המדהים מבין מיד שיש בו פוטנציאל עצום לכל מיני ביצועים מדהימים שלא היו דווקא מכוונתם המקורית של יוצריו או רוכשיו .
ספר מיוחד שהתבסס על פרק זה בשם "מעשה בשואב אבק" יצא לאור בהוצאת "קלסיקלטת " ב-1998.

13. לילי העוזרת .

עוזרת חדשה מגיעה לבית המשפחה . היא שחצנית ונודניקית , זורקת קלטות לפח הזבל מפילה קוביות דומינו דוחפת ספרים ומחברות מתחת למיטה ,מרגיזה את הכלבה ורבה בלי סוף עם קופיקו . לקופיקו יש כעת מטרה : למצוא תעלול שיבריח את העוזרת מהבית אחת ולתמיד ולהחזיר את השקט והסדר לבית .
פרק זה מבוסס על הספר "קופיקו והעוזרת " שיצא באור בהוצאת א. זלקוביץ ב- 1964. ועל הספר "הלו לילי " שיצא לאור בהוצאת גרפאור דפטל ב-1992. ספר נוסף הקשור בגיבורת פרק זה הוא "לילי-טרילי " שיצא בהוצאת "דני" ב-2000 שמספר על המשך מאבקו של קופיקו בעוזרת הקשוחה. .
14. פרס ראשון.

שושנה השכנה , יריבתו הקבועה של קופיקו מתרברבת על כך שהיא הולכת לשפוט בתערוכת ציורים ולקבוע איזה ציור יקבל פרס ראשון. קופיקו מחליט להשתתף גם הוא בתערוכה ,כאמן . הוא מוריד מהקיר תמונה ומצייר עליה קישקוש בתור "ציור מודרני " בלתי ברור . את התמונה הזאת הוא מציג בתערוכה כיצירת מופת מודרנית .
פרק זה מבוסס על הספר קופיקו הצייר שיצא לאור בהוצאת א. זלקוביץ ב-1962. ועל פיו נכתב ספר בשם "פרס ראשון " בהוצאת דני בשנת 2001. .
15. קופיקו מנחש עתידות .

 קופיקו שומע על כך שהסבתא קלרה זוכה להצלחה ופרסום עצומים כמנחשת עתידות , והוא מחליט להיכנס למקצוע בעצמו. הוא מתחפש למנחשת עתידות בשם "פיקוקה לה קולה" , לוקח כדור בדולח כסמל מקצועי ומתיישב מתחת לעץ בבית הספר ומספר לילדים את העתיד לבוא עליהם . בנתיים הוא מגלה שהבנות עשו חרם על נוגה ,ושהכדור של יורם הלך לאיבוד , קופיקו משתמש בכישוריו המקצועיים החדשים כדי לפתור בעיות חמורות אלה כמו גם לסדר לאורנה פגישה עם הילד החביב עליה.
על פרק זה מבוסס ספר בשם "קופיקו המנחשת בקלפים " שיצא לאור בהוצאת "גרפאור –דפטל" ב-1995.

 

איור מהספר "קופיקו החייזר".
אך לאחר 15 הפרקים האלה בא על הסדרה הסוף . אמנם היו דיונים רציניים ביותר להכין סרט באורך מלא על קופיקו שיתבסס על ספר של בורנשטיין לזר בשם "קופיקו החייזר" שהתבסס על אירוע מצחיק שבו "מתקשרת" שטענה לכוחות על טבעיים ניבאה שבלילה מסוים ינחתו בארץ חייזרים לצלילי המוזיקה של סדרת הטלוויזיה "תיקים באפילה " והפכה לרגע אחד לכוכבת תוכנית של דודו טופז ולהיסטריה המונית . אך לרוע המזל אם כי אלפים יצאו לרחובות לקבל את פניהם בלילה המובטח החייזרים לא היגיעו… הספר היה פרודיה על כל האירוע ועל דודו טופז שקופיקו מציג את עצמו בפניו כחייזר.
אך התוכניות האלה לא התממשו ואם כי חנן פלד הכין תסריט שלם הוא לא הוסרט. כל מה שנשאר בידינו הם 15 הפרקים שאת כולם ניתן להשיג היום בקלטות .
וכעת מדובר על עונה נוספת של פרקי קופיקו בעתיד

רון אייזק המפיק של הסדרה החדשה מדווח שהסדרה החדשה תהיה מקבילה לסדרה הישנה
רון אייזק : הפורמט הבסיסי יהיה של הסיטקום  עם אנימציה תלת מימדית יותר מתוחכמת.  
אבל חוץ מזה נשמור על הכל כפי שהיה
ובין הפרקים מתוכנן עיבוד של הספר"קופיקו החייזר " שבו קופיקו משגע את השדרן דידי פזפז כשהוא מעמיד פנים שהוא חייזר ספר שלו הוכן עיבוד בידי חנן פלד עוד לפני שנים.

 אני מחכה בקוצר רוח .והצעתי לאנשי חברת ההפקה  היא לתת לדודו טופזלשחק את תפקיד עצמו ביחד עם קופיקו .שיתוף פעולה שלדעתי יכול להביא לשיאי רייטינג .

ומעבר לכך נשאר לחכות ולראות איךתהיה הסדרה החדשה על עלילותיו של הקוף הנצחי.

.
האתר האנגלי של קופיקו

קופיקו בויקיפדיה

הקליפ המצוייר של קופיקו
קופיקו החופש נגמר

קופיקו להורדה

קופיקו כוכב עליון

 

 

 

למה תרבויות קורסות?

 

התמוטטות

הופיע ב"מקור ראשון ".

 

עשרות חברות מפותחות אדירות ומשכילות קרסו והתמוטטו ונעלמו בעבר  כאילו לא היו מעולם.ספר חדש מראה שעל מנהיגי העולם כיום ללמוד את  הסיבות לקריסתן של אלה בעבר כדי למנוע התמוטטות דומה בעתיד של החברה שלנו .

 ביקורת על "התמוטטות" מאת ג'ארד דימונד תרגום עמנואל לוטם ,הוצאת מטר 2008 , 515 עמודים.

"חברה שהשפעתה על הסביבה נמוכה מאוד היא התרחיש הכי פחות אפשרי לעתידנו –מלבד כל תרחיש אחר שאפשר להעלות על הדעת.
"ג'ארד דימונד "התמוטטות ע' 464

ג'ארד דימונד מדען וסופר מדע רב תחומי שמועטים כמוהו כיום עשה זאת שוב הוא הוציא ספר מרתק ומצמרר שאין כמוהו כדי לעורר שאלות על העבר בהקשר להווה ולהפך .

 
 

למה תרבויות משגשגות?

זהו ספרו השלישי   של דיימונד  שתורגם לעברית.
ספרו הראשון היה השימפנזה השלישית  ( תרגמה גבי פלג ספרי מעריב 1994)  שהראה שאין הבדלים רבים מבחינה גנטית בין האדם ושימפנזה.  
הוא העלה את השאלה מדוע האדם יצא שונה כל כך מקוף השימפנזה  ?
והאם לטווח הארוך השינויים האלו לא מסכנים אותו   ?
 
 

ספרו הקודם והידוע ביותר רובים חיידקים ופלדה : גורלותיהן של חברות האדם "( תירגמה עתליה זיבלר הוצאת עם עובד , 1999) היה ספר יוצא דופן בזמנו מאחר שהעז לנסות ולברר דבר שהיסטוריונים נמנעו מלעסוק בו במשך עשרות שנים.

דימונד ניסה לברר האם יש חוקים הפועלים על חברות אנושיות שונות ומדוע חברות אנושיות מסויימות מצליחות יותר מאחרות בתחומים שונים. הוא היגיע למסקנה שהסיבות הן בדרך כלל בגלל תנאים סביבתיים וגיאוגרפיים ולא גזעיים ביולוגיים.

הספר זכה להצלחה גדולה וזה היה מפתיע שכן המדענים מתייחסים בחשדנות רבה לספרים כאלו מאז המחצית הראשונה של המאה הקודמת שבה שורה של היסטוריוסופים כמו ארנולד טוינבי ושפנגלר מחבר "שקיעת המערב"   וההיסטוריוסוף הישראלי ישראל רינג התיימרו לגלות את החוקים השולטים בהתפתחות החברה האנושית ובצמיחתן ושקיעתן של תרבויות שונות  היו מצליחים ומשפיעים מאוד  במשך שנים.

ואחר כך הפסיקו להיות אופנתיים והחלו להיות חשודים מבחינת ההיסטוריונים כ"פסודו מדע". .

 

דיאמונד בכל אופן שהתבסס על שורת מחקרים מדעיים "קשיחים" ביותר החזיר את המכובדות לתחום הזה .
הוא מתלונן על שחוקרים רבים מזלזלים בהשוואות המעין אלה ובצדק כשטחיות ומזהיר מהכללות על סמך מחקר חברה אחת בלבד . מסקנתו שיש צורך גם במחקרים פרטניים על חברות ספציפיות וגם בהשוואות רחבות "רק מתוך צביר הראיות שמספק מחקר השוואתי של חברות רבות עם תוצאות שונות אפשר להגיע למסקנות משכנעות לגבי הצפוי בעתיד על סמך מה שהיה בעבר.

 

 

ספרו זה  זכה להצלחה עצומה בקהל הרחב ,הפך לסדרת טלוויזיה והתקבל גם על דעת המדענים החשדניים ביותר.

וכעת בספרו החדש התמוטטות פונה דיימונד לשאלה ההפוכה מזאת של ספרו הקודם . שם שאל מדוע חברות מסויימות הצליחו כל כך יפה כפי שהצליחו מעל ומעבר לחברות אחרות שפיגרו אחריהן בהרבה. .

וכאן הוא שואל מדוע חברות מסויימות וגם כאלה שהצליחו בעבר הרחוק היטב ובכל קנה מידה שהוא והישיגו הישגים מדעיים טכנולוגיים ואדריכליים עצומים שמדהימים אותנו גם כיום קרסו ונעלמו .
הכיצד ייתכן שואל דיימונד שחברות כה אדירות ומצליחות קרסו להן פתאום ונעלמו כאילו לא היו מעולם והשאירו מאחוריהן רק שרידי אבן אילמים?
ולשאלותיו יש כמובן השלכה גדולה גם לגבינו לגבי   החברה הגלובאלית של ראשית המאה ה-21 .

Cover of Collapse - How Societies Choose to fail or Survive

ב"התמוטטות " הוא בוחר סדרה של חברות מבודדות שונות אי הפסחא המפורסם בפסלי עץ הענקיים
שלו וגרנלנד של ימי הביניים שצאצאי המתיישבים הויקינגים שהיו בה נעלמו לפני מאות שנים בצורה מיסתורית , בעוד שהאינואיטים ( האסקימוסים) שרדו שם בהצלחה מאות שנים.
הוא דן בחברת בני האנסאזי שנעלמו בצורה מיסתורית בצפון אמריקה והמאיה שתרבותם המפוארת ביותר במרכז אמריקה שהיגיעה להישגים מדעיים ואדריכליים עצומים נחרבה שוב צורה מסתורית ומנסה להבין מה קרה לכל החברות המפוארות האלו שהיגיעו להשגים גדולים ביותר …כמונו .


מדוע הן קרסו?
מסקנותיו המצמררות הן שחברות אלו לא ידעו להתאים את עצמן לתנאים האקולוגיים והסביבתיים המשתנים באזורים שבהם חיו
וגרוע מכך הן החמירו את התנאים במו ידיהם.

 


אנשי אי הפסחא המקום המבודד ביותר בעולם למשל בעת שהקימו את מאות הפסלים המדהימים שלהם שמפליאים אותנו עד היום הרסו את כל היערות שהיו על האי ולמעשה השמידו את הצמחיה עליו ואת מרבי בעלי החיים בו ובסביבתו והביאו עליו חורבן אקולוגי שממנו שוב לא התאושש.
ובכך הביאו לחורבן תרבותם שלהם עוד לפני שבאו האירופאים למקום והשלימו את מלאכת ההחרבה.
וכך עשו גם אנשי תרבות המאיה התרבות המפותחת ביותר של יבשת אמריקה אך שכילו את עצמם במלחמות בלתי פסוקות ובחורבן אקולוגי של סביבתם עד שתרבותם כמו נעלמה מעל פני האדמה פשוטו כמשמעו.
דיימונד משווה בין חברות רבות בעבר וגם בהווה למשל במדינת מונטנה בארה"ב שאותה הוא מכיר היטב מנסיון מגוריו שם .
והמסר הוא ברור מאוד גם לגבי החברה האנושית של ראשית המאה העשרים ואחת שנמצאת במסלול מקביל על חורבן עצמי..

Skeptic magazine, vol 11, no 3

דיימונד מצביע על כך שיש כבר חברות שהתמוטטו בימינו שלנו למשל בסומליה ומאחר שהכל היום מקושר בעולמנו הגלובאלי חורבנה של חברה אחת כזאת יכול להשפיע בתגובת שרשרת גם על הרבה מקומות אחרים . מאידך היו חברות שהצליחו לשרוד יפה מאחר שידעו לטפל בבעיות האקולוגיות שלהם היטב ותוך מחשבה לטווח הארוך .למשל יפן של השוגונים שהקפידה לשמור על היערות של הארץ מכל משמר במשך מאות שנים.
דיימונד מגיע למסקנה שישנן חמישה נקודות המשפיעות על שרידתה או התמוטטותה של חברה :השחתת הסביבה ,שינויי אקלים ,שכנים עוינים או ידידותיים והמשמעותית מכולם תגובתה של החברה על בעיות הסביבה שלה.
כפי שמראה דימונד חברות העבר האלו התמודדו עם בעיות מקבילות לאלו שאנו מתמודדים עימם היום לעיתים נכשלו אבל לעיתים בהצלחה גדולה שיש מה ללמוד ממנה.
בכל מקרה דבר אחד ברור :העבר היה רחוק מאוד מלהיות גן עדן כפי שיש הרואים אותו כיום וגם חברות ילידיו שהיום נראו כמודל לידע איך להגן על הסביבה הרסו את סביבתם וניצלו בצורה פושעת את משאביה בדיוק כפי שאנו עושים היום.

המסקנות שמביא דיאמונד אינן עליזות אבל הוא חושב שיש מקום לאופטימיות זהירה מאחר שאחרי הכל יש ברשותנו טכנולוגיה מפותחת שלא הייתה בידיהן ובראש ובראשונה בגלל שאנו יכולים ללמוד מניסיונן המר של חברות כאלה שהוא מתאר .אבל רק אם נעיין בעבר בקפדנות ונלמד היטב מניסיונן של החברות שהתמוטטו כדי שגורלנו גורל החברות המפותחות של המאה ה-21 לא יהיה כגורל תושבי אי הפסחא המבודד באוקינוס השקט או כמו המאייה במרכז אמריקה.
עוד יסוד לתקווה הוא התפשטות החשיבה הסביבתית והמודעות האקולוגית בציבור .אבל כפי שמעיר דימונד אלמנט חשוב מאוד הוא היכולת לחשוב חשיבה ארוכת טווח שאינה חושבת רק עלינו אלא גם על הדורות הבאים. כפי שעשו למשל השוגונים של יפן כאשר פתחו במצעי נטיעה מחדש של יערות שנכרתו .
נקווה כרגע אין לזה הוכחות רבות בשטח  שנראה מצמרר למדי.


.כרגע לא נראה שיש יותר מידי פוליטיקאים שחושבים על הטווח הארוך ( כפי שהעיר גם דוד פסיג בספרו החדש "צופן העתיד ") טווח הראות של רובם הוא לא יותר מאשר הבחירות הבאות ,ואחר כך ? משיכת כתפיים העתיד מבחינתם כבר ידאג לעצמו.
אלא שאם ספרו של דימונד מראה משהו הרי זה שאם אנשים אינם דואגים מראש לגבי העתיד ולפעולן בעניין הדבר עלול להביא לחורבנם .
אבל הצרה הצרורה היא שגם אז אין פתרונות פשוטים דווקא תלותנו בטכנולוגיות שתלויות הן במחצבים שאוזלים כמו הנפט ועצם התלות של אוכלוסיית העולם זה בזה גם הופכת אותנו לפגיעים הרבה יותר מכמה בחינות מאותן חברות שכאשר התמוטטו התמוטטו לא בהכרך פגעה בחברות אחרות מרוחקות

היום לעומת זאת חברה אחת שתיפגע חברה גדולה נניח פקיסטן כתוצאה ממלחמה כלשהיא הדבר עלול להביא להתמוטטויות בכל האזור וברחבי העולם כולו.
בכל מקרה כל מי שחושב ברצינות על העתיד וכיצד להפוך אותו טוב יותר עבור ממשיכינו טוב יעשה אם יקרא את הספר המרשים הזה ויאורו כיצד התמודדו חברות עבר שונו עם בעיות מציקות שהולכות ומחמירות גם כיום .קשה לחשוב על הרבה ספרים אחרים שמהם אפשר לראות עד כמה חשוב ואף חיוני ללמוד היסטוריה שכיום נראית כמקצוע חסר חשיבות כמעט למען הישרדותנו שלנו.

עיר חרבה של תרבות המאיה האדירה

 

 

קישורים רלבנטיים

 

"התמוטטות " בויקיפדיה
. דיימונד בויקיפדיה

 

התמוטטות

"התמוטטות " בויקיפדיה

הסביבה תהרוג אותנו :נורית קנטי על "התמוטטות "

רואה את הסוף: יותם ראובני על "התמוטטות"

האם יהיה לנו זמן ? : יודן רופא על"התמוטטות"

בלוגר על "התמוטטות

ביקורת אמריקנית על"התמוטטות"

דימונד והקפיטליסטים

קומוניסטים ודיאמונד

אי הפסחא כתמרור הזהרה

"

 

השימפנזה השלישי " בויקיפדיה

דיאנה 1 על"השימפנזה השלישי "

יפעת 28 על "השימפנזה השלישית"

 

"רובים חיידקים ופלדה " בויקיפדיה

האתר של סדרת הטלוויזיה "רובים חידקים ופלדה "

דן אלון על  "רובים  חיידקים ופלדה"

אם אתה כל כך חכם למה אתה לא עשיר? :ראובן זייטק על "רובים חידקים ופלדה"

ביקורת על "רובים חיידקים ופלדה"

 

 

הגנטיקה של הקפיטליזם

ארנולד טוינבי היסטוריוסוף שקדם לדיאמונד

 

ואולי דיימונד טועה ?: טענות נגד דיימונד

 

והמארש הוא עצוב עצוב : על מארש הדייגים

"מארש הדייגים "  הוא פזמון ברזיליאני בפורטוגזית  פרי יצירתו של זמר ברזילאי ידוע שהושמע לראשונה בעברית  בערב שירים שאותו אירגן"קול ישראל ב-1974 " משיריו של קאיימי שתורגמו לעברית בידי יעקב שבתאי בביצוע אמנים שונים ובליווי להקת "הפלטינה". שירי המופע הופיעו בתקליט בשם "הים – משיריו של המלחין והזמר הברזילאי דוריוואל קאימי" .

 אחד השירים המפורסמים מהמופע הוא השיר הזה שאותו שרו לראשונה בעברית "הדודאים " ומאז הושמע בעוד גרסאות שונות והוא אחד הדוגמאות הבולטות לפזמון דרום אמריקני שהשאיר את חותמו על הזמר הישראלי . 

 מבקר הפזמונים של האתר חיים מזר מנתח אותו.

והמארש הוא עצוב עצוב

מאת חיים מזר

מארש הדייגים

מילים: דוריבאל קאיימי
לחן: ריי גילברט

תרגום יעקב שבתאי

כשספינתי תצא – תפליג בים,
אפרוש רישתי, אהובתי,
כשספינתי שלי תחזור מים
אביא לך גל אהובתי,
כשיחזרו גם חברי מים
אודה לאל הטוב שבמרומים.

כוכב רחוק שלי לוויני,
תאיר דרכי, אל תעזבני,
או אז אדע: בודד אינני,
כי מישהו חושב עלי עכשיו.

דוריבאל קאיימי היה זמר,משורר ,מלחין ברזילי( 1914-2008 ).אחד השירים שלו שזכו לתהודה ולהצלחה סוחפת בארץ הוא "מרש הדייגים".שיר קצר בן שני בתים המתאר בתמציתיות חיים של דייג החי בעוני מרוד על סף הרעב. השיר מספר את סיפורו של דייג היוצא לים למצוא בו את לחמו.בים הוא פורש את רשתו מתוך תקווה להביא הביתה שלל דגים.חלק מהם למכור וחלק ישמש את בני ביתו. למי מופנים דבריו של הדייג בבית הראשון? לאותה אחת שאהבתו אליה היא רבה. מתוך המשפט הרביעי בבית הראשון:" אביא לך גל אהובתי" אפשר לראות עד כמה מצבו הוא קשה. הוא לא בטוח אם יצליח לתפוש דגים.הדגה היא כנראה מועטה. הוא מרגיש מחויב לחזור עם מה שהוא ביד והדבר הזה הוא גל. אבל גל הוא מה שהוא חולף. עכשיו יש גל בעוד מספר דקות הוא לא יהיה.אי אפשר לכמון בכף היד גל ולשאת אותו לאן שרוצים. המים בסופו של דבר ינזלו החוצה. שתי השורות האחרונות בבית זה מספרות שהדייג הוא אדם דתי.כשיראה בסופו של יום את כולם חוזרים הביתה היא יהיה רגוע. ללמדנו שלא רק שהדגה היא מועטה ,אלא שלדייגים עצמם נשקפת סכנת חיים בים. אם אחד מחבריו או חלק מהם לא ישובו הביתה, שלל הדגים ביום שלמחרת עלול להיות קטן יותר.

בבית השני הדייג מפנה את בקשתו ויותר נכון את תחינתו לכוכב מרוחק שיאיר את דרכו.הוא בטוח בעצמו כאשר דרכו מוארת. הוא מרגיש ביטחון כאשר יש מי שהוא הדואג לו.הדייג המתואר בשיר הוא דמות מייצגת של דייגים רבים בברזיל חסרי כל סיכוי להיחלץ ממצבם הכלכלי.כל מה שיש להם זה הנשים אותן הם אוהבים, חבריהם לעבודה ובכפר,כוכבים מרוחקים המאירים עליהם מאורם ,אמונה הדתית ותחושת הביחד. כל אלה נותנים להם מעט כוחות להמשיך לשרוד.

אבל למה מרש? על פי הגדרה מרש הוא שיר לכת צבאי.מטבעו בעל אופי מז'ורי ויש בו הרבה עוצמה. מחלקת חיילים צועדת בקצב קבוע והביחד שלהם מקרין תחושת ביטחון רבה וגבורת לוחמים. הביחד הוא שמאפיין את הדייגים.לכידות זו היא שנותנת להם כוחות. לצאת ביחד לים,למצוא את מטה לחמם וביחד לחזור הביתה עם המעט שהם מנסים להעלות ברשתם. לעיתים כן לעיתים לא. פעילותם נעשית בקצב קבוע כמו חיילים הצועדים למשמע המארש.
רק שכאן אין תרועת חצוצרות והלמות תופים. שמחה מינימליסטית של אנשים המסתפקים במה שיש. פטליזם של עצבות המבצבצת מכל חיוך.

 

ראו את מארש הדייגים בביצוע הדודאים והפרברים 

חן בר שרה בפורטוגית המקורית את "מארש הדייגים "

 

רוני סומק פוגש את ג'וני ויסמילר

צייר רוניסומק .
המשורר רוני סומק הוא חובב קולנוע וסרטי טרזן ידוע ואחד משיריו הידועים המובא כאן עוסק בהודעה על מותו של שחקן טרזן המפורסם מכולם ג'וני ויסמילר .
סומק אגב לא היה הסופר הישראלי היחיד שכתב יצירות ספרות על נושא מותו של ג'וני ויסמילר שבילה את זיקנת בבית אבות הוליבודי ו כשהוא שואג שאגות טרזן שכן שוב לא יכול היה להבדיל בין המציאות האפורה סביבו והדמיון של הסרטים שבהם גילם פעם את מלך הג'ונגל .
. גם יעקב שביט כתב רומן שלם על נושא זה והקומיקסאי תומר חנוכה ., וגם אחרים .
והנה גרסת רוני סומק . בהקדמה שולב חומר שכתב בנושא מ"עיתון 77 " בשנת 1979 .

שעות טרזן

מאת רוני סומק

שלושה בתי קולנוע הקיפו את שכונת ילדותי,נוה-משכן. קולנוע מור בשכון דן, קולנוע תל אור בתל ברוך וקולנוע רם ברמת החיל.סרט,בהצגה יומית, עלה 52 וחצי גרוש. אני זוכר את המחיר כיון שהוא היה שוה שבע נסיעות באוטובוס, ולא פעם כשרצינו להוסיף עוד יומית ליומית השבועית שההורים מימנו, מצאנו את עצמנו הולכים לבית הספר ברגל. המרחק בין השכונה לבית הספר בצהלה היה כשעה והוא הושקע בשעות טרזן.מדוייק יותר: בשעות ג'וני ויסמילר הטרזן הראשון והאחרון של הקולנוע.
ויסמילר היה החלום השרירי שלנו ובתי הקולנוע היו הטרנימל ממנו המריאו מטוסי הדימיון.בטיסות האלה לא הידקנו אף פעם חגורות.
ובכלל,בתי הקולנוע היו פעם נקודות ציון. המגרש של מכבי היה ליד קולנוע אוריון(שהיה מאוחר יותר קולנוע אורלי),ככר דיזנגוף העגולה היתה חנות הפיצוחים של קולנוע אסתר ,קולנוע ארמון דוד היתה נקודת המפגש בדרך אל הים וקולנוע שדרות היה בית קטן בלב הערבה הרוטשילדית.
חלפו שנים מאז. בתי הקולנוע נהרסו.ויסמילר הזקן השתגע ואושפז בבית האבות בוודלנד –הילס,אשר בלוס אנג'לס שם היה ללא ספק המאושפז החשוב ביותר ובו המשיך לשאוג את שאגותיו.
ברור כי המעבר מהג'ונגלים האינסופיים,חיות הטרף והעלמה ג'ין,אל סדיניו הסטריליים של איזה בית אבות הוא מעבר חד. וג'וני ויסמילר,כנראה,לא היה מעולם איש של מעברים חדשים.

 לכן ,גם שם בבית האבות,בשעות שונות של היום ושל הלילה היה ויסמילר שואג את שאגת-טרזן המפורסמת שלו.
אני בטוח שאז היה עובר רטט בלב של איזה צ'יטה המבלה את שארית ימיה באיזה בית אבות של צ'יטות מזדקנות.
בינואר 84 הוא מת. את ההודעה על מותו שמעתי ברווח שבין המחנה הצבאי בית-ליד למועדון פינגווין בתל- אביב. ברווח שבין הטנק לפאנק. התאבלתי עליו בשיר.

מנהרת הזמן של רמת אילן :על עודד בצר

ציור  העטיפה של אבא פניכל לספר הראשון בסדרת "מנהרת הזמן " מאת עודד בצר

כתבה מיוחדת לרגל יום הכיפורים

יום הכיפורים הוא עבורי יום  המסעות בזמן וההיסטוריות החלופיות שבו אנו מהרהרים בעבר וחושבים מה היה קורה אילו …היינו יכולים לנסוע לעבר ולתקן את מה שטעון תיקון .
ומשום כך לרגל יום זה אני נוהג לפרסם באתר זה מידי שנה  כתבות שעוסקות בהיסטוריות חלופיות או במסעות בזמן.
והפעם אעסוק בסדרת "מנהרת הזמן " שנכתבה בידי שכני לשעבר הסופר המנוח עודד בצר ובהזדמנות זאת אעסוק ביצירתו כולה. שכוללת את היצירה הספרותית הקלאסית על חייה של חנה סנש "הצנחני שלא שבה".

לפני זמן מה נדפסה בעיתוני הארץ כתבות אחדות על חידושים בחקר העבר. הנה תוכנה של אחת מהן:

לפני שבועיים נסתיים ניסוי ראשון עם מכונת –הזמן החדישה  "מ.ז. איקס 55 בעל השפופרת הסופרטלוגראפית  מדגם פניקס. הניסיון הצליח אם כי משך שלו מוגבל עדיין. פרופסור מ. הרפז מסר לכתבנו ,שהנא שוקד עתה על שכלולה של שפופרת הזמן כדי להתגבר על המגבלה.

בניסוי השתתפו ארבעה נערים ,אך רק אחד מהם ידע כי זהו ניסיון . כל אחד מהם קיבל פרס-1000 ל"י.

כתבנו שראיין את הארבעה שמע  מפיהם כי יהיו מוכנים להשתתף בנסיונות  נוספים לאחר שקיבלו את הסכמת הוריהם. הם עדיין אינם  עומדים ברשות עצמם.

פרופסור הרפז מסר לנו כי הוא זקוק  למתנדבים  נוספים. המעוניינים יפנו  בכתב אליו,לפי הכתובת : דירה 14 ,רחוב קרן היסוד 12, רמת אילן ,גבעת  שמואל .

חודשים אחדים  לאחר  תום הניסוי הופיע  ספר חדש בחלונות  הראווה :שמו –"המסע המופלא  במנהרת הזמן" הייתה  זו יצירתם המשותפת של שלושה נערים  ונערה אחת . הפרק הראשון נקרא "סודה של הגר ".

"(הסיום של הספר"המסע המופלא במנהרת הזמן" מאת עודד בצר ) ".

 
עודד בצר.

 

הפתח של מנהרת הזמן נמצא בבנין שליד ביתי בשכונת רמת אילן וליתר דיוק בכתובת :דירה 14 ברחוב קרן היסוד 12 רמת אילן ,גבעת שמואל.
משם יכול מי שמעוניין ומתעניין לצאת למסעות בזמן לתקופות שונות ,כמו ימי הצלבנים ,ימי מרד בר כוכבא , ותקופת המלך שאול.
או לפחות כך הוא בספריו של עודד בצר על מנהרת הזמן.
שם אמורה להיות דירתו של פרופסור הרפז ממציאה של מכונת הזמן.
זיכרון אישי : לאחר שקראתי את הספר עם ההודעה המסיימת בו על כך שמחפשים מתנדבים למסע במנהרת הזמן היגעתי לפני כך וכך שנים אל הכתובת שצוינה שם בדירה 14 רחוב קרן היסוד 12 רמת אילן גבעת שמואל כמקום מושבו של בונה מנהרת הזמן.התייצבתי במקום והצהרתי על נכונותי להשתתף בניסויים ועל הסכמתי לצאת לכל תקופה שתידרש ובהיזדמנות זאת לנסות לתקן אז ושם  את כל הטעון תיקון.
כל מה שביקשתי היה שינתן  לי מידע שלם ומפורט לגבי התקופה שאליה אני יוצא כדי שיהיה לי מושג ברור עם מה להתמודד.
 הסופר עודד בצר שהתגלה כדייר האמיתי של הדירה הסביר לי  שכרגע זה בלתי אפשרי."אולי מתי שהוא בעתיד " אמר.
מאוחר יותר כשקראתי את ספר ההמשך התברר לי שבסתירה לספר הקודם שבו מובאת הכתבה העיתונאית שמדווחת על המבצע ומודיעה שהפרופסור מחפש מתנדבים נוספים ,אנו מגלים  שהפרופסור הפעם שומר את קיום המבצע בסוד וחושש שאנשים לא רצויים יעקבו אחר המשתתפים שמגיעים בהיחבא למעבדתו הסודית.
אני רק יכול לנחש שאולי בצר חשש "מהצפה" של ביתו במתנדבים למסעות בזמן כמוני ולכן החליט  במחשבה שנייה להציג את כל הפרויקט מעתה ואילך כסודי.
אבל אני עדיין מקווה ש""אולי מתי שהוא בעתיד" יצא לי לבקר במנהרת זמן אמיתית.
 

 

 

 

היוצר של מנהרת הזמן

פורטריט של עודד בצר מאת דני קרמן.

עודד בצר  כתב שלושה ספרים על מנהרת הזמן ופירסם שניים מהם. ובנוסף להם כתב עוד כמה וכמה ספרים על ההווה ועל העבר הקרוב וגם הרחוק יותר. ספרים שלפחות אחד מהם הפך מאז לקלאסיקה של ממש.

בחייו הוא נחשב  לאחד מבחירי המספרים לילדים ולנוער בעברית,שלושה מספריו זכו בפרסים חשובים בתחום..
אך מאז מותו נשכח. וזאת הזדמנות טובה להיזכר בו .
היה לו סיפור חיים מעניין ביותר שהוא אפילו כתב אותו כספר, אך לצערנו ספר זה לא יצא לאור.
הוא נולד בברסלאו בשלזיה ב1921 והיה ציוני מצעירותו לאחר שסיים את התיכון יצא לחווה להכשרה חקלאית להכשיר עצמו לעליה לארץ ישראל אך .ב-1938 הוא וחבריו להכשרה נאסרו על ידי הנאצים ונכלאו במחנה ריכוז בוכנואלד.
ב1939 ברח בצר להולנד שם המשיך למשך זמן קצר בהכשרתו החקלאית עד שהצליח להסדיר עלייה לארץ ישראל. ומשם הפליג בספינת המעפילים "דורה " לארץ ישראל אליה היגיע כעולה לא לגאלי ימים ספורים לפני פרוץ מלחמת העולם.

בארץ ישראל השתתף בצר.ב1941 בעליה של ראשוני המתיישבים בקיבוץ "דורות" בנגב שהיה אז הישוב היהודי  הדרומי ביותר בארץ ועבד שם בפלחה ובשמירת שדות ובענפי חקלאות שונים.

את חוויותיו מתקופה זאת בקיבוץ תיאר בספרו "נא לא לדרוך על הדשא".
במקביל לעבודתו החקלאית היה חבר באירגון "ההגנה " נושא שגם הוא סיפק לו חומר לסיפוריו בעתיד. באותה תקופה היכיר אנשים רבים שהפכו לידועים מאוד בעתיד ובהם הצנחנית חנה סנש . וכמה וכמה מאנשים אלו תיאר בסיפוריו לעתיד.
הוא עצמו נאלץ להסתתר בשלב מסוים מפני הבריטים לאחר שגילו שהוא הקים ליד ביתו שובך יונים של"ההגנה ". .כתוצאה הוא שינה את שמו דאז זאב לעודד.
אז החל לשלוח סיפורי ילדים שאותם נהג לספר לילדי הקיבוץ לעיתוני הילדים ואלו התקבלו מיד. בשלב מסוים כשהצטברו 18 סיפורים שפירסם בעיתוני הילדים כינס תשעה מהם בספרו הראשון לילדים. ומאז לא הפסיק לפרסם ספרים.
.ב1957 עזב את הקיבוץ ועבר לתל אביב ומשם עבר בראשית שנות השבעים לשכונת רמת אילן בגבעת שמואל ששם נשאר עד סוף חייו.

הפזמונאי

במהלך שנות השישים עודד בצר  זכה לפירסום קצר ימים כפזמונאי דווקא.

ב-1965 הושמע פזמון שכתב בשם  איילת החן  ללחן של נתן שחר בפסטיבל הזמר והפזמון הישראלי בשני ביצועים שונים אחד של אריק אינשטיין ואחד של יפה ירקוני .
הפזמון זכה בפרס הראשון בפסטיבל. הפזמון זכה גם בתואר "שיר השנה" במצעד הלהיטים של קול ישראל,
עבור פזמונאי מתחיל היה זה הישג מדהים אולי יחיד במינו.( ל"איילת החן" בביצועו של אריק אינשטיין אפשר להאזין כאן . )


הוא חיבר עוד מספר פזמונים נוספים כמו  "צל"ש"ללחן של דוד קריבושי שביצעו צמד דרום בתקליטם הראשון ,וזהו אחד מהפזמונים היותר מלחמתיים שהושמעו כאן ונושאו מקביל לזה של חלק מספריו של בצר בתיאור מעשה גבורה של חייל בעת קרב ביום הראשון של מלחמת ששת הימים ואולי מבוסס על פרשה אמיתית שעליה שמע בצר.השיר שקע ונעלם בין המוני פזמוני מלחמת ששת הימים.

את "בוא נא איתי אל המדבר"  שהלחין  אריה לבנון וביצעה הזמרת  אלכסנדרה .

 ואת "מתנה מודרנית" שהלחין דוד קריבושי וביצעה  דבורה דותן שהופיע בתקליט" האם את בוכה  או צוחקת: שירי דוד קריבושי" בביצוע דבורה דותן ועליזה רוזן " ( 1967?)

 כן נהג לכתוב באופן קבוע מידי שבוע   פזמונים אקטואליים  עבור תוכנית בקול בישראל בשם "חוכים וחיוכים ב-1966  פזמונים אותם שרה דבורה דותן.

אך כל הפיזמונים הללו כבר לא זכו להצלחה ולפרסום של "איילת החן " ואולי בגלל כשלונם  היחסי בצר משלב מסויים  התרכז לחלוטין בכתיבת ספרי ילדים.  אך בעזבונו נשארו פיזמונים ושירים יפים רבים שמחכים למלחין שיעשה בהם שימוש.  (ב-1969 התמנה בצר לסגן מנהל לשכת יו"ר מפלגת העבודה.ושימש כדובר מפלגת העבודה .

כאיש מחלקת ההסברה של מפלגת העבודה היה אחראי לפירסומים שונים של המפלגה ובהם :
(עורך ) משה ברעם (1911-1986) לזכרו ומשלו .הוצאת מפלגת העבודה הישראלית:מחלקת ההסברה ,1986. חוברת /של 46 עמודים על השר במנוח בממשלת ישראל ( שהוא בין השאר סבו של הסופר העכשווי ניר ברעם )
במקביל לעבודתו הפוליטית –מפלגתית עסק כל הזמן ביצירה לילדים
ואנחנו יכולים לנחש שיהיה זה עבורה ששמו יזכר בעתיד אם יזכר ולא בגלל הקריירה האפורה והלא באמת בולטת שלו כאיש מפלגה.

הסופר

סיפוריו של עודד בצר נדפסו בכל עיתוני הילדים והנוער בארץ. כן חיבר מחזות שהוצגו בבתי ספר.
הוא היה פעיל מאוד בעולם החברתי של סופרי הילדים. הוא היה היוזם וממייסדי איגוד הסופרים ומאיירים לילדים ונוער וחוקרים ונתן לו את שמו בראשי תיבות סומליון .
הנושאים שעניינו אותו במיוחד בכתיבתו היו ארץ ישראל על קורותיה בעבר הרחוק והקרוב תולדות עם ישראל,ארכיאולוגיה . מוטיבים של רעות גבורה והקרבה תופסים בסיפוריו מקום חשוב .בכל דף ממש אפשר לראות שהמחבר מזדהה עם מושאי כתיבתו החלוצים והלוחמים שהקימו את המדינה א מאבקם ושמחותיהם . סגנונו כתיבתו היה קולח ומדויק הוא ידע להעביר היטב תחושה של מתח המתגבר מפרק לפרק ולשונו אם כי פשוטה היא מלאת חן ומצטיינת בליטוש דרמטי הוא יצר בקוראים תחושה כי אכן הם נמצאים בתקופת עבר רחוקה או קרובה כל שהיא ביחד עם הגיבורים .
הקוראים הצעירים קיבלו מספריו בצד החוויה הספרותית מנה הגונה של אהבת הארץ של ידע היסטורי מדויק של ערכים חברתיים ואהבת האדם. הוא ידע לצייר את העבר בצורה חיה מאין כמוה שהייתה מבוססת בבירור על תחקירים מעמיקים ביותר על אחד הרומנים ההיסטוריים שלו ביצע תחקיר שארך שנתיים כדי שיהיה מסוגל לכתוב אותו במיומנות ובדיוק מרבי . לא רק מבחינת המאורעות ההיסטוריים אלא במיוחד מבחינת גיבושן של הדמויות הפועלות בספר. בצר חש צורך עז
להציג את הדמויות האלו בצורה אמינה ככל האפשר כאילו הוא חי את חייהן בתקופתם. ולכך קרא "האמת הפנימית בסיפור " שעליה הקפיד מכל משמר.

ספריו של עודד בצר כללו את :

1. ביבר הארגמן :סיפורים לילדים .ציירה דנה  דניאל .הוצאת יהושע צ'צ'יק ,1956 .  קובץ של  תשעה סיפורים קצרים של  בצר שבמקור פורסמו בעיתוני הילדים.   כולל  סיפורים  מן ההווי הכפרי של הקיבוץ ,  וחייהם של עובדי האדמה שבו , הרועים האיכרים הלולנים, סיפורי מלחמה , אגדות וסיפור על  חג החנוכה.הקובץ כולל סיפורים שהיום נראים מוסרניים ביותר כמו" האחיות בארגמן"  סיפורן של שתי אחיות האחת טובה והשנייה רעה ועל הרפתקאותיהן הרבות. יש סיפורים על בעלי  חיים כמו סיפורו של כלבלב בעל זנב ירוק וסיפור על סוס עקשן בשם "דובון "  וסיפור מעניין יותר על עטלף בעל חוש ראדאר שמבקר בחדרו של הסופר בקיבוץ.  

1. גבעת הערוצים / עודד בצר

גבעת הערוצים :סיפורים לבני הנעורים .ציירה ורה אייל ,הקיבוץ המאוחד,1959
הספר כולל שני סיפורים מהווי הארץ א. "הרפתקאותיו של שומר שדות" שבו מספר שומר על מפגשיו עם גנבים ,בעלי חיים ותושבי כפרים ערביים סמוכים בתקופה של שנות השלושים . ב" גבעת הערוצים" סיפורם של שני ילדים המגלים במקום מחבוא בגבעה שרידי מבצר צלבני ומגילה שנכתבה בידי אביר צלבני בשנת 1291 לספירה שמספר את סיפור המצור על המבצר בידי המוסלמים.
סיפור זה הראה לראשונה על התעניינותו של בצר ובתקופה הצלבנית ובארכיאולוגיה . היה לו אוסף מרשים של מטבעות עתיקים והוא חזר לתחום עניין זה שלו בספר מאוחר יותר "המסע המופלא במנהרת הזמן ". .

נא לא לדרוך על הדשא
.3. נא לא לדרוך על הדשא, ציירה אורה איתן. הוצאת יוסף שרברק, 1969. סיפור אוטוביוגרפי מהווי ימי הראשית של קיבוץ צעיר בנגב סיפורו של חלוץ צעיר המספר בגוף ראשון על התנחלות של אנשי קיבוץ "תל אחווה" ( למעשה שם בדוי לקיבוץ "דורות " בנגב) בשנת 1942 בגבעה מדברית. הספר מתאר אירועים שונים בחיי הקיבוץ את העלייה על הקרקע ,את החריש הראשון, את חפירת הבאר את ראשית בניית הבתים, את היחסים עם השכנים והפיכת הקיבוץ למשק פורח כל אלה מסופרים בסגנון קולח ורענן .מלווה בהומור נוסטלגי מלבב .

4. הצנחנית שלא שבה :סיפור שליחותה של חנה סנש . אייר אמציה כץ . סדרת נועזים,הוצאת יוסף שרברק, 1969..

. זהו ללא ספק ספרו המצליח המפורסם המשפיע והנמכר ביותר של עודד בצר. והספר הידוע ביותר שנכתב על חייה של חנה סנש . סביר להניח שרוב האנשים ששמעו על חנה סנש ויודעים עליה יותר ממשהו יודעים זאת בראש ובראשונה בגלל ספר זה.
ה"צנחנית שלא שבה" מתאר את סיפורה של חנה סנש שהתנדבה עם חבריה הצנחנים היהודיים לצנוח מאחורי קווי האויב בארצות הכבושות על ידי הגרמנים במטרה לארגן את ההתנגדות שם לשתף פעולה עם המחתרות שם ולטפל בהצלת יהודים במקום . הספר מתאר את צניחתה של חנה סנש ביוגוסלביה את מסע להונגריה שם נתפסה בידי האוייב עברה חקירות ועינויים והוצאה להורג . בצר אם כי היציג את חנה סנש כדמות מופת ידע לתאר את דמותה בקווים חסכוניים המביעים היטב את דיוקנה הנפשי . המתח בספר עולה מפרק לפרק והוא כובש את הקורא . .ומכל בחינה זהו הספר המשפיע ביותר שנכתב על חייה של חנה סנש. .
הספר נכתב כתוצאה מפנייתו של אוריאל אופק עורך דבר לילדים שגייס כותבים לסדרת נועזים של הוצאת יוסף שרברק סדרת ביוגרפיות לנוער .והוא היציע לבצר לבחור דמות שעליה יכתוב ביוגרפיה .
בצר בחר את חנה סנש שאותה פגש בצעירותו בקיבוץ שדות ים . ספרו מתמקד בחייה בתקופת מבצע הצנחנים בלבד והתבסס על מקורות בכתב ובעל פה כמו שיחות עם עמיתה של סנש יואל פלגי .
אבל גם הרשה לעצמו לתאר אירועים שלא קרו וליצור דמויות שלא היו קיימות במציאות וככך הספר היה למעשה רומן היסטורי .

חנה סנש

המסר של בצר היה "ספור חייה של חנה סנש הוא מופת וסמל למלחמת הגבורה של בודדים מול אויב אכזר ואדיר כוח מלחמת רוח האדם בכוחות האופל ". הספר כאמור זכה להצלחה עצומה וחדר לשכבות שונות של האוכלוסייה הצעירה בארץ מכל הסוגים חילוניים ודתיים וחרדים אצל ילדי קיבוצים ובחוגי אגודת ישראל . הספר שבה את ליבן של בנות חרדיות רבות שראו כתוצאה ממנו את חנה סנש כמודל לגבורה עילאית . . זהו הספר השני הנמכר בסדרת נועזים אחרי שרה גיבורת נילי של דבורה עומר . מיד עם הוצאתו הפך הספר לחומר חובה בבתי הספר. ועל פיו פורסמו חוברות לימוד ומדריכים למורה.

הצנחנית שלא שבה עובד לעברית קלה בידי אלכס זהבי בהוצאת המחלקה לחינוך ותרבות בגולה,1989.
במהדורת 1993 ואילך נוספה הערה של ההוצאה על כך שבחמישה ביולי 1993 בוטל פסק הדין נגד חנה סנש בהונגריה וההחלטה נמסרה בטקס מיוחד לאחיה של חנה אימה נפטרה שנה קודם לכן .עד  אוגוסט 2008  ראו אור 26 מהדורות שנמכרו בכחמישים ואחד אלף עותקים. ה"צנחנית שלא שבה " זכה בפרס למדן של עיריית רמת גן  לספרות ילדים.

5. לא בדרך המלך :אורד וינגייט . צייר אביגדור לוזיאדה , סדרת נועזים : הוצאת יוסף שרברק ,
1973.ביוגרפיה מעולה במיוחד לנוער של  הקצין הבריטי הציוני אורד וינגייט .
הספר מתאר בצורה מרתקת את פועלו של  וינגייט בארץ ישראל בזמן מאורעות תרצ"ח 1938שמהלכן בנה כוח עברי לוחם ראשון מסוגו "פלוגות הלילה " שיצאו לתקוף את הלוחמים הערביים בכפריהם. כשבמרכז הספר המאבק על שינוי עמדת השלטון האנגלי והישוב היהודי כלפי המרד הלאומי הערבי שפורץ אז. . . הסיפור מתרכז באישיותו הסבוכה והמסובכת מאוד של וינגייט שהיה לוחם נועז שאין שני לו אבל היה גם פנאט דתי ומפקדיו ראו בו אדם שאינו שפוי לגמרי בדעתו ,ולא בלי מידה של צדק.

אורד וינגייט

בצר הולך כאן בתיאור דמותו של וינגייט בשדה מוקשים,  ובהצלחה יחסית גדולה עד כמה שניתן בביוגרפיה לנוער. הוא מתאר היטב את האווירה השוררת בארץ בימי מאורעות הדמים כאשר רכש לו וינגייט את הכינוי "הידיד" בשורות "ההגנה (בצר עצמו לא היה אז בארץ אלא שהה עדיין באירופה כך שהוא מתאר בספר זה בצורה משכנעת מציאות זרה לו אישית ). . .
הוא מתאר את וינגייט בהערכה והערצה כמפקד נערץ כאדם ישר ונאמן פורץ מוסכמות ועם זאת חביב ואופטימי. אבל אינו נמנע מלתארו כאנטי ערבי מובהק למשל בתיאור הויכוחים בינו ובין קצינים בריטיים אחרים על הסכסוך היהודי הערבי ובתיאור יחסיו עם חיים שטורמן איש המוסר שבניגוד לוינגייט שאין לו כל אהדה שהיא לערבים מבקש ליצור קשר עם הערבים להבין אותם ולעודד אותם ליחסי שלום .
בצר הכניס לדמות מימד עומק מסויים ונתן תיאור ריאליסטי נאמן של התקופה ושל המציאות בארץ ישראל .
הספר הסתיים עם סיום פעילותו של וינגייט בארץ ישראל והסופר הבטיח ספר המשך שיעסוק בפעילותו  של וינגייט באתיופיה שאותה שיחרר מידי האיטלקים ובבורמה בה נאבק ביפנים ובה מצא את מותו.

.אך לצערי כמי שיש לו עניין רב בספרים על אתיופיה ועל בורמה כרך שני זה לא יצא לאור מעולם ,אולי בגלל שהספר לא זכה להצלחה המקווה ואולי בגלל שבזמן שהיה עסוק בכתיבת הספר פורסמה ביוגרפיה נוספת לנוער של וינגייט אורד וינגייט הידיד הלוחם מאת פנינה זר- זילברשטין- ( עם עובד 1971 ומאז הספר יצא שוב במהדורה נוספת בשם שונה "  לוחמים בלילה :   סיפורו של אורד וינגייט " הוצאת יד בן צבי 1992 ) .

ניתן לנחש שהביוגרפיה המתחרה  הוציאה את הרוח ממפרשיו של בצר לגבי המשך הטיפול בחייו של אורד וינגייט.
( וינגייט הוא מקרה כמעט יחיד של אישיות שנכתבו עליה במקביל בצירוף מקרים מדהים שתי ביוגרפיות נפרדות לנוער ומן הסתם שני הסופרים לא ידעו זה על זה כלל כאשר לקחו על עצמם את הפרויקט) .
בכל אופן על ספר זה פורסמה בכתב עת לספרות"מאזניים"  ביקורת מפרגנת של המשוררת אנדה אמיר שהכריזה עליו כעל יצירת מופת מסוגו .
עד היום "לא בדרך המלך "  יצא לאור  ב7 מהדורות.  המהדורה האחרונה עד כה פורסמה  ב-1988.

הגששים מגבול הצפון / עודד בצר    

הכריכה האחורית של "הגששים מגבול הצפון "

6. הגששים מגבול הצפון ..ציורים אלישבע נדל- לנדאו הוצאת יוסף שרברק ,1975.

סיפורים של הנער רמי וכלבו "פסיק " הגרים על גבולה הצפוני של המדינה וזהו גם סיפורם של יישובי הצפון ומושבי העולים שם . ללא הצטעצעות וללא הפרזות והגזמות . . הנער מאלף את כלבו האסופי "פסיק " שאותו קיבל מאביו להיות כלב גישוש והשנים מצטרפים לפעילות הביטחונית באיזור : למארבים ולמלחמה במחבלים . תוך כדי זה נגלה לנו ההווי הריאלי של מושב גבול בימי מתיחות ביטחונית קשה והחמרת מצב הביטחון, יחסי שכנים, הפגזות וישיבה במקלטים יחסים בין חברי המושב לבין כוחות הביטחון והמילואים המשרתים באיזור , הלימודים בבית הספר ויחסי הילדים בינם לבין עצמם ותוך כדי מתוארים שם פרטים מדויקים ומלמדים כמו איך להרגיע ילדים בזמן חרום וכיצד עליהם לנהוג בעת פעולות איבה . . . כל אלה מתוארים היטב ובצורה אמינה מאוד .

למרות שמו הדרמטי מאוד של הספר הריהו ספר של "אנטי גיבורים " ולמרות שהספר מתאר את המצב בשנות השבעים באיזור.כמדומה שלא הרבה השתנה מאז .

 
. ה"גששים מגבול הצפון "  זכה בפרס אסתר רבינוביץ של סמינר הקיבוצים .

בצר חזר לתקופת הישוב וימי הקמת המדינה בספרו:

9. שומר סודות .ציורים פזית מלר-דושי ,הוצאת מודן,1988. סיפורו של יעקב איש "הגנה "שהיה אחראי על הסליקים מחבואי הנשק החשאיים בתקופת המנדט שאחריהם סרקו וחיפוש הבריטיםוהענישו8 קשות את האנשים שברשותם נמצאו. חייו של יעקב נשזרים באירועים חשובים שונים בתולדות הישוב העברי ומאבקו לעצמאות בימים שהביאו להקמת המדינה . . הספר מספר על פרקים בתולדות הישוב בשנים 1936-1947 .בספר מתוארות דמויות כמו יצחק שדה ואליהו גולומב שאול אביגור ,יעקב דורי , יגאל אלון ,משה סנה ומשה שרת,אבא אבן ואחרים ,הקמת ישובי "חומה ומגדל "העפלה, יצור נשק בלתי חוקי , יחסי יהודים ערבים, פעולותיו של אורד וינגייט סיפור העלייה לישוב חניתה ,מלחמת העולם השנייה המלחמה בגרמנים ,הקמת הפלמ"ח ,ליל הגשרים והשבת השחורה . הספר מסתיים בהצבעה על חלוקת ארץ ישראל ב29 לנובמבר 1947 .

 

בצר כותב בהקדמתו שהוא כתב את הספר כרומן היסטורי אך שמבוסס על חוויותיו בתור אחד מחברי "ההגנה " של אותם הימים וחוויות של מכריו על מנת להרבות את הידיעה על ההיסטוריה הקרובה שהולכת ומשתכחת .

ספרו האחרון של בצר שפורסם כבר לאחר מותו היה "בקור בגן החיות עם  ציורים: מארק דהאן. הוצאת אורנית .1990.ספר שבאופן יוצא דופן אצלו יועד לילדים קטנים יותר ותיאר בצורת שירים ביקור בגן חיות ומפגשים עם החיות השונות שם. מן הסתם התבסס על שירים שהיה בצר מקריא בביקוריו בגני הילדים ברמת אילן ובסביבתה . ..

יעקב לוי:ספר זכרון(יעקב לוי-זכרון יעקב

בנוסף לכך ערך בצר  את  ספר הזיכרון ליעקב לוי הוצאת זכרון יעקב .,1977 . ספר במתכונת אלבומית שהוא זיכרון לאיש רב פעלים וגם רשמים, עדויות ותצלומים על המושבה זכרון יעקב .
( הספר הזה הוא כנראה נדיר באופן מדהים. הוא אינו קיים בשום ספריה שידועה לי כולל הספרייה הלאומית שאמורה לשמור עותק של כל ספר שקיים שיצא לאור בישראל . ומוזכר רק באתר ספרים ברשת. וזה אולי אומר שבמקור הוא יצא בכמה עשרות עותקים בלבד שלא היגיעו לשום ספריה . )

המסעות במנהרת הזמן

עודד בצר פירסם שני ספרים בסדרת מנהרת הזמן :
1. המסע המופלא במנהרת הזמן , , איורים אבא פניכל ,,סדרת מועדון הספר הטוב, לבני הנעורים הוצאת מ.מזרחי,1974. נערים בני זמננו מגיעים במנהרת זמן לימי הצלבנים ..

2. המסע המופלא אל לוחמי בר כוכבא . הקדמה יגאל ידין .איורים אבא פניכל , הוצאת מלוא ,1978.זכה בפרס זאב לספרות ילדים . תורגם לרוסית ב- 1990. בהוצאת "עליה " עם מהדורה נוספת ב-1991.
הנערים ממשיכים לנסוע בזמן והפעם לימי מרד בר כוכבא .ספרי סדרת מנהרת הזמן שלו נועדו ללמד היסטוריה בצורה דרמטית.
הרעיון ל"מנהרת הזמן " נוצר במוחו של בצר ללא ספק הודות לסדרת הטלוויזיה האמריקנית הידועה בשם זה ששודרה בישראל בראשית שנות השבעים.

בספר הראשון "המסע המופלא במנהרת הזמן" ארבעה ילדים בני שנות השבעים אלדד ואחותו הגר וצמד ידידיהם יוסי וזיו מגיעים לעבר באמצעות מכונת הזמן "מ.ז. איקס 55 בעל השפופרת הסופרטלוגראפית מדגם פניקס" או בקיצור שפופרת הזמן אותה בנו פרופסור הרפז ועוזרו ד"ר צברי.
ארבעת הגיבורים תועים בתוך מערה גלילית אפלה חשים מעין זרם חשמלי עובר בגופם ולאחר שהם יוצאים לבסוף מהמערה הם פוגשים לתדהמתם פרשים צלבניים. מתברר להם שאיך שהוא הם חזרו בזמן לימי הצלבנים וליתר דיוק לשנת 1186 לספירה.

 

הם מתחברים עם הצלבנים של המבצר מונט-פורט המותקף בידי האמיר הערבי המרושע מוחמד –חסן ומסייעים להם עם הידע המודרני שלהם .ההתקפה נהדפת לבסוף והאמיר הרשע מומת בידי האביר השחור הצלבני. ואז לאחר עשרה ימים בשנת 1186 חוזרים הנערים לשנות השבעים ומגלים שבעולם של זמנם חלפו עשר דקות בלבד.

תמונה מ"המסע המופלא במנהרת הזמן ".
 
 

( הסיפור אגב מזכיר את הסיפור של המגילה שהתגלתה בספרו המוקדם של בצר גבעת הערוצים " שעסקה גם היא במבצר צלבני הנצור בידי מוסלמים.בהבדל הבסיסי ששם המצור הסתיים בניצחון המוסלמים וכאן בניצחון הנוצרים הנצורים ).

הילדים מגלים שהם היו שפני ניסיונות של שני מדענים ששלחו אותם לעבר במכוון מבלי שיידעו שהם משתתפים במסע בזמן ומבלי לקבל את רשותם או את רשות הוריהם גם כדי לבדוק את תגובותיהם הטבעיות וגם מאחר ש"הדמיון שלהם גדול יותר מדמיונם של המבוגרים ".
בספר הבא אנו מגלים שעוד סיבה שהם דווקא נשלחו למסע בזמן בעבר ולא מבוגרים היה בשל ההספק הקטן של מכונת הזמן שאמנם יכולה לשגר לעבר כמה גופים אך בעלי משקל מוגבל בלבד.
מדענים מבוגרים הם כבדים מידי למשלוח לעבר….
במהלך כל הזמן שבו שהו בעבר המדענים צפו במתרחש בעבר במסך תלת מימדי ועקבו אחר כל תנועה מתנועותיהם (רעיון שגם אותו נטל בצר מסדרת הטלוויזיה האמריקנית ) .אלא שכאן יש סתירה.
.אם רק עשר דקות חלפו בעולם של שנות השבעים כיצד יכלו המדענים לצפות בעשר הדקות הללו בכל מה שחוו הנערים בעשר ימי שהותם בימי הצלבנים ?
העניין אינו מוסבר וזהו כשל בעלילה.
דבר שהוא חמור יותר אם כי אינו בהכרך כשל בעלילה : הקורא יכול להתווכח עם כל האתיקה של המדענים ששלחו חבורת נערים למסע בזמן מבלי לבקש את הסכמתם או לפחות לידע אותם על מה שמצפה להם ( פרט לנערה הגר שקיבלה מהם מידע מראש על המבצע המתוכנן ,מידע שאותו נמנעה מלחלוק עם חבריה ) וסיכנו בכך את חייהם.
אמנם המדענים מבטיחים שבכל רגע כשהייתה נשקפת להם סכנה אמיתית הם יכלו לשאוב אותם בחזרה לתוך שפופרת הזמן אם כי לא היו מסוגלים יותר לעקוב אחר תנועות הצלבנים ,אבל כפי שנראה בהמשך מידע שניתן בספר הבא מעמיד טענה זאת בספק.
הילדים מקבלים כל אחד פרס של 1000 לירות ומודיעים לכתב עיתון שמפרסם כתבה שיהיו מוכנים להשתתף בניסיונות נוספים מסוג זה לאחר שקיבלו את הסכמת הוריהם.


הכריכה האחרוית של "המסע המופלא אל לוחמי בר כובבא".

ספר ההמשך היה "המסע המופלא אל לוחמי בר כוכבא . (., הוצאת מלוא ,1978" ) לספר צורפה הקדמה קצרה של הארכיאולוג המפורסם יגאל ידין    שעל מחקריו  ותגליותיו על ימי בר -כוכבא התבסס הספר שכתב :

המסע המופלא אל לוחמי בר כוכבא " כך יכולתי לכנות את ספרי אני "בר כוכבא " בו תיארתי כיצד גילינו את מערות בר כוכבא ,את תעודותיה של בבתא ,ואת שרידי הלוחמים הנצורים שמתו ב"מערת האגרות" שבצוקי נחל חבר .
אני השתדלתי לעודד את דמיון הקורא בעזרת הממצאים " והנה בא עודד בצר וניסה ,בדרך מרתקת ,לעורר את המציאות בערת הדמיון . "

 

"המסע המופלא אל לוחמי בר כוכבא " המהדורה הרוסית.

בניגוד למקובל ,ספר ההמשך היה הצלחה ביקורתית גדולה בהרבה מהספר הראשון. הוא זכה בפרס "זאב " לספרות ילדים היוקרתי ,ותורגם לרוסית .

תמונה מ"המסע המופלא אל לוחמי בר כובא".
בספר זה מספרם של הילדים גודל מצטרפת אליהם נורית ביתו של הפרופסור מנהל המבצע . הם מגיעים למעבדתו הסודית המוסתרת במנהרה של פרופסור הרפז. והם יוצאים כשהפעם הם מציידים היטב ומוכנים למסע בזמן.  עם תיק עזרה ראשונה  משוכלל וכמות גדולה יותר  של גפרורים לאור הניסיון שנלמד מהמסע בזמן  הקודם ועם נרות מגנזיום . עם פתיל השהייה למצבי חרום  עם מכשיר אזעקה הפועל בעזרת חוטי חשמל עם מפות מחומר סינטטי מיוחד העומד בפני שריפה באש והמסה במים ואולרים מפלדה שחושלה בכור הגרעיני בנחל שורק. מצפנים חדישים ביותר. עם מזרק הרדמה ועם המכשיר העתידני מאין כמוהו  עבור שנות השבעים של מצלמת ריגול שמפתחת בעצמה את התצלומים כעשר שניות לאחר הפעלתה היא פולטת תמונה צבעונית (!) ורשם קול זעיר בעל עוצמה רבה המצוי בדרך כלל,כפי שמדווחים המדענים יודעי הדבר רק בשימושם של סוכני ריגול. וגם משקפת שדרכה אפשר לצפות גם בסביבה גם בחשיכה. .בכל המכשירים האלו הם משתמשים במהלך מסעם .

המדענים בספר "המסע המופלא אל לוחמי בר כוכבא".

אמנם המדענים מדווחים שהם לא הורשו לצייד את הנערים בנשק אבל הם קיבלו אישור ( ממי ? מהממשלה ? מהשב"כ ? ממכון ויצמן ? מאירגון חשאי ? העניין לא מוסבר) לספק להם אקדח היורה חיצים זעירים משוכים בחומר מרדים.
ניתן לשער שאחד משיקוליו של מי שלא יהיה שהחליט שלא לספק לנערים נשק חם במסע שבהחלט עלול להתברר כמסוכן היה החשש שהכנסת נשק חם לימי קדם עלול לגרום לשינוי דרמטי בהיסטוריה עם פרדוקסים מכאן ועד הודעה חדשה. אבל בצר לא נכנס לעניין הזה.
הפרופסור מדווח שסוג שפופרת הזמן השתנה. הוא החליף את ה"שפופרת הסופרטלוגראפית מדגם"פניקס" בשפופרת חדישה בעלת עוצמה רבה יותר, שפופרת "הואגה".כשהפעם ניתן יהיה לשגר את הילדים בדייקנות רבה אל מקום וזמן מתוכננים בעבר,שפופרת שתאפשר פיקוח צמוד ואפשרות לשלוף את הילדים במהירות בחזרה להווה אם חלילה ימצאו את עצמם בסכנה… .
הקורא המבוגר תמה ::האם זה אומר שאחרי הכל לא היו למדענים את היכולות האלו בספר הראשון ? והילדים היו אז בסכנה אמיתית למרות כל הטענות ודברי ההרגעה של המדענים אז ?
נראה שכן.
.למרבית הצער מעבר לפרטים הללו לא ניתן לנו כל מידע נוסף על מכונת הזמן המדהימה ועל דרך פעולתה .
עם זאת הילדים אינם יוצאים עם יותר מידי מידע . ."על מנת להעמיק את תחושת ההרפתקה "כל שהפרופסור מוכן להגיד על הזמן שבו ישלחו הילדים זה שהוא נמצא" בין המאה השנייה לפני הספירה והמאה השנייה אחרי הספירה" פרק זמן לא קצר בכלל של כ-400 שנה .
אמנם ייתכן מאוד שהוא עצמו אינו יודע יותר מכך אבל עדיין ….
כאשר אני קורא את הספרים כמבוגר אני מוצא את עצמי נדהם יותר ויותר מקלות הדעת של הפרופסור הזה שמסכן בצורה כזאת את חייהם של ילדים.
ואולי הילדים לא ידעו לזהות היכן ומתי הם נמצאים בתקופה של כ-400 שנה ? האם לא מן הראוי היה לתת להם כל מידע אפשרי לגבי מטרת משימתם ואיך להתמודד עם התקופה שבה ימצאו את עצמם במקום להפוך את כל המסע בזמן לסוג של חידון היסטורי ?
אפילו בתוכניות "הריאליטי " המודרניות המזוייפות ומבויימות   כולן מסוגה  של "הישרדות" נותנים למתמודדים יותר מידע על המקומות והתנאים בהם הם עומדים למצוא את עצמם.

יש מקום לחשש שאם הילדים האלו היו בוגרי מערכת החינוך של ראשית המאה ה-21 ששמה דגש מועט ביותר על לימודי היסטוריה כי אז הם לא יוכלו לזהות בשום מקרה את התקופה שבה הם נמצאים וזה יצמצם את סיכויי הצלחתם . .
אבל נו מה לעשות אחרי הכל מדובר בספר לילדים שבו לא שואלים שאלות מעין אלה. כאשר אני קראתי את הספרים האלו כילד הפרטים הקטנים האלו לא במיוחד הטרידו אותי.

.כל מה שידעתי הוא שהנה הם יוצאים למסע בזמן ולעזאזל כל השאר. עובדה הייתי מוכן בהחלט לצאת למסע בזמן בעצמי.

תמונה מ"המסע המופלא אל לוחמי בר כובכא".

הילדים מגיעים לימיו של מנהיג המרד השני ברומאים בר כוכבא בשנה השלישית לנשיאותו ולמרד נגד הרומאים ומבלים 23 ימים בזמנו . הם מגיעים אל מחיצת הלוחמים בביתר הנצורה בירתו של בר כוכבא כשהם מציגים את עצמם כנערים מהגולה. למרות שהם מעוררים עניין וסקרנות איש לא חוקר ודורש יותר מידי לגבי טענותיהם .  בין השאר הם פוגשים את  מפקד המרד בר כוכבא  .

משם הם ממשיכים למערות נחל חבר שם יושבים קבוצות של מורדים ובני משפחתם , מערות  הנצורות גם הן בידי הרומאים .

שם הם פוגשים באישה בשם בבתא בת שמעון ולומדים את סיפור חייה המוזר, ( בבתא היא דמות אמיתית שמכתביה התגלו במערות ונכתב עליה מחזה של מרים קיני ) .

בצר מציג אותה כאישה בשלה ומיוחדת שיש בה תערובת של אנוכיות נשית וגדלות אישית אישה המקרינה סביבה קנאה הערצה וריחוק גם יחד. היא מגאה בסודותיה אך יודעת לוותר עליהם למען הצלת תינוקת במשפחת צרתה . הנערים מבצעים פעולות ריגול כנגד הרומאים הצרים על המערות מבצעים גיחות ומטפלים בחולים ופצועים .ולבסוף מערימים על הרומאים ועוברים דרך המחנה שלהם אל עין גדי הסמוכה הכבושה בידי הרומאים על מנת להביא בהיחבא מצרכי מזון ועשבי מרפא .הם מתערבים בכוחותיהם הדלים ושורפים את איל הברזל המאיים על ביתר בעזרת נר מגנזיום ופתיל השהייה .
אך אין בכך לשנות את מהלך ההיסטוריה שנקבע כבר ובסמוך לסופו הטרגי של המרד מוחזרים אל זמנם ומקומם .
אבל צרה צרורה כל ההקלטות שהקליטו ברשם קול וכל הצילומים שצלמו במצלמה מימי בר כוכבא נמחקו מסתבר שלשפופרת הזמן יש השפעה מוזרה ובלתי מובנת עליהם .
הילדים צמאים למסע נוסף בזמן והפרופסור מבטיח שכבר יש לו מטרה מתוכננת אם כי כרגיל הוא מסרב לחשוף אותה לילדים.

בכל אופן  במסע הבא בזמן יהיה צורך לגלות כיצד אפשר להתגבר על אפקט המחיקה המוזר ולהביא צילומים והקלטות מתקופות העבר.

זוכה פרס "זאב"

 

"המסע המופלא" אל לוחמי בר כוכבא " זכה לפרס זאב לספרות ילדים בשנת תשל"ט ביחד עם ספרו של עמוס עוז "סומכי " סיפור התבגרותו של ילד חובב סיפורי "טרזן " בשנות המנדט וספר השירים "והילד הזה הוא אני "של יהודה אטלס שני ספרים שהפכו מאז לקלאסיקה של ספרות הילדים העברית.

למיטב ידיעתי זהו ספר הילדים היחיד בעל עלילה מדעית בדיונית (להבדיל מפנטסטית) שזכה לפרס בתחום ספרות הילדים העברית . עם כי מן הסתם לא האלמנט המדעי הבדיוני הוא זה שתרם לזכייתו.
נימוקי ועדת הפרס היו כדלקמן:

המספר עודד בצר מתמודד בספרו "המסע המופלא אל לוחמי בר כוכבא " בהוצאת "מילוא " עם סוג ספרותי שהוזנח לאחרונה בספרות הילדים שלנו ,והוא סיפור העלילה ההיסטורי .
התמודדותו זו של בצר הוכתרה בהצלחה הראויה לכל שבח.הנושא מרד בר כוכבא,שהנסתר בו מרובה על הנגלה,והעלילה שעבר והווה משמשים בה זה לצד זה,מרתקת את הקורא הצעיר מראשיתה ועד סיומה .
בצר נקט "תחבולה" ספרותית רבת אפשרויות ומלהיבת דמיון : הוא העביר חבורת ילדים בני ההווה אל תקופת המרד הגדול ברומאים. תודות לכך מוצא עצמו הקורא הצעיר ,המזדהה עם בני גילו ודורו ,שותף להרפתקה עוצרת נשימה .והמידע ההיסטורי –לימודי מוגש לו בתוך עטיפה ססגונית מרתקת. ואף על פי שלבעלי תחבולה כגון זו אורבת הסכנה של גלישה אל הרפתקה לשמה ,השכיל בצר לשמור על איזון נבון ונכון ,שבזכותו מקבלת העלילה הדמיונית את מדד האמינות.
בסיפור "המסע המופלא אל לוחמי בר כוכבא " חברו יחדיו סיפור רב –עניין,הכתוב בסגנון רענן וקולח ,גלריה של דמויות חיות-הילדים והמדענים,הלוחמים המתוארים בקווים חריפים –על מעלותיהם וחולשותיהם הקטנות, ערכים של אהבת מולדת והוקרת החירות,המושתתים על שלל עובדות היסטוריות וממצאים ארכיאולוגיים המשתלבים בטבעיות ברקמת הסיפור. כל אלה מצטרפים לסיפור מעולה,שיעניק לקורא הצעיר חוויה בת-קיימא.
בשל סגולות אלה ממליצה ועדת השופטים פה אחד להעניק לעודד בצר פרס זאב לספרות ילדים לשנת תשל"ט.
 
 
 

בנאום קבלת פרס זאב שלו על " המסע המופלא אל לוחמי בר כוכבא " אמר בצר :

 "….ברכות לעמיתי שמצאו נתיבות לעולם הילדים . עולם הילדים הוא עולם מופלא וקסום. בסתר ליבנו כולנו מתגעגעים לשוב אליו.
אם לדייק ,הרי אין בכלל ספרות ילדים.קיימת רק ספרות טובה וספרות גרועה –ובתוכן ספרות המתאימה גם לילד .אנדרסן לא כתב לילדים " והנסיך הקטן " הוא ספר פילוסופי . וכיצד נגדיר אגדות? כלום נכתבו עבור ילדים או שמה הן יצירות לכל גיל :תמצית חכמת העמים ?
שאלוני מדוע בחרתי בצורת הסיפור הבדיוני. אודה ,אינני אוהב סיפורים על סופרמנים ,סופר ילדים או סופר כלבים . אינני מאמין שילד נועז יותר מקצין צנחנים מהיר יותר מסוס מרוץ או בעל תבונה רבה יותר מצוות מלומדים . אני שואף לכתוב ספרים בעלי אמת פנימית ,ומודד לפי אמת מידה זאת גם את יצירותיהם של אחרים. כדי לאפשר לילדים להיות מועילים ולעזור למבוגרים אני מחזירם לתקופה קדומה ונותן בידיהם את הישגי התרבות והמדע. ילדה עם קופסת גפרורים בתיק עזרה ראשונה או ילד בעל ידע על הגדלת טווח מעופו של חץ על ידי שיפור הקשת באמת יכולים לסייע לבני מאות קדומות. איל מלחמה ניתן לשרוף באמצעות נר-מגנזיום ,בו משתמשים צלמים.
כמובן שלא רק בשל כך כתבתי את העלילות.דיברתי כאן על בחירת הצורה .
נדמה לי שמי שמבקש שהילדים יזדהו עם יצירתו צריך לאהוב אותם ולהיות בעצמו קצת ילד ואשרי מי שמוצא קשר אל בני הנעורים .הם זקוקים לספרות טובה.
לא רק הבית ובית הספר מחנכים את הילד אלא גם ספרים ,בתנאי שהם טובים ובעלי מטען ערכי . אני מחייב כמובן ללמוד את תולדות עמנו בבית הספר.אך נדמה לי שלפעמים מתייחס הילד לחומר הנלמד כאל חומר לבחינות .גם לא ניתן להעמיק בנושאים שבין כתלי בית –הספר. באו סופרים המתארים גורלות גיבוריהם באמצעות ספרים מרתקים ,תוך כדי שימוש באמצעים אמנותיים ,מבלי לסור מן האמת ההיסטורית . כלומר הילד לומד בלי משים תוך כדי קריאת הספר העלילתי הטוב .דוגמאות רבות ישנן לכתיבה מעולה בארץ ואשרינו שהיגענו להישגים משמעותיים בספרות טובה המתאימה לילדים .ברם קיימת גם ספרות פחות טובה .נקווה שיגדל חלקם של הסופרים המוכנים להשקיע ביצירותיהם ,יאבקו איתן ולא יסכימו לפשרות .ונשאף עידוד מאלה המביעים הערכתם למי שסבורים כי ראויים לה. "

מן הסתם מעודד בידי הביקורת ובידי הפרס הספרותי עודד בצר בהחלט התכוון להמשיך את סדרת מנהרת הזמן שלו.וכתב ספר אחד נוסף.
אך….הוא נפטר בפתאומיות ב-1989. אחריו נשארו שני כתבי יד גמורים מוכנים לשליחה למו"ל שבני משפחתו לא הצליחו לפרסם.
כתב יד אחד היה של ספר אוטוביוגרפי שתיאר את חוויות בריחתו של בצר מגרמניה הנאצית לפני מלחמת העולם השנייה ועלייתו לארץ ישראל בספינת מעפילים.
כתב היד השני היה של הספר השלישי והמסיים בסדרת "מנהרת הזמן ." המסע המופלא אל הבילתי נודע. שנכתב עוד ב-1983.
בסיפור הנערים יוצאים שוב לעבר לתקופה בלתי ידועה בתחילה ורק לאחר זמן מגלים שהמדובר בימי המלך שאול ומאבקו בפלישתים ונפגשים לבסוף בלוחם הצעיר דוד .
אך אם כי כתב היד קיים לא נמצא לו מו"ל וחבל. .

 נספח : דעות של עמיתים

הסופר אוריאל אופק כתב על בצר

אוריאל אופק

כחקלאי שומר שדה ואיש "ההגנה " לשעבר רוקם עודד את סיפוריו מתוך ידיעה אישית ועל כן מפעמת בהם אוויר אמת המעניקה לקורא הצעיר חווית אמת בסגנון ציורי כובש ורב עוצמה ".

 שכנתו של בצר הסופרת דורית אורגד :


: דווקא בשעה שהחברה הישראלית נתונה בתהליך של אובדן דרך והתפוררות ערכית, חשוב להפנות את הקוראים הצעירים ליצירות כמו אלו שכתב עודד בצר, יצירות העשויות להקנות לנוער ערכים חשובים, כמו רוח של התנדבות למען הכלל, כפי שזה בא לביטוי בסיפורה של חנה סנש, "הצנחנית שלא שבה", וספרי "מנהרת הזמן" שעודד היה הראשון בישראל שכתב בז'אנר הזה, או הערכים האנושיים הנוגעים ללב ב"גששים מגבול הצפון".
ידעתי לפי דברים שדיברנו בהם על קצה המזלג שעצורים בקרבו סיפורים מרתקים ,סיפורים שהם פנינים נדירות . יבוא יום ,חשבתי ,נשב יחד באווירת החברותה הנעימה שיצר סביבו תמיד ונברור לנו מתוך המטמון הגנוז הזה ,את הפנינים הכי יפות. חלק מהאוצר הזה העלה עודד על הכתב. זכה בהוקרה ובפרסים ספרותיים ,ובהוקרתם של הקוראים הצעירים שקיבלו בצד החוויה הספרותית ,מנה הגונה של אהבת הארץ ,של ידע היסטורי מדויק ,של ערכים חברתיים ואהבת האדם. למרבית הצער הוא נפטר לפני שהספיק להעלות הכל על הכתב .
עודד בצר היה גם אדם נפלא, ידען גדול ואיש טוב לב וקשוב לזולת. הוא חסר לי מאוד בנוף שכונתנו.

 

ידידו ושותפו לעבודה במפלגת העבודה הסופר בועז אפלבאום אמר :

עודד בצר היה סופר ילדים מופלא, מאחר שהוא עצמו נותר ילד גם בבגרותו : סקרן ,רגשן , נעלב ובכל זאת נלהב.
בצר ידע אילו הם כאביו של ילד מה מצפה ילד , מה מפעים ומה מרגיע ילד.
סדר יומו הכללי של עודד בצר –הצנוע ,הבישן , המנומס –שימש רק כמעטפת לגרעין הסופר , כאילו אמר לכולם …
אלמוני חפצי לחיות
פשוט ,לאורך הקירות
לפסוע .
אלמוני חפצי לחיות
שלא יציעו לי מיטה
ולא יגידו לי : אז מה ….

 

תנו לי לטפס על עץ
מבלי להתחייב לרדת.
מבלי שיזהירוני
מה גבוה הוא מה רם
כך סתם
להישאר שם.

 

שנים לאחר מותו של בצר החלה הסופרת גלילה רון פדר לפרסם סדרה משלה על מנהרת הזמן ובה ילדים נשלחים לתקופות שונות בעבר. סידרה שממנה פורסמו עשרות כרכים.
אבל זה לא באמת זה. היכולת לתאר את העבר בצבעים חיים ומשכנעים לחלוטין  לקורא עד שהוא מרגיש תוך כדי הקריאה שהוא באמת נמצא שם בתקופה האחרת  עם הדמויות וחווה איתם את כל ההרפתקאות נראית כייחודית לבצר.
הפתח למנהרת הזמן של רמת אילן נסגר. וכנראה סגירה הרמטית.
אבל כאמור אני עדיין מקווה שאולי מתי שהוא בעתיד ….

 נספח : ביבליוגרפיה של מאמרים וביקורות  על עודד בצר

ירדנה הדס ומנוחה גלבוע "הצנחנית שלא שבה:מבוא לקריאה מונחית ירושלים : משרד החינוך והתרבות, תשלב 1972 . חוברת דפי עזר למורים לקריאה מונחית בצנחנית שלא שבה.
.
הצנחנית שלא שבה עובדה על פי קטעים מספרו של בצר כחוברת בשלושה כרכים ( כל כרך בדרגת קושי שונה לקוראים והיה מלא בקטעי קריאה ופעילויות ) בידי מתיה קם בסדרת "קשת סיפורים " בהוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,1984..
דבורה אמיר -זיהוי סדר האירועים על פי הצנחנית שלא שבה .,המרכז לטכנולוגית חינוכית ,1989.

אנדה אמיר "שני ספרי מופת לבני הנעורים" מאזניים ירחון לספרות כרך לז תשל"ג יולי 1973 ע' 155-156. מאמר ביקורת על "לא בדרך המלך ".

ירדנה הדס ויוסף מלצמן על הספר לא בדרך המלך מאת עודד בצר חוברת הדרכה למורים ירושלים : משרד החינוך והתרבות – המזכירות הפדגוגית – היחידה לחינוך חברתי בבית-הספר היסודי, תשל"ד

ירדנה הדס "על מסע מופלא אחד " ספרות ילדים ונוער כרך ד  חוברת ד ( ט"ז ) יוני 1978 ע' 63-64 . ביקורת על "המסע המופלא אל לוחמי בר כוכבא "

נילי לוצקי " המסע המופלא אל לוחמי בר כוכבא" ספרות ילדים ונוער כרך ה' חוברת  א'( יז) אוקטובר 1978 ע '31-33, 37 , . מאמר המדריך כיצד אפשר להשתמש בספר של בצר בלימוד התקופה בכיתה .   

"פרס זאב לספרות ילדים:נימוקי ועדת השופטים לפרס ,תשל"ט " ספרות ילדים ונוער " כרך ה' חוברת ג-ד ע' 118-119.
עודד בצר "נאום חתן פרס זאב " ספרות ילדים ונוער " כרך ה' חוברת ג-ד ע' 119-120.

אוריאל  אופק " עודד בצר " ערך בתוך לקסיקון אוֹ‏פק לספרות ילדים  בשני כרכים בהוצאת זמורה ביתן – מוציאים לאור, תל אביב, 1985.
הרצליה רז "עודד בצר ז"ל " ( 1921-1989 "ספרות ילדים ונוער כרך טז חוברת ב',1989 ע' 50.
דורית אורגד"מילים לזכרו של ידיד " ספרות ילדים ונוער כרך טז חוברת ב',1989 ע' 51.
עודד בצר "אספר לך " סודות משולחן הכתיבה :סופרים מספרים על עצמם / בעריכת מירי ברוך; איורים: דני קרמן. הוצאת דומינו , 1991. פרק זכרונות של עודד בצר ע' 57-60.

יהודית תידור באומל גיבורים למופת:צנחני הישוב במלחמת העולם השנייה והזיכרון הקולקטיבי הישראלי הוצאת מכון בן גוריון והוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב , 2004.

Perfect Heroes

ראו עוד על עודד בצר :

עודד בצר בויקיפדיה

"איילת החן" : פזמון מאת עודד בצר
"איילת החן" הביצוע של אריק אינשטיין
"צל"ש " פזמון מאת עודד בצר

אבא פניכל מאייר ספרי מנהרת הזמן

אורי קציר על ביוגרפיות לילדים

חנה סנש

 

פרס זאב לספרות ילדים

אירגון "סומליון " של סופרי ילדים ונוער.נוסד בידי עודד בצר

מנהרת הזמן : סדרת הטלוויזיה

סדרת "מנהרת הזמן " " של גלילה רון פדר 

מסע בזמן בתקציב אפס: על מסע בזמן בסדרת טלוויזיה ישראלית משנות השבעים

דני פלנט מחבר ספר ישראלי על מסע בזמן

הישראלים והצלבנים 
פורום ספרות ילדים ונוער בתפוז

שכנים של עודד בצר בגבעת שמואל

הסופרת דורית אורגד

המשוררת ש. שפרה

 

חיסרון הכיס במבט פיוטי : על "הפרוטה והירח "

חיים מזר דן בפזמון ישן  של להקת הצ'זבטרון שזכה לגרסאות מחודשות מפורסמות של זמרים כמו אריק לביא, יפה ירקוני ושל להקת הנח"ל העוסק בחיסרון כיס ,נושא שבימים אלו של משבר כלכלי ונפילות בבורסה הוא אקטואלי בדיוק כפי שהיה כאשר הושר לראשונה . .

 

 

חיסרון הכיס במבט פיוטי

מאת חיים מזר

הפרוטה והירח
מילים: חיים חפר
לחן: עממי אנגלי

הביטי נא אל הירח
אולי תהיי קצת מבסוטה
בינינו כל אחד יודע
שבכיסי אין אף פרוטה
הוי הפרוטה והירח
מה נורא האביב
עם גירעון בתקציב
לו רק הייתה פרוטה אחת
היה האושר בא מיד
הוי הפרוטה והירח

הוי הפרוטה והירח
זה צמד חמד מני אז
אם יש פרוטה ויש ירח
אז הרומן חביבי זז
הוי הפרוטה והירח
נעליים צריך
ומכנסיים צריך
וגם חגור חדש צריך
במקום דמי חופש יש בטיח
הוי הפרוטה והירח

הוי הפרוטה והירח
מצב רומנטי עד בלי די
כי לפלמ"חניק יש ירח
אך איפה הפרוטה אחי
הוי הפרוטה מן הירח
רחוקה עד מאד
ובינתיים עבוד
אולי יבוא עוד יום אחד
וייפגשו בבת אחת
גם הפרוטה והירח

הוי הפרוטה והירח
הנושא הוא ישן
אך הוא מתאים בכל זמן
רעי לו פעם אך היתה
פגישת ירח ופרוטה
היה השיר יותר שמח


במבט פיוטי השיר "הפרוטה והירח" מבטא את סיפורו של זוג אוהבים שאהבתם פורחת עד לשמיים.אלא מה,עיגונה של האהבה בחיי היומיום מחייב לחיות את החיים במובנם הפרוזאי ביותר עם בסיס כלכלי איתן .במובן זה שיר זה מבטא את המצוקה הכלכלית ששררה בארץ בטרם קום המדינה וגם לאחר מכן. בשיר שלושה בתים עשר שורות כל אחד ובית רביעי קצר בן שש שורות.

בית ראשון:

הביטי נא אל הירח
אולי תהיי קצת מבסוטה
בינינו כל אחד יודע
שבכיסי אין אף פרוטה
הוי הפרוטה והירח
מה נורא האביב
עם גירעון בתקציב
לו רק הייתה פרוטה אחת
היה האושר בא מיד
הוי הפרוטה והירח

בית זה פותח באוהב המפנה את תשומת ליבה של זוגתו במילים :"הביטי נא אל הירח".השורה החמישית חוזרת לירח במין פזמון חוזר "הוי הפרוטה והירח" המופיע גם בשורה העשירית .משפט זה פותח גת את שאר הבתים. כמו בבית הראשון גם בבית השני והשלישי משפט זה מופיע בשורה החמישית והעשירית ופותח גם את הבית הרביעי. מה הקשר בין הפרוטה והירח? כל אחד מהם מייצג מה שהוא אחר לגמרי. ההסבר לכך ניתן בבית הראשון. בן הזוג מבקש להסתפק במה שיש מכיון שהפרוטה אינה מצויה בידם במידה הדרושה. כשם שאי אפשר להגיע לירח ,כך גם קשה להגיע לרווחה כלכלית. שניהם אינם ברי השגה. הגעה אליהם לפחות במצב הנתון היא קשה וכנראה בלתי ניתנת למימוש. ההסבר ניתן בהמשך. המשפט " מה נורא האביב" מספר על מועד התרחשותו של המפגש הרומנטי. ההרגשה הלא נוחה שדווקא בעונת האביב בה השמש מאירה,השדות מלבלבים והאפשרות לבלות מחוץ לבית מפתה. קשה לתת לרצון זה לבוא לידי מימוש. התיאור ניתן במינוח כלכלי יבשושי "גרעון בתקציב". כל שהם רוצים שתהיה בידם פרוטה לממש ולו במה שהוא את הבילוי מחוץ לבית:" היה האושר היה בא מיד".האושר יפרח ויגיע עד לירח. אם נשאר רגע בתוך המינוח הכלכלי המקצועי,כוח הקנייה של הפרוטה באותה תקופה היה גדול מאוד .ה"הוי" של תחילת המשפט "הוי הפרוטה והירח" מזכיר את ה"אוי " המפורסם משפת היידיש.מילה שקשה לתרגם,אך משמעותה מובנת. אנחה המעידה על קושי רגשי וכלכלי כאחד.

בית שני:

הוי הפרוטה והירח
זה צמד חמד מני אז
אם יש פרוטה ויש ירח
אז הרומן חביבי זז
הוי הפרוטה והירח
נעליים צריך
ומכנסיים צריך
וגם חגור חדש צריך
במקום דמי חופש יש בטיח
הוי הפרוטה והירח

בית זה פרוזאי עוד יותר ומתאר את השפעתה של הרווחה הכלכלית. "אם יש פרוטה ויש ירח אז הרומן חביבי זז" כאשר הפרוטה והירח צועדים ביחד,הרומן יכול להגיע לשיאים גבוהים יותר.אפשר לשמוע כאן הד לאותו ביטוי נפוץ של האוהב לאהובתו המוכן להביא לה את הירח. הפרוזאיות מתוארת בצורה מדויקת בהמשך השיר מבחינת הצרכים המתבקשים-נעליים,מכנסים,חגור ודמי חופש. במקום זה אחרון מקבלים בטיח. ביטוי של סלנג האומר שפירושו כלום. מקבלים שום דבר.

בית שלישי:

הוי הפרוטה והירח
מצב רומנטי עד בלי די
כי לפלמ"חניק יש ירח
אך איפה הפרוטה אחי
הוי הפרוטה מן הירח
רחוקה עד מאד
ובינתיים עבוד
אולי יבוא עוד יום אחד
וייפגשו בבת אחת
גם הפרוטה והירח

בית זה מתאר התרחקות מהמציאות הלוחצת לעבר החלום. חזון במצב עוברי המעוגן בקרקע המציאות. לרומנטיקה אין גבולות "לפלמ"חניק יש ירח" הירח עומד לנוכח עיניו והכיס אומר את שלו. הוא ריק.אבל אין זה אומר שכך ישאר המצב לתמיד.המשורר אינו מאמין בקיצורי דרך ואינו מאמין בניסים.בכדי להגיע למטרה הנכספת יש לעמול קשה.רק כך קיים סיכוי שבאיזה שהוא יום גם אם הוא מרוחק הפרוטה והירח יפגשו. אהבתם של בני הזוג שהוזכרה בתחילת השיר תלבלב שוב.

בית רביעי:

הוי הפרוטה והירח
הנושא הוא ישן
אך הוא מתאים בכל זמן
רעי לו פעם אך היתה
פגישת ירח ופרוטה
היה השיר יותר שמח

אקורד הסיום מופיע בבית זה. בית זה הוא מעין אמירה אוניברסלית שמצוקה כלכלית אקטואלית בכל זמן. תמיד תהיה תחושה של חסרון כיס ובתוך זה האופטימיות מרימה ראש. אם הירח והפרוטה יפגשו "השיר יותר שמח".השורה החמישית בצימוד המילים "ירח ופרוטה" שונה משאר הצימודים בשיר.בכל הצימודים נאמר "הפרוטה והירח".ללמדנו על סדר עדיפויות העשוי לשרור בעתיד. אם עד לאותו עתיד הדגש הוא על הירח,משעה שהמצב ישתפר ובני הזוג יהיו יותר מבוססים.אפשר יהיה לחשוב על הירח. לבן הזוג יהיה קל יותר להביא את הירח לאהובתו.

ראו גם :

"הפרוטה והירח " קליפ בכיכובם של ירדנה ארזי וגידי גוב

הרשמה

קבל כל פוסט חדש ישירות לתיבת הדואר הנכנס.

הצטרפו אל 418 שכבר עוקבים אחריו