Category Archives: מיסטיקה ותופעות מוזרות

נבואת הגאון מוילנה

 

 

 

gaon of vilna portreit

הגאון מוילנה.

 

במרץ 2014 הרב משה שטרנבוך  הידוע מספריו על "הלכות הגר"א ומנהגיו" הפתיע את תלמידיו בחג פורים כאשר חשף בפניהם את הסוד שקיבל במסורת מאת הגאון מווילנה בהקשר של אירוע כיבוש חצי האי קרים בידי רוסיה, שהטריד אז את הקהילה הבינלאומית.

הרב משה שטרנבוך

"פורים הוא זמן שמגלים סודות, ויש אצלי הרבה סודות שלא אוכל לגלותם", אמר הרב לתלמידיו, כפי שצוטט במגזין החרדי ה"משפחה", "אך על אף דבריי שלא אגלה סודות, מכל מקום אני מוכרח לגלות סוד אחד, וזאת מפני שהוא לא סוד שלי, שכן כבר גילה אותו הגאון רבי יצחק חבר זצ"ל, תלמידו של רבי חיים מוולוז´ין זצ"ל ששמעו מפי הגר"א זיע"א שגילה סוד זה סמוך להסתלקותו", מספר הרב שטרנבוך, שהוא עצמו צאצא של הגר"א.
"כאשר תשמעו שהרוסים כבשו את העיר קרים, תדעו שמתחילים כבר פעמי הגאולה, וכאשר תשמעו שהרוסים הגיעו לעיר קונסטנטינופול (איסטנבול) אז כבר תלבשו בגדי שבת, ואל תפשטו אותם כיוון שבכל רגע המשיח עומד לבוא".
הרב המשיך והסביר כי "בשבוע האחרון הרוסים כבשו את חצי האי קרים וכל העולם סוער סביב הכיבוש הזה, ולפי המסורת שיש בידינו מהגר"א זהו סימן מובהק לפעמי משיח".
ומהי ההגדרה של "פעמי משיח"? הרב סייג כי אין אנו יודעים בדיוק מהי הכוונה "פעמי", אך אולי זהו מלשון פעמון, והכוונה היא שהאירועים מעוררים אותנו להתכונן לביאת המשיח

הנבואה הזאת עוררה תשומת לב רבה בחוגים חרדיים ונוצרים אדוקים שראו בכך רמז ברור לבוא אחרית הימים.היא הוזכרה ותוארה באתרים רבים העוסקים בנבואות אפוקליפטיות ברשת.

( ראו למשל באתר הזה ויש עוד דוגמאות רבות אחרות ברשת בעברית ובאנגלית מהשנה האחרונה,עוד  "לפני" שהחל הקונפליקט הנוכחי בין רוסיה ותורכיה.)

ןכיום בסוף 2015 כאשר  יש קונפליקט  שהולך ומתעצם בין רוסיה ותורכיה כתוצאה מהפלת מטוס רוסי בידי התורכים  וספינות רוסיות אכן עוברות בצורה מאיימת ליד חופי תורכיה ,הנבואה הזאת נראית כרלבנטית.

אולם לכאורה לא היו שום הוכחות שהנבואה הזאת קדמה להצהרה של הרב שטרנבוך שהרי אם הנבואה הייתה קיימת בעל פה בלבד  עד לשנת 2014 כאשר "חשף" אותה הרב שטרנבוך ,מי "יתקע "לידינו  שהוא אינו היוצר שלה ושהיא קיימת רק משנת 2014 לספירה  ?
ובכן יש כעת הוכחות שה"נבואה " אכן קודמת לשטרנבוך. ומגיעה לכל הפחות לשנות השישים של המאה הקודמת.

הנבואה כבר פורסמה בדפוס  בספר "חבלי משיח בזמננו "של רפאל הלוי אייזנברג (1916-1976)שיצא לאור בירושלים בהוצאה עצמית ב-1970 ובמהדורה שנייה ב-1981 ,שהיה קובץ של נבואות ותחזיות שונות לגבי ימי ות המשיח שלוקטו ממקורות שונים.

הלוי מקשר זאת לנבואה שהוא אינו מביא את מקורה ש::

"בלעם נתנבא שלפני ביאת המשיח יבואו אוניות גדולות דרך קוסטנטינא מרוסיא של אדום מלכות הרשעה ועינו כל בני המזרח ואת כל בני ישראל."

הלוי ממשיך :"קבלה בידינו מתלמידי הגר"א בשם הגאןן :"אם הספינות של מלכות רוסיא יחצו את מיצר "בוספורוס ( ה"הדרדנלים ") צריכים ללבוש בגדי שבת."

לומר לך ( מפרש הלוי )שהשעה קרובה אז לביאת המשיח ,ודע כי רוב הספינות מרוסיא לארץ-ישראל באות בזמננו דרך טורקיה  בים השחור מבעד למיצר ה"בוספורוס".

במ"כ כידוע שלאחר חורבן מערב רומי עם בירתה בידי הגרמנים ימ"ש ( ימח שמם ) נותרה קונסטנטינא לבדה בשם "מזרח רומי "ומיום שמלך רוסיא נשא בת המלך האחרון מקוסטנטינא הרי הם  מחשיבים את עצמם כיורשים של מלכות מזרח רומי ונושאים בדגליהם את סמל הנשר הכפול של קונסטנטינא ( ע' קלד –קלה 134-135 )

זאת "נבואת" הגאון עם פרשנותו של הלוי.

ומאיפה הלוי קיבל אותה ? זה לא ברור.הוא אינו מביא את מקורותיו.

אבל יש מקור ישן עוד יותר שמפרט לגבי "נבואה זאת של הגר"א ומביא במדוייק את מקורותיה.

landoy 1

זהו ספרו המקיף והמהימן מאוד של בצלאל לנדוי "הגאון  החסיד מוילנה " .הספר יצא במקור ב1965,אבל המהדורה שבידי היא המהדורה המתוקנת  מ-1968,שבכל מקרה  קודמת לספרו של הלוי.

ושם בעמוד קפ"ט אנו מוצאים את הנבואה וייתכן שזה המקור של הלוי שאם כך שינה אותה .

"לפי מסורת אחת הצהיר כי"בשעה שתגיע אליו ( אל הגר"א א.א.) השמועה על כניסת צבא רוסי בשערי איסטנבול ,ימהר ללבוש בגדי שבת ויצפה לרגלי המשיח ".

לנדוי מפנה אותנו להערה מספר 27 ע' קצ"ג שבה נמצאים פרטי המקור לשמועה.ואלו הם :

פי רבי אריה לוין ששמע מפי רבי חיים ברלין ,ששמע מפי רבי יצחק מוולוז'ין ,ששמע מפי אביו רבי חיים מפי הגר"א.

עד כאן ההערה.

הרב חיים ברלין היה הרב של וולוז'ין של מוסקבה ושל ירושלים, רבי חיים האב הוא כמובן רבי חיים מוולוזי'ן המפורסם גדול תלמידי הגר"א ומייסד ישיבת וולוז'ין המפורסמת.

בדרך כלל אני מפקפק בטענות על "עדות שמיעה " המתקיימת לאורך עשרות ומאות שנים .אבל מכיוון שלנדוי מביא כאן את שמות העדים ואת שלשלת המסירה לאורך הדורות נראה שאין לפקפק שאכן הייתה זאת אימרה שהושמעה בידי הגר"א עצמו.
הרב משה הלוי הלברשטט מסביר את מקור השמועה:"שוחחתי על ענין זה עם הרב דב אליאך מחבר הביוגרפיה "הגאון" על חייו ומשנתו של הגר"א, הוא אמר לי שידוע לו מכתבי תלמידי בריסק ששמעו מרבותיהם בשם הרב מבריסק על השמועה הנ"ל בשם הגאון שזו היתה הערכת מצב שנכונה לדורו ולזמנו ואין היא רלוונטית לתקופתינו.

דבר זה מצוין גם בספרו "הגאון" חלק שני פרק כד על אמונה ובטחון עמ' 765 הערה 60, רבי אריה לוין אמר ששמע מפי הגר"ח ברלין בשם הגר"א (ר"ח שמע מפי הג"ר איצלה מוולוז'ין, מפי אביו הגר"ח מפי הגר"א): " בשם הגר"ז מבריסק הובא, כי בתרגום יונתן בן עוזיאל סוף פרשת בלק, רמז למעבר במיצר אדרדנלים (ראה שם במדבר כד, כד). באשר לשמועה שהובאה בזה בשם הגר"א, ביאר הגרי"ז, שלא התכוון אלא שאם אכן יתרחש המאורע בימיו, יראה בזה סימן לגאולה, אבל לא שלעולם ועד יעמוד זה כסימן לגאולה (רשימות תלמידים לבית בריסק – הרב אליאך הסביר לי שהתלמידים שמעו את זה מפי אחד מבני הרב מבריסק רבי משולם דוד שליט"א או רבי יושע בער זצ"ל.

ספרו של אליאך "הגאון "יצא לאור בשנת 2002 וכידוע היה מוקד לפולמוס שלם עם החסידים שהחרימו אותו.( ראו על כך במאמרי "מיהו הצדיק והצודק " במגזין "יקום תרבות ")

אבל זה לא רלבנטי לעניינינו בכל מקרה הוא חדש יותר מספריהם של לנדוי ושל הלוי.

אז בכל אופן יש כאן "נבואה" אמיתית של הגר"א אם כי יועדה כנראה לזמנו בלבד שבו התחולל מאבק גדול בין הרוסים והתורכים ,אבל נראה שהיא מתאימה גם לזמננו כאשר הקונפליקט בין רוסיה ותורכיה הולך ומתגבר.

קוריוז : ככל הנראה גם ראש החיזבאללה נסראללה שמע על הנבואה הזאת.

ב-24 באוקטובר הוא השמיע נאום שבו אמר בין השאר " לא נתניהו ולא סבא רבא שלו ימנעו מההתנגדות לאחוז בנשק כדי להתנגד למעשי האיוולת של ישראל".

כוונתו של נסראללה יכולה להיות ברורה רק אם נניח שהוא שמע את טענותיו של  ראש ממשלת ישראל  בנימין נתניהו שהוא צאצא ישיר של הגאון מוילנה. ( טענות אלו הושמעו גם באוזני בידי אביו של נתניהו ,ההיסטוריון המנוח בן ציון נתניהו )  רק  הגאון מוילנה יכול להיות  "הסבא רבא " שאליו מתכוון נסראללה.

הודעתו של נסראללה ניתנה זמן קצר לאחר שנודע שהרוסים מתכוונים להיות מעורבים ישירות בסוריה על גבול תורכיה. האם ייתכן שנסראללה שמע על "נבואת הגר"א " על כך שהרוסים יחדרו לגבול תורכיה לפני בוא ימות משיח ואליה רמז?

ייתכן אם כך שכוונתו הייתה שגם  ההתגשמות לכאורה של נבואת הגר"א על בוא אחרית הימים כאשר הרוסים יפלשו לאיזורי תורכיה לא ימנעו ממנו להמשיך להיאבק בישראל.

בהתחשב בידע המרשים של מזכ"ל החיזבאללה באמצעי התקשורת הישראליים זה בהחלט אפשרי.

 

ראו גם על עוד תחזיות עתידניות של הגאון מוילנה:

תוכנית העתיד של הגאון מוילנה

gaon eliach

מצב הבנייה החופשית בישראל בשנת 2015

 

גירסה מצונזרת ל"חילונים" של הרצאה שנתתי אתמול בפני שתי קבוצות של בונים חופשיים  על מצב הבנייה החופשית בישראל בשנת 2015.

 

 

קיימות בארץ שש תנועות ידועות שמקשרות את עצמן לבונים החופשיים אולם מתוך אלו אני מכיר רק שלוש ,מאחר ששלוש הקבוצות האחרות הקשורות ל"מזרח הצרפתי " אינן כותבות על עצמן המידע עליהן עובר מפה לאוזן.
כאשר מדברים על בנייה חופשית יש להבין שהמדובר ב"בניות חופשיות " מאחר כמו ביהדות שבה יש אורתודוכסים ורפורמים וכמו בנצרות שבה יש קתולים ופרוטסטנטים וכמו באיסלאם שבו יש סונים ושיעים גם ביקום של הבניה החופשית יש תנועות השונות ומנוגדות זה לזה אידיאולוגית אם כי הן דומות ואף זהות באלמנטים מסויימים.זה יכול להפוך לבונים את החיים לקשים יותר,אם כי בהחלט גם למעניינים יותר.
וזה בלי להתייחס לאירגונים מקבילים לכאורה כמו "בני ברית " שהקשר שלהם לבניה החופשית מקביל לזה של הנצרות ליהדות ,יש דמיון ויש הקבלה ויש השפעה אבל הם שונים מאוד באופן מהותי.

בהרצאה פירטתי על "הנוסח האנגלי " הידוע גם כ"לישכה המרכזית"   של הבונים החופשיים בישראל אירגון של כאלף איש שכיום הוא מזדקן ולמעשה גווע .היסברתי שאירגון זה אכן מייצג מעיו "זרם מתון מרכזי " אבל בעיקר במתמקד בטקסים בבירוקרטיה ובצדקה.והוא יותר מכל מעין "מועדון חברים " בלי אידיאולוגיה ספציפית אמיתית.
/הבונים החופשיים

מסדר בולט אחר כיום בישראל הוא "הלשכה הגדולה של ירושלים  " שנוצר לפני כחמש שנים בשנת 2012 כתוצאה מסכסוך פנימי אידיאולוגי וגם אישי וכספי בשורות "הנוסח האנגלי". האידיאולוגיה שלהם  היא אידיאולוגיה רציונליסטית המבוססת על "הנאורות החדשה " ועל רעיונות פילוסופים כמו לוק וקאנט והמדע וההנחה שרק מה שניתן לבדוק אותו בכלי המדע קיים ואין דבר מעבר לזה.
ההמדובר בפיתוח ישראלי מקורי של רעיונות הבנייה החופשית ומשום כך יש לו חשיבות רבה אם כי לא צריך בהכרך להסכים עם רעיונות אלו.

 

מסדר זה באידיאולוגיה שלו הוא מעין קוטב מנוגד לאידיאולוגיה של מסדר "ממפיס -מצרים " שהיא מיסטית איזוטרית ואף כישופית ובהחלט אינה חושבת שאפשר להבין את היקום הזה ואחרים בכלים רציונליים של השכל הישר והמדע ותו לא. "מסדר ממפיס מצרים " הוא קולקטיב הכולל כעשרת אלפים איש ברחבי העולם מהם כאלף איש בבולגריה ומספר דומה ברוסיה והשאר במערב אירופה.
בזמן שהאידיאולוגיה של "הנוסח האנגלי " עד כמה שאפשר לדבר על כזאת נמצאת איפה שהוא באמצע כפשרה בין שני הקטבים המנוגדים.

נשאלתי שאלות רבות לגבי מסדר ממפיס מצרים והסברתי שלדעתי המדובר בקולקטיב היוצר ומפתח משפר ומעדכן את רעיונות התנועה בהתאם לזמנים המשתנים ובהתאם לידע החדש המצטבר. מאידך יש מי שיטען שהם שומרים על המסורות שקיבלנו מהמייסד קליוסטרו במאה ה-18 אבל זה לא אומר שאנו נמנעים מלהוסיף עליהם דברים חדשים בהתאם לצרכים בדומה לתורה שבכתב והתורה שבעל פה ביהדות.

וראו גם

בונים עיר חופשית :איך ייסדו הבונים החופשיים את העיר תל אביב 

מסדר ממפיס מצרים :קרן אור אל הבונים החופשיים המסתוריים ביותר 
// //

נבואת 2015 של מישל נוסטרדאמוס

nosterdamus 2016
// //

שנת 2014 הולכת ומסתיימת.ככל הנראה הנבואה שעליה כתבתי כאן לפני כמה חודשים שהמשיח יתגלה במהלך 2014 בגליל (נבואה המיוחסת לספר הזוהר ) לא תתגשם אם כי עדיין נשארו עוד שלושה חודשים.

ומה הולך לקרות בשנת 2015?

מסתבר שגם לגבי שנת 2015 וליתר דיוק ל-16 בינואר 2015 ישנה נבואה המיוחסת לאססטרולוג הצרפתי המפורסם מהמאה ה-16 נוסטרדאמוס.והיא ככל הנראה חלק מסדרת נבואות של נוסטרדאמוס שמתייחסות למלחמה עתידנית בין האיסלאם והמערב.לפי פרשנות אחת לנבואה זאת משהו דרמטי עומד להתרחש בתאריך ה-16 בינואר 2015.

האם היא תתגשם ?

נחכה ונראה.

ראו על כך ביתר פירוט במאמרי ב"יקום תרבות ":

 

נבואת 2015 של נוסטרדאמוס  

בלש תרבות וחוקר הסופר טבעי -שיחה עם אלי אשד

  1. Photo: ‎כתב-העת "&" מבקש לייצר דיאלוג מתמשך בין האמנות החזותית לבין ה"עולם", לפתוח את השיח של שדה האמנות למציאות הסובבת ולתת במה להתכתבויות בין טקסטים ממגוון תחומים לבין עבודות אמנות של אמנים ישראלים ובינלאומיים. המגזין נוצר מתוך צורך להנגיש את האמנות העכשווית ולהוציאה מן הנישה האזוטרית לנחלת הכלל באמצעות טקסטים אלטרנטיביים המאופיינים בגישה קלילה ולעיתים אף הומוריסטית, שיעמדו כאנטיתזה לרפרטואר האוצרותי האליטיסטי.  </p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>המגזין, ביוזמתה ועריכתה של מאיה קשביץ, יוצא לאור בדפוס פעמיים בשנה בחסות עיריית נתניה, עמותת היכל התרבות ו"09 - גלריה על הצוק" .</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>הגיליון הראשון, שעתיד להתפרסם במרץ 2014, נוצר בשיתוף פעולה עם עורכת המשנה דינה יקרסון. גיליון זה יעסוק בנושא ה"על-טבעי" - על פי ההגדרה, כל מה שניתן להסביר את עובדת קיומו רק באמצעות חוקים או כוחות שונים מחוקי הטבע.</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>הגיליון מכיל ראיונות עם אנשי מקצוע שונים ואמנים החוקרים את תחום העל-טבעי, ובהם: קרן רוסו, סוזן מק'וויליאם, פרופ' שלום צבר, פרופ' שרה סבירי, נמרוד רשף, מרכוס קואוטס, איתן בן-משה ועוד. </p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>בין הטקסטים השונים שזורים דימויים של עבודות מאת אמנים עכשוויים מובילים מהארץ ומחו"ל, ובהם: יאן טיכי, דנה לוי, נבט יצחק, סשה סרבר, עלמה שניאור, בועז אהרונוביץ', פרדי כסלו, הילה עמרם, ליהי תורג'מן, רימה ארסלנוב, אן המילטון, פול נוג, ארנסט קרמלה, אולף בראונינג, קתי ברדפורד ואחרים. </p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>החיבורים המתהווים בין הטקסטים השונים לבין הדימויים והרצף הנוצר בין הדפים הופכים את המגזין למכלול אמנותי מגובש וליצירה בפני עצמה.</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Image: Marnie Weber | The Procession | Production still from the film "The Eternal Heart" | 2010‎

 

 

בימים אלה יוצא לאור לראשונה "&"- כתב-עת חצי-שנתי חדש לאמנות ותרבות. הגיליון הראשון עוסק בנושא ה"על-טבעי"– כל מה שניתן להסביר את עובדת קיומו רק באמצעות חוקים או כוחות שונים מחוקי הטבע. המגזין כולל שיחות עם אמנים ואנשי מקצוע שונים מהארץ ומחו"ל החוקרים את תחום העל-טבעי, לצד טקסטים שונים ומגוונים. בין הטקסטים ניתן למצוא שיחה עם נמרוד רשף, אמן ויוצר פעיל בתחום הקומיקס על ההיסטוריה של גיבורי-העל; שיחה עם לוסיל דסמורי, אמנית ויוצרת סרטים בלגית, על רוחות רפאים . דף הפייסבוק הוא כאן : https://www.facebook.com/And.Art.Mag

ויש בו גם ראיון עימי שפותח את הגיליון :

 

שיחה עם אלי אשד  

הבלוג שלך עוסק בכל כך הרבה דברים מרתקים, שחשבנו שיהיה מעניין להיפגש ולדבר איתך.

אני באמת מתעניין בנושאים רבים, בין היתר באמנות ובכישוף. אני עוסק קצת בכישוף, לא ממש "מכשף", אבל מתעניין בנושא ומכיר אנשים שעוסקים בזה. יש לי קבוצה שנקראת "חותם שלמה" שנפגשת ודנה בנושאים שקשורים לזה. "כישוף" זו בעצם לא המילה הנכונה, זו מילה פרימיטיבית. "תיאורגיה" – כך אני מעדיף לכנות את זה. כישוף זו האישה שמוכרת לך אבקת קסם לאהבה וזה שחוזה לך את העתיד. תיאורגיה זה משהו מתוחכם יותר מזה.

מה זה "תיאורגיה"?

ההגדרה של המילה היא "היכולת להשפיע על הישויות העליונות". נדמה לי שזו ההגדרה ביוונית. משהו כזה. המונח הומצא בערך במאה השנייה או השלישית לספירה באימפריה הרומית, ומאז משתמש בו כל מי שרואה את עצמו לא כמכשף אלא מעל לזה. מכשף זה השוליים של המקצוע. התיאורגים הם האקדמיה, התיאורטיקנים.

והחיבור של זה לאמנות?

יש למשל את הסיפורים על התמונות שאתה מסתכל בהן והן משתנות מול העיניים שלך, כי מי שצייר אותן היה סוג של מכשף. כמובן שהיום אין שום צורך בזה, יש אנימציה.

אתה מתכוון ל"אמנות אופטית"?  

לא בדיוק. זו תמונה שאתה מתבונן בה, ואז כעבור יום אתה מסתכל עליה פעם נוספת והיא משתנה, ונוצר מן סיפור שמופיע על התמונה. הסיפור הכי מפורסם הוא על תמונה שבה רואים בשלבים את החטיפה של מישהי על ידי איזו ישות שטנית או משהו כזה.

זה לא מיתוס?

זה מיתוס, אבל רוב הסיפורים על כשפים מתחילים כמיתוסים. מישהו חושב על זה בתור סיפור, ואז מישהו אחר ינסה ליישם את זה במציאות. את כל ספרי הכישוף מישהו ישב וכתב. אותו מישהו בדרך כלל טוען שזה אמיתי, אבל על פי רוב הוא ממציא את זה. אבל אז מישהו אחר יושב ומנסה ליישם את זה הלכה למעשה. למשל, הסיפור של קרלוס קסטנדה, הסופר הידוע שכתב על נושאי כישוף כמו בספר "משנתו של דון חואן". הוא טען שדון חואן היה מכשף שפגש במקסיקו במסגרת מחקר אנתרופולוגי. הוא אפילו קיבל דוקטורט וציון לשבח על המחקר שעשה, לטענתו. אחר כך הוא פרסם את הספר עם כל ההסברים של דון חואן על הכשפים שלו, וזה הפך לרב-מכר ולסדרת ספרים. התברר שהוא המציא את הכול. וזה לא משנה. היום יש קבוצות של אנשים שכותבים ספרים על ההתנסויות שלהם עם דון חואן ועם קרלוס קסטנדה. הם רציניים לחלוטין, וזה לא משנה אם יוכיחו להם שקסטנדה המציא את הכול. האינטרס של כל מי שמגדיר את עצמו מכשף הוא לטעון שהכישוף שלו עתיק. זה מוסיף ליוקרה של הדבר. בכל מקרה, "כישוף הכאוס", למשל, מתבסס על רעיונות דומים, חדשים, ששותפים גם לעקרונות הפוסט-מודרניזם.

אתה יכול להרחיב על זה קצת?

מה זה כישוף הכאוס? אני מקווה שאני לא משגע אתכן עם כל הדברים האלה.

להפך, בשביל זה אנחנו פה.

כישוף הכאוס זו אסכולה חדשה בכישוף, שנוצרה בסביבות שנות השבעים, באוניברסיטאות שנוסחו בהן רעיונות הפוסט-מודרניזם. "כישוף הכאוס" טוען, בדומה לפוסט-מודרניזם לדעתי, שאין שום דבר "אמיתי" ושאנחנו יכולים ליצור מה שאנחנו רוצים באמצעות הדמיון שלנו והכוחות שטמונים בנו. אנחנו יכולים אפילו ליצור לנו אלים ולהחיות דמויות ספרותיות אם נדמיין אותם מספיק חזק.

"מחשבה בוראת מציאות"?

משהו כזה, כן. הנה, קלטת את הרעיון, כן.

 זה לא "כישוף".

זה כן כישוף.

למה זה כישוף?

יש, למשל, מיתוס מפורסם מאוד של סופר אימה בשם לאבקראפט, שיצר סדרת סיפורים על אלים מפלצתיים מממדים אחרים שאיזו כת מנסה להביא אותם לקיום ביקום שלנו. החבר'ה של כישוף הכאוס מתעניינים מאוד בלאבקראפט, ובאמת יש ביניהם כאלה שמנסים לעסוק גם בישויות שהוא מתאר. כמה מידידי הטובים. האם הם מאמינים שהן קיימות או לא קיימות? זה משתנה מאחד לשני, אבל זה לא משנה. יש כאלה שטוענים שהם יצרו איתם קשרים, הם אפילו קיימו אתם יחסי מין. אלה ישויות די מפלצתיות, אם לומר את האמת. ושוב תשאלו: "האם זה אמיתי?" הם טוענים שכן. דברו אתם והם יאמרו: "כן, אני הרגשתי את זה, אני חשתי את זה, אני חוויתי את זה". עכשיו, מה זה "אמיתי"? כישוף הוא אמיתי כשלא רק אתה חווה אותו אלא כשעוד אנשים חוץ ממך חווים אותו, כשאתה יכול להוכיח שאכן חל שינוי במציאות שסביבך כתוצאה ממה שעשית, ושגם אחרים חוו את זה. אז אתה יכול להוכיח שהכישוף אכן התקיים.

אתה מאמין בזה?

אני מאמין שיש כוחות על-טבעיים. אני מאמין שיש דבר כזה שנקרא טלפתיה. למשל, כל הרבנים האלה שמשפיעים בצורה כזאת על הקהילות השונות, אתה שואל את עצמך: "איך הם עושים את זה?" כלומר, איך הם משפיעים בצורה כל כך עמוקה על כל המעריצים שלהם, כל הגורואים למיניהם? לדעתי הם עושים זאת באמצעות תפיסה על-חושית וטלפתיה. בדרך כלל זו סתם הונאה, אבל עובדה שאנשים משפיעים על ההמונים בצורה שלא תיאמן. הם חייבים כישרון מיוחד בשביל זה. "Psychic powers" אני קורא לזה.

נחזור רגע לכישוף הכאוס. אמרת שיש לך קבוצה שבה אתם מפתחים פרקטיקה של הדבר הזה?

  אמרתי שאנחנו מדברים על זה. אבל נכון שאני מכיר אנשים שמתעסקים בזה.

ואתה?

מה זה "עוסק"? לא בטקסים. יש לי ספרייה גדולה של ספרי כישוף, ואולי מדי פעם אני מנסה ליישם כמה דברים, אבל זה לא נושא מרכזי בחיי.

היה משהו שעשית וגרם לך להאמין שזה אמיתי? מדי פעם אני באמת מנסה להפעיל טלפתיה. בואו נאמר ככה: דיברתי עם אנשים שטענו שהם חלמו דברים מסוימים שניסיתי להעביר. אבל "psychic powers" וכישוף הם בכל זאת דברים שונים.

אכן דברים שונים: לברוא ישות כלשהי מכלום דרך כישוף זה מאוד שונה מלהעביר מחשבה למישהו אחר

. נכון. אני לא מתיימר לברוא ישויות מכלום. אולי יום אחד אנסה את זה.

ראית ישות כזאת נבראת?

עדיין לא, רק שמעתי סיפורים וזה הכול. אם אני מאמין בזה או לא? תלוי באיזו שעה ביום את שואלת אותי.

השם שלך מופיע כמעט בכל הקשר של מחקר שעוסק בנושא הרחב של ה"על-טבעי": מהגולם ועב"מים ועד לכישוף וטלפתיה. אין נושא בהקשרים האלו שלא נגעת בו בבלוג שלך. אז מהו, אם כך, העיסוק המרכזי שלך?

אני מגדיר את עצמי כ"בלש תרבות", "חוקר תרבות". אני דוקטורנט לספרות עברית באוניברסיטת באר-שבע, מומחה לספרות פופולרית עברית ולקומיקס עברי, פרסמתי כמה ספרים בנושא הזה. גם הוצאתי ספר קומיקס עם הקומיקסאי אורי פינק בשם "הגולם: סיפורו של קומיקס עברי" – מן מוקומנטרי, היסטוריה של סדרת קומיקס בשם "הגולם" שלא הייתה קיימת. אני מתעניין בפנטזיות קדומות. כבר מילדות אני מתעניין בעל-טבעי. הושפעתי מספר בשם "יותם הקוסם" של יאנוש קורצ'אק, שמספר על ילד שמפתח כוחות כישוף. היום אני פחות מתעניין באזכור של זה בספרות, כי היום כשאני נכנס לכל סטימצקי אני רואה שרוב המדף בספרות ילדים מלא בספרים על מכשפים. למשל, העיסוק בערפדים כבר פחות מעניין כשהוא הופך לתופעה כלל עולמית באמצעות הסרטים וסדרות הטלוויזיה.

מה לגבי חוצנים?

חקר העבמ"ים הגיע לשיאו בשנות התשעים, כשיצאה הסדרה "תיקים באפילה". אז התפרסמו הרבה מאמרים במדורים ב"מעריב לנוער" על חוצנים ועל חייזרים. היו אז כמה חוקרים ידועים, אחד מהם היה ברי חמיש, שהתפרסם לימים כמי שטען שרצח רבין היה קונספירציה של פרס. אבל היום התחום הזה נמצא בירידה כלל-עולמית. למה? כי משום מה יש פחות ופחות עדויות לחייזרים ועב"מים. בסוף שנות התשעים פתאום היה גל של עבמ"ים במקומות שונים בארץ, אפילו מצאו כל מיני שרידים מוזרים, שטענו שהם של חייזרים. חוקרי העבמ"ים – יש כאלה – טענו שמצאו מן חומרים מוזרים שלדעתם מוצאם הוא חייזרי, חוצני. היום, בשנים האחרונות, כבר אין פתאום פרשיות כאלה.

אז אתה חושב שאנשים איבדו עניין?

אני חושב שחלק מהעניין היה בגלל "תיקים באפלה". זה קשור לתרבות הפופולרית והושפע מזה לחלוטין. יש לי ידידות שטענו שהן ריפאו באמצעות חייזרים. אני מודה שאני די ספקני לגבי זה. הראשון שטען שהוא ריפא באמצעות חייזרים הוא אדריאן דביר. הוא מת בגיל צעיר מאיזו מחלה. היית מצפה שחייזרים ירפאו אותו מזה, אבל הם לא ריפאו אותו. אני לא מקבל כל דבר שמספרים לי משום שאם אתה מאמין לכל דבר, אין סיבה להאמין לשום דבר. החברה שלי, למשל, טוענת שהיו לה כל מיני התנסויות עם מה שהיא חושבת שהוא הרוח של אמה, שעדיין נמצאת כאן לדעתה. אני לא דוחה את זה על הסף, אבל כל עוד לא חוויתי את זה בעצמי אני נותר ספקני. אני כן מאמין שיש הרבה יקומים אחרים, ואולי יש שם גם גרסאות אחרות שלי ושל אנשים אחרים שאני מכיר. הייתי רוצה אולי, יום אחד, לחוות את הממדים האחרים האלה.

אתה מדבר על תורת הקוואנטים? או על משהו יותר רוחני?

שאלה טובה. תורת הקוואנטים או המדע המודרני באמת מדברים על זה שיש הרבה יקומים אחרים. זה עוד לא הוכח באופן מוחלט, אבל היום זה הרבה יותר רציני מאשר לפני עשרים-שלושים שנה. היום כבר כל הזמן מתפרסמים ספרים על הרעיון הזה מנקודת המבט המדעית. הניו-אייג' זו תופעה עצומה. בשנות השבעים כמעט לא שמעו על ניו-אייג'. זה נחשב אז לתופעת שוליים מוחלטת. היום, בשנת 2013, זה כבר לא בשוליים, זה המרכז. האמת היא שדווקא בתקופה הוויקטוריאנית אנשים היו הרבה יותר רציונאליים מאיתנו. הם האמינו פחות בעל-טבעי מאשר בראשית המאה העשרים ואחת. את רואה את זה גם לפי הספרות היפה. לפני ארבעים שנה ספרות המדע הבדיוני הרציונליסטית היתה פופולרית. מבוגרים וילדים היו קוראים אותה. היום כמעט לא תמצאי ספרי מדע בדיוני חדשים. אצל הילדים תמצאי הרבה מאוד ספרי פנטזיה מכל מיני סוגים על מכשפים ועל ערפדים. בכלל, אין ספק שהיום הכישוף פופולרי מאי-פעם. מידע על כישוף היום נגיש לכולם באינטרט. בתקופות קדומות היה מדובר בכמה יודעי דבר.

למה בעצם קרה המעבר הזה ממדע בדיוני לפנטזיה?

המדע איבד מכוח המשיכה שלו מכל מיני סיבות. אם תסתכלי היום ברוב הסרטים של המדע הבדיוני, המדע בדרך כלל מוצג בצורה שלילית, כיוון שהוא מביא אסונות לעולם. יש היום הרבה יותר עניין בניו-אייג' מאשר במדע. איך זה ישפיע עלינו בשנים הבאות? תחשבו בעצמכם.

אולי מכיוון שהטכנולוגיה כל כך התפתחה, השלב הבא כבר פחות מעניין. הרי הסרטים העתידניים של פעם, בתחילתו של תהליך ההאצה הטכנולוגית, כבר כמעט התגשמו בהווה

. נכון, זה כבר לא מרגש.

לכן יש צורך להחזיר דברים הרבה יותר קדומים כמו ערפדים, חיבור עם הטבע, עם כוחות עליונים.

היום סדרות ערפדים כמו "דם אמיתי" או סרטים על ערפדים הם כבר עכשוויים לגמרי ומתרחשים בעיירה ובעיר המודרנית. אף אחד לא מעלה על דעתו לקשר את זה לימי הביניים דווקא. זה כאן ועכשיו, דבר שהפך למרכזי בתרבות שלנו, וזה משקף דברים שקורים במציאות.

אם נחזור רגע לכישוף, האם יש קהילות "ויקיאניות" בישראל? י

ש ויקה בישראל, והייתי איתם בקשר לפני כמה שנים, גם כתבתי עליהם מאמר. אני לא יודע מה המצב העכשווי שלהם. יש אסכולות שונות של ויקיאנים: יש כאלה שמאמינים שהם דת קדומה שרק נחשפה בשנות הארבעים והחמישים של המאה העשרים. יש תחייה של הפגאניזם מכל מיני סיבות, אבל אם תשאלו אותי, מי ינצח במאבק בין הנצרות והפגאניות בהווה ובעתיד, אומר לכן – הנצרות. למה? מכיוון שכל פגאן הוא אינדיווידואליסט ואדיש לחלוטין לקהילה סביבו בניגוד לנוצרי שאיכפת לו מאוד מהקהילה סביבו..

הם עדיין דואגים להישאר במחתרת?

תלוי איפה. באמריקה ובאירופה הם כבר לא במחתרת בכלל. בישראל יש כמה קבוצות כאלו וזה הרבה יותר "מחתרתי". בישראל יש התחלה של מה שנקרא "כנענות" פגאנית, שזה לא בדיוק אותו דבר כמו ויקה. ויקה היא המסורות של הכישוף האירופי. כאן בארץ הם רוצים לחזור לשורשים הקדומים המקומיים.

כתבת מאמר על מרגוט קלאוזנר, שהיא דוגמה מרתקת לשילוב בין תרבות לבין פעילות "על- טבעית". תוכל לספר קצת עליה?

אי-אפשר לומר על מרגוט שהיא המציאה את תנועת הניו-אייג' שאנחנו מכירים בארץ, אבל היא כן זו שפרסמה לראשונה כל מיני מאמרים וארגנה קבוצות שעסקו במה שהיה בתקופתה הניו-אייג', הספיריטואליזם בעיקר. היא גם הוציאה לאור מגזין שעסק בעל-טבעי, נדמה לי ששמו היה "עולמות אחרים". מרגוט קלאוזנר היא דמות מעניינת כי היא לא הייתה סתם ניו-אייג'ית אלא גם הקימה את אולפני הרצליה. על רוב הניו-אייג'ים לא שומעים כל כך בתחומים אחרים, ולכן היא יוצאת דופן מהבחינה הזו.

היא בעצם עסקה במה שקרוי "פראפסיכולוגיה" והוגדרה כ"פרא-פסיכולוגית" הראשונה בארץ. לפי הדברים שלך, ניתן להסיק שאין הבדל בין ניו- אייג' לבין פראפסיכולוגיה, וזה לא מדויק.

נכון, יש הבדל גדול. הפרא-פסיכולוגיה עוסקת בכוחות העל-טבעיים או העל-חושיים: טלפתיה, טלקינזיס. לפראפסיכולוגיה, למרות כל מה שציפו, עדיין לא נמצאו הוכחות מדעיות. אורי גלר נחשב בעיקר לנוכל. אבל אני משוכנע שבאמת יש לו כישורים על-טבעיים, לא דווקא של כיפוף מתכות אלא של  יכולות השפעה על אנשים.. מרגוט קלאוזנר הייתה בעיקר ספיריטואליסטית, להערכתי. כלומר, היא הייתה עורכת סיאנסים, מזמנת רוחות ומנסה להשיג דרכן אינפורמציה. זה היה העיסוק הראשי שלה. היא עסקה בכל מיני מחקרים של של תפיסות על-חושיות, אבל התפרסמה בזה פחות.

היא עשתה דרכם החלטות עסקיות ופוליטיות?

כן. היא ניסתה גם לגלות את הצוללת דקר, אבל לא הצליחה. גם אני עשיתי כמה סיאנסים.

ומה גילית?

זימנו רוחות של משוררים כמו דוד אבידן, אבל התשובות שהם ענו היו כל כך מטומטמות שהגעתי למסקנה שאם זה באמת הם, אז בעולם שמעבר כנראה שהם איבדו הרבה מהאינטליגנציה שלהם.

רגע, ומרגוט גם הייתה ממקימי הבימה?

כן, ולמה היא התעניינה ב"הבימה"? בגלל ההצגות העל-טבעיות של "הדיבוק" של אנסקי ו"הגולם".

בהקשר הזה, מאיפה נובע העניין שלך במחזה "הדיבוק" של אנסקי?

דיבוק הוא תופעה על-טבעית שהפכה להיות מוקד של התרבות לא רק הפופולרית אלא התרבות העברית בכלל. אני מאוד מתעניין בנושא הגולם, גם מסיבות משפחתיות, ו"הדיבוק" נראה כקשור לזה. סב-סב-סב-סב סבתי הוא האדם היחיד שטען אי-פעם שהוא יצר גולם. כלומר היו אזכורים של אנשים אחרים, אבל זה תמיד נטען אחרי זמנם. הוא היחיד שאמר את זה במפורש לתלמיד שלו ואת זה אנחנו יודעים מאותו תלמיד. הוא היה רב – הגאון מווילנה.

סב-סב-סב-סב סבתך היה הגאון מווילנה?

כן, אני צאצא ישיר שלו. התלמיד הזה שלו היה מפורסם מאוד – חיים מוולוז'ין, שייסד את ישיבת וולוז'ין המפורסמת. זה לא סתם איזה סופר שממציא את זה חמישים שנה אחרי, אלא מדובר בתלמיד שמספר על הרב שלו. הגאון מווילנה אמר שכאשר היה ילד הוא ניסה ליצור גולם וכמעט הצליח, עד שראה תמונה שגרמה לו להפסיק. לפי גרסאות מאוחרות יותר, זו הייתה תמונה של תרנגול. האם זה כך? אני לא יודע.

זה קרה אחרי היווצרותה של האגדה? זו לא היתה אגדה. האגדה על הגולם והמהר"ל מפראג, רק שתדעו, היא מאוחרת יותר. היא הופיעה רק בשנות השלושים של המאה התשע-עשרה. על הגאון מוילנה והגולם אנחנו יודעים כבר מ-1819, כשהתלמיד סיפר את הסיפור הזה בהקדמה שלו לספר של הגאון מווילנה. זה ישן יותר.

ציטטת בבלוג שלך את פרופסור שאול ליברמן: "שטויות הן שטויות, אבל חקר התפתחות השטויות הוא מדע"

אגב, אני לא יודע איפה הוא אמר את זה. חיפשתי את המקור המדויק ועדיין לא הצלחתי למצוא.

הסברת ש"יש דברים שהם כל כך מגוחכים ומופרכים מעצם מהותם, שאין זה יאה לעסוק בהם בצורה מחקרית, אלא בחקר התפתחותם ההיסטורית בלבד".

נכון, וזו גם טענתו של גרשום שלום פחות או יותר. העניין שלו בקבלה היה אקדמי לחלוטין. אם היית שואלת אותו אם הוא מאמין בזה, התשובה שלו הייתה "לא, לא, לא". אם תשאלי את פרופסור משה אידל, היורש שלו, אם הוא מאמין בקבלה, הוא יגיד לך: "לא". הוא לא אמור להאמין בזה. הוא חוקר את זה.

כל הדרכים מוליכות אל ( ג'לל אל דין ) רומי

 

ספר חדש הופיע בעברית –שירת רומי שירים מהמת'נווי ופרקים בהגותו של ג'לאל אל–דין רוּמי תרגום מבוא והערות: משה מנשהוף הוצאת כתב 2012

  אלו הם תרגומים מיצירתו של משורר יוצא דופן, אחד מגדולי המיסטיקנים של העולם המוסלמי ,אחד ההוגים הבולטים של  התנועה הצופית המיסטית ומאבות מסדרי הדרוישים שהוא גם אחד מגדולי המשוררים של העולם המוסלמי.ואל יקל הדבר בעיניכם, אין מיסטיקנים רבים שהיו גם משוררים גדולים ולהפך. אבל ג'לאל אל –דין רוּמי היה אחד מאותם יוצאים מן הכלל שמעידים על הכלל.והנה סקירה על ההוגה שעומד מאחוריו וראיון עם המתרגם משה מנשהוף.

ראו :

כל הדרכים מובילות אל שירת ג'לל אל דין רומי -לקרוא משורר פרסי צופי בעברית

בשורת 2014 -התאריך האפוקליפטי הבא.

2014 book

2012 באה והולכת וכלום לא קרה.  כל הנבואות האפוקליפטיות שייוחסו לבני שבט  המאיה התגלו כנאדא ,לא כלום.

אבל מה אפשר לצפות מעם של עובדי אלילים  שהקריבו קרבנות אדם  בהמוניהם ?

במקורות היהודיים הקבליים לעומת זאת כבר אפשר למצוא את תאריך הבא שיש לחכות לו והוא קרוב מאוד ,אז הכינו את היומנים שלכם לחורבן הבא הפעם ב..שנת 2014.

 והנה מה שכתוב בספר הזוהר כפי שכל איש מכון הקבלה יסביר לכם היום (ולא ,איני יודע מאיפה הציטוט המדוייק בספר הזוהר לקוח ,ומן הסתם זה כתוב שם בארמית )  :

"ובזמן של שישים שנים למפתן הפתח באלף השישי, יקים אלוקי השמיים פקדה לבית יעקב, ומאותו הזמן עד שהא לה זכירה שש שנים וחצי, ומאותו הזמן שש שנים אחרות, והן שבעים ושתיים וחצי, בשישים ושש יתגלה מלך המשיח בארץ הגליל".

פרשנות המקובלים :

"הפקדה לבית יעקב " היא הקמת מדינת ישראל.

שישים  ושש שנים לכך הן שנת 2014 אז יתגלה המשיח בגליל.עוד שש שנים וחצי הן שנת 2020 ואז הוא יוכר כמשיח לכל ( העולם ).

אז האם יצוץ מישהו בשנת 2014 בגליל שיטען שהוא המשיח לפי ספר הזוהר?

ההשערה שלי :יצוצו כמה מהם ,משום שכל המקובלים היום מכירים את הקטע הזה.

בקצרה יש למה לחכות.

 עד ל-2014  כסיום הנה טופס פרסומי  שגיליתי במחסן של סבי  שבו אני חופר בימים אלו ושם מצאתי ליד כל מיני ספרים קדומים וכתבים שקשורים לגאון מוילנה והמסדר החשאי של  ה"אחים הנאמנים " וכיוצא בזה  דף פרסום שקיבל לפני למעלה מארבעים שנה לספר בשם "חשבונות הגאולה " של אחד חיים שבילי משנת תשכ"ט .

שם הודיעו לו שהגאולה השלמה תגיע בשנת תש"ל  1970 כפי שהכריז האר"י ז"ל לפני ארבע מאות שנה ובשנת 1976 יסתיימו כל שלבי הגאולה עם גילויי המשיח ובניין המקדש ותתכונן מלכות משיח צדקנו על העולם ,בתוך תקופה זאת יועברו הערבים למדינות השכנות וישראל תישאר מדינה ישראלית אדירה שתתפשט עד נהר פרת ודמשק. בשנת 1976 תתחיל תקופת תחיית המתים ( לפי דברי האר"י ז"ל) עד לשנת תש"ן 1990 ובתקופה זאת ימלוך משיח צדקנו על העולם וכל דבור שיצא מפיו יהיה חזק יותר מפצצת אטום מורדות הרי יהודה יהפכו למישור ,וירושלים חדשה תבנה בצד דרום לאורך שישים קילומטר.

אשרי המאמינים.

ואולי כל זה התרחש באיזו מדינת ישראל חלופית  ביקום אחר ?

שנת 2014 הנה אנו באים.

וראו עוד מחשבונותיו של חיים שבילי על הגאולה בשנת 1970

documet on the end of the world

דרישת שלום קוסמית מפנחס שדה ?

 
שלשום ישבתי בבית אריאלה בעבודה על הדוקטוראט בחיפוש אחרי הקומיקסים הראשונים של דודו גבע ב"הארץ שלנו". והתברר שנמצאת שם גם יעל נצר  שעובדת עימי על אותם הכרכים .בחיפוש אחרי סיפורי הילדים של פנחס שדה שאותם פירסם בשמות שונים.את האישה הזאת פגשתי כבר בעבר,אבל לא ציפיתי שניפגש באותו היום באותו המקום. היא חיפשה ללא הצלחה חומר שבו פנחס שדה מדבר על כתיבתו לילדים . תוך כדי שיחה אמרתי לה שפנחס שדה מעולם לא דיבר על כתיבתו לילדים ועם כבר עשה זאת זה היה בחוסר רצון מוחלט."לא תצליחי למצוא ראיון עימו בנושא" סיכמתי.
ממש תוך כדי אמירת המילים האלו פתחתי באופן אקראי לחלוטין כרך של "הארץ שלנו " שהיה על השולחן על עמוד שבו היה ראיון עם ש.שפנחס ( פנחס שדה ) על ספר ילדים שכתב ומדוע ואיך כתב אותו..
המראיין האנונימי היה לדעתי  אותו פנחס שדה תחת אחד משמותיו הבדויים ( הוא כתב את מדור ביקורות הספרים של ה"ארץ שלנו ") שראיין את עצמו מדוע הוא כותב לילדים מן הסתם כדי להגביר את החשיפה לספר.
  
מפליא לא פחות כיצד היגיעה יעל נצר ( שכותבת עבודה בנושא עבור חיים באר) לנושא המחקר על פנחס שדה כסופר ילדים.
יעל נצר  כתבה לי :
"כשהייתי כבת 10, קראתי ספר על נער בפנימייה שאוהב נערה ושר או מדקלם לה את השיר 'אנאבל-לי'. הספר מצא חן בעיני ואחרי זמן רציתי לשוב ולקרוא בו, אבל גיליתי שדווקא אותו שכחתי לכתוב בכרטיס הקורא שלי. לא זכרתי פרטים על הספר, מי כתב, מה שמו: רק את השיר אנאבל-לי. גם לא זכרתי אם נכתב בעברית או תורגם.זכרתי שאהבתי אותו ושנגע ללבי. הספרנית לא יכלה לסייע לי.התחלתי לחפש את הספר. לאסוף רמזים
. כששמעתי את השיר 'אנאבל לי' ברדיו, בביצוע יוסי בנאי, קניתי את התקליט שלו (ויניל), ישבתי עם הפטיפון ועם הפעלה ידנית של המחט ורשמתי את מילות השיר:זה היה לפנים ולפני שניםבמלכות על ים ערפלי
שם דרה ילדה – שמה לא תדעקראתי לה אנאבל לילמדתי שאת השיר כתב אדגר אלן פו, ושתרגם אותו זאב ז'בוטינסקי. המשכתי לחפש את הספר בשבוע הספר ובחנויות. מתישהו במהלך התיכון קראתי ראיון בעיתון עם מירי ברוך, חוקרת ספרי הנוער. כתבתי לה מכתב וסיפרתי לה על החיפוש שלי אחר הספר, אבל התביישתי לשלוח את המכתב וקברתי אותו.המשכתי לחפש רמזים. מצאתי אנאבל-לי בלוליטה. חקרתי את נבוקוב,אולי הספר שלו.
כשהאינטרנט פרץ לחיי, בסוף שנות ה-90, התחלתי לחפש רמזים על הספר ברשת. כתבתי בפורומים של ספרות וא.א. פו, כשנתקלתי באישה עם כינוי 'אנאבל-לי' שאלתי אותה אם היא מכירה את הספר. וכשגיליתי את איתמר לוי, כתבתי לו בתקווה שימצא את הספר, אך ללא הועיל.
ב-2005 הגעתי לחנות של איתמר לוי בצרופה. הצגתי את עצמי והזכרתי את בקשת החיפוש שלי.הוא הציע לי להסתכל במדפי ספרי הנוער. עמדתי מול המדפים והספר הראשון שלקחתי היה 'נער הייתי', מחבר: ש. פנחס. פתחתי את הספר, חיפשתי את השיר, ומצאתי. קשה לתאר את השמחה הגדולה שאחזה בי. היו על המדפים עוד שני ספרים של ש. פנחס, קניתי את כולם.התקשרתי נרגשת לאחותי, שהכירה את החיפוש שלי אחר הספר. נפל לה האסימון – ש. פנחס הוא פנחס שדה!"
עד כאן יעל נצר.

אכן צירופי מקרים מדהימים.מה אחוזי הסיכויים שמישהו ימצא מיידית את הספר שבו נמצא השיר שהוא מחפש ? או שיפתח באופן אקראי כרך ענק ובו הראיון שהוא חושב שכלל אינו קיים בזמן שהוא מדבר על כך?    לדעתי הסיכויים  לא גבוהים.

או שאולי רוחו של פנחס שדה או כוח קוסמי כלשהוא  פעלה איך שהוא  מהשמיים?

 אני תוהה.
וראו עוד על  פנחס שדה :
קטע הסיום מסיפור הקומיקס "מליסלדה" בו "יריב אמציה " (פנחס שדה) נגלה לפני ברואיו )

תיק שרי פיירשטיין -חוקרת קבלה מסתורית והמוזה של פנחס שדה

היה היתה בירושלים חוקרת קבלה צעירה ויפה בשם שרי פיירשטיין.היא עסקה בעבודת המאסטר שלה בתורת הנפש בקבלת האר"י.בעבודת הדוקטוראט שלה היא עסקה בתורת המשיחיות אצל האר"י. מוריה  ציפו ממנה לגדולות ונצורות.אבל עבודה זאת לא הושלמה ולאיזה מסקנות היגיעה שם איננו יודעים שכן יום אחד בשנת 1979 היא עלתה למגדל בירושלים והשליכה את עצמה למטה.

הסופר  המיסטי פנחס שדה שהיה מאוהב בשרי פיירשטיין והיא שימשה כמקור השראה ליצירתו לדמות של "אביגיל " בספרו של שדה "על מצבו של האדם " טען לימים שאותה שרי פייר שטיין התאבדה בגללו וכתב עליה כמה שירים. עם זאת  מהות קשריה עימו הם עניין שנוי מאוד במחלוקת .

גם אהוד בן עזר כתב עליה ,וגם אלישע פורת.וגם אחרים שהתרשמו ממנה.

 

להלן באתר "יקום תרבות " שני חלקי פרוייקט על חייה ומותה של שרי פיירשטיין שמנסבים לפענח במשהו את הצופן של חייה ומותה המסתוריים .

החלק הראשון הוא סיפור המבוסס על פרשת התאבדותה .

והחלק השני הוא מאמר על חייה מאת אהוד בן עזר שהכיר אותה.

ואליהם מצורפים שירים של אבלין כץ ידידה ושל פנחס שדה .

תיק שרי פיירשטיין החלק הראשון

תיק שרי פיירשטיין החלק השני

 

דיבוק צא!:החלק הראשון

 

לפני כמה ימים ביקר בישראל סופר פנטזיה אמריקני העסוק כעת בכתיבת סדרת סיפורי מתח המבוססים על המיסטיקה של עמים שונים. אחד הספרים הבאים בסדרה יתבסס על מיסטיקה יהודית וכדי לחקור את הנושא כהלכה הוא החליט לבקר בישראל ולחפש מומחים בשני נושאים שבהם יש לו עניין מיוחד – הגולם והדיבוק. נושאים אלה אמורים למלא תפקיד נכבד בספר הנ"ל.

שמי הועלה לפניו כמומחה לנושאים אלו, וכך מצאתי את עצמי יושב בבית קפה עם הסופר ומסביר לו בסבלנות נושאים אזוטריים שונים הקשורים לגלמים ודיבוקים, ומעלה הצעות כיצד אפשר להשתמש בהם בצורה סיפורית.

הדבר מעניין מאחר שבעשרות השנים האחרונות כל הסיפור ונושא "הדיבוק "נראה היה כ"פָּאסֶה" כמשהו שיש להכניסו לבויידאם, לשכוח ממנו ולעבור הלאה בעידן הרציונלי המדעי שלנו. ניתן לומר בבירור, שיש פרץ של התעניינות בנושא זה בשנים האחרונות, בדומה לזה שיש בגולם.

אז לפניכם הנה חלק ראשון בסדראת מאמרים שעולה במדור "העידן החדש" באתר "יקום תרבות " שעוסקת בתופעת הדיבוק " במציאות ההיסטורית בפולקלור ובתיאטרון.

והפעם דיון מפורט בטקסי גירוש הדיבוקים ושיטותיהנם של מגרשי הדיבוקים לזהות ולסלק דיבוקים  לאורך הדורות.

דיבוק צא ! החלק הראשון  

שישים שנות הסיינטולוגיה -החלק הרביעי -פסק הדין

"

שישים שנות הסיינטלוגיה .

החלק הראשון :אלוהים בחלוק רחצה מלוכלך ?

החלק השני :הגשר אל התטאנים

החלק השלישי -סיינטולוגיה בארץ הקודש

הופיע בגרסה מקוצרת בשם "אופיום לפסיכומטרים " דיוקן –מקור ראשון גליון 676 23.7.2010.

 

שישים שנה מלאו להופעת הספר 'דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש' מאת ל' רון האבּרד, עד אז סופר מדע בדיוני, פנטזיה והרפתקאות. בספר זה כונן את מה שהפך להיות האמונה הגדולה והמתוקשרת ביותר שקמה במאה ה-20, הסַייֶנְטוֹלוגיה.

ונשאלת השאלה לאחר שישים שנה  עד כמה הגשימה הסיינטולוגיה את מטרותיה המוצהרות ?והאם ניתן לראות בה דת גדולה במקביל ליהדות ולנצרות ולאיסלאם ? או שמה "כת " "בלבד?

לצורך הדיון בשאלות הללו דנתי בנושא זה עם צוות של מומחים בנושא .

הסינטולוגיה ועולם הספרות

אחד הדברים המפליאים לגבי הסינטולוגיה הוא  שלמרות שהמדובר באמונה  העולמית היחידה שנוצרה בידי סופר מקצועי  קשה מאוד למצוא בה סופרים.

( לשם השוואה ישו ובודהה עד כמה שידוע  לא כתבו שום דבר.וכך  גם מוחמד שדבריו נכתבו בידי אנשים מהזיכרון והוכנסו לקוראן. למשה רבנו כמובן מיוחסים חמשת ספרי התורה  וכנראה שגם מייסדי הדתות של סין קונפוציוס ולאו טסה עסקו בכתיבה והם היחידים בין מייסדי הדתות הגדולות שעסקו בכתיבה.כמובן רוב מייסדי הדתות המודרניות כמו האמונה הבאהית עסקו בכתיבה. )

לעומת זאת כידוע יש בה מספר רב של שחקנים אמנים ומוזיקאים ואנשי בידור .

בשנות הקמתה של הסינטולוגיה היו לא מעט אנשי ספרות מדע בדיוני שהצטרפו אליה כמו העורך של הבארד ג'ון קמפבל וסופר המדע הבדיוני ידוע מאוד וואן ווגט שללא ספק השפיע על רעיונות הסינטולוגיה. ועוד כמה ידועים פחות.אולם לאחר כמה שנים כולם נעלמו מבין שורות הסינטולוגיה .סופר בולט שניסה את רעיונות הסינטולוגיה והתרשם לזמן מה היה  ויליאם בוראוז אולם לבסוף החליט שאם כי הרעיונות מענינים הרי האירגון שמפיץ אותם הוא מיותר  ומדכא וגם הוא נטש את הסינטולוגיה.וכך היה גם עם המשורר זמר לאונרד כהן

book cover of   King of Dreams    (Sandman)  by  Alisa Kwitney

הסופר הבולט היחיד בשנים האחרונות שהיה מזוהה באיזו  צורה  עם הסינטולוגיה היה סופר הפנטזיה והקומיקס  היהודי הבריטי הידוע  ניל גיימן  וזאת לא דווקא בגלל הצהרות שלו בעניין אלא  משום שהוריו היו סינטולוגים ואף בכירים באירגון באנגליה. עם זאת גיימן ציין בראיון  שהוא עצמו אינו מאמין בסינטולוגיה  ואם כי ניתן למצוא  גם השפעות  גם של רעיונות הסיינטולוגיה  ביצירותיו השונות אין לאמר שזאת השפעה בולטת במיוחד בהשוואה למקורות השראה אחרים.

לא ניתן אלא לתמוה לגבי העובדה המוזרה שבאמונה הגדולה היחידה שנוצרה בידי סופר מקצועי יש כיום כה מעט אנשי ספרות ומדעי הרוח ידועים.

אולי  סופרים מתקשים במיוחד עם אירגון שמטיל מגבלות  חמורות על מחשבה  מקורית ורעיונות מקוריים  לגבי אמונתם? 

בישראל רק הסופר והמתקשר יעקב רוט  מחבר ספרים כמו  סוף שהוא התחלה :   דו-שיח עם שלמה : סיפור על גלגולי חיים   (  מרקם,    1991.) "החתול הירוק "( גל 1996)  ו"קליאון ":(   גל,   1997)
   היה ידוע כמי שהיה מזוהה בעבר עם הסיינטולוגיה והיא ללא ספק השפיעה על יצירתו שעוסקת בתקשורים עם גלגולים קודמים שונים.אלא שיעקב רוט אינו נחשב כשייך לעילית של עולם הספרות הישראלי.

עוד סופר שאולי קשור לסיינטולוגיה הוא אוזי פרידום ,אבל איני בטוח בכך.

בכל אופן הצלחתי לאתר משורר ישראלי בולט  אחד  שאכן שייך לעילית הזאת שעסק בסינטולוגיה בעבר  והיה מוכן לדבר על כך.

 

המשורר אמיר אור, מייסד בית הספר וכתב העת לשירה 'הליקון' מספר

 "הייתי סיינטולוג פעיל כמה שנים,  עד שהגעתי לנקודה ששוב זה לא עניין אותי והמשכתי לדברים אחרים. כשעסקתי בזה בדקתי באופן מעשי דברים שהם הציעו, וכל מה שבדקתי עבד[ ".

אתה יכול לתת דוגמאות ?

אור:  כל אחד מכיר 'כפתורים' שמפעילים אותו. כאילו התגובה באה בלי שיש לך שליטה עליה. נגיד שמישהו צועק עליך ואומר לך שאתה אפס.  מה קורה? אתה יכול להתקפל ולהרגיש עצוב, קטן ומגעיל כל היום,  או להפך – לרצות לתפוס את הברנש ולטלטל אותו טלטול הגון. כך או כך לא נראה שאתה בשליטה – כאילו לחצו לך על כפתור ואיזשהו אוטומט לקח את הפיקוד.

בסיינטולוגיה חושבים על הנקודות העיוורות האלה כתוצאה של אירוע דומה בעבר, שפועל בהווה בלי קשר לנתונים במציאות. זה כאילו חלק מהאנרגיה שלך גויס לתגובת הגנה כזו, ובין אם היא הייתה מוצלחת ובין אם לא, היא נכנסה לאוטומט. כך נוצרת שרשרת שלמה של אירועים דומים, שאין בהם שום שיקול תבוני.

בתהליך הקרוי 'אודיטינג' מנחים אותך בסיינטולוגיה ללכת שוב אל העבר ולחיות את שרשרות האירועים האלה. לבסוף כשאתה מגיע לאירוע הבסיסי ועובר אותו מחדש במודע, עד שלא נותר שם מטען, אתה חווה שחרור ושמחה: כל האנרגיה שהייתה תקועה שם  השתחררה והיא שוב זורמת, ושלך. והכפתור – נעלם. אין יותר תגובה אוטומטית לאותו מצב, ואתה פשוט רואה את זה מתוך החיים.

בהצטברות, התהליכים האלה הופכים אותך לאדם עם יותר אנרגיה, יותר שליטה על חייך, ויותר שמחה.

 

הסיינטולוגיה השפיעה על יצירתך הספרותית?

"חלק מן החוויות נכנסו אליה, אבל אין שיר ספציפי שלי שאפשר לומר שהוא סיינטולוגי. הסיינטולוגיה גרמה לי להסתכלות יותר הרמונית על החיים, ועזרה לי לבנות נדבך אחר נדבך לשמחת חיים, לאנרגיה גבוהה יותר וכנראה גם ליצירתיות טובה יותר".

 

בעיני אמיר אור, הדיון אם הסיינטולוגיה היא פילוסופיה, מתודה או דת שגוי

אור . "זו אבחנה שאינה רלבנטית לא לסיינטולוגיה ולא לדתות לא-תיאיסטיות מן המזרח כגון הבודהיזם. הסיינטולוגיה נמצאת במסורת הארוכה של פילוסופיות מעשיות המכוונות לגאולה אישית. מעבר לעבודה הרוחנית האישית של כל אדם על עצמו, הסיינטולוגיה אינה ממליצה על פרישה מן העולם, אלא להפך, על מעורבות בו ועל נטילת אחריות אישית וחברתית על כמה שיותר מעגלי חיים. לקיחת יותר אחריות פירושה להיות יותר בשליטה על חייך, להיות גורם לדברים ולא תוצאה שלהם. עיקרה של העבודה הרוחנית בסיינטולוגיה הוא תהליך של שחרור חסמים תודעתיים ואנרגטיים, תהליך שמעניק למתרגל יותר ויותר כוח חיים, מודעות ואושר".

דעת הקטגוריה

 

בארץ, להבדיל מארצות הברית למשל, הסיינטולוגיה אינה מגדירה עצמה דת באופן רשמי.

חוקר הדתות פרופ'  בנימין בית-הלחמי,  החוקר הישראלי הידוע ביותר של הסיינטולוגיה, קובע  שהיא אינה דת. עמדה הראויה לתשומת לב בהתחשב בכך שבית-הלחמי חיבר אנציקלופדיה לדתות חדשות, הטוענת שבמאתיים השנים האחרונות נוסדו בעולם רבבות דתות. בית-הלחמי היה חבר בוועדת תעסה-גלזר לחקר כתות בישראל שפעלה בשנות ה-80, ועמדתו כלפי התנועה אינה חיובית כלל.

בית הלחמי

"לדעתי הסיינטולוגיה אינה דת אלא קרובה יותר לארגון עסקי מסחרי כל מה שהם עושים, וזה משתקף גם בתכתובות פנימיות שלהם שעיינתי בהם, הוא לא לשם הצלתו ופיתוחו הרוחני של מישהו אלא לשם כסף ותו לא.  הנה כמה הוכחות פשוטות. האם שמעת אי פעם על דת כלשהי שמגינה על כתביה בזכויות יוצרים? אצל הסיינטולוגים אתה חייב לשלם להם על כל שימוש שאתה עושה בכתבים. האם נתקלת אי פעם בחברי דת שמסתירים את חברותם בה כדי להשיג את מטרותיהם? הסיינטולוגים עושים זאת כל הזמן. הם הקימו מגוון ארגונים המפיצים את רעיונותיהם, אבל מקפידים שלא יהיה קשר ברור בינם ובין הסיינטולוגיה. כאילו הם מתביישים בכך. הם בעצמם משנים את ההגדרה שלהם בהתאם לצרכים, ומציגים את עצמם בעת הצורך כארגון חילוני כדי שיוכלו לחדור לבתי ספר ולפתות שם את התלמידים להצטרף אליהם."אני עוקב אחריהם מאז שנות ה-60  ואגב אני רוצה לאמר לך שלמדתי באוניברסיטה עם פרופסור יהושפט גבעון שהביא  אז את הסיינטולוגיה לישראל  והיכרתי אותו כאדם פיקח מאוד.

לא ראיתי שום דבר טוב שהסיינטולוגים  עושים. הם היו מעורבים במעשי פשע רבים נגד אנשי תקשורת ונגד אנשים שהם התייחסו אליהם כ'אישיות מדכאת'. קח למשל את ההתקפה שלהם על הפסיכיאטרים. בעבר הם טענו שהם סוכני הקומוניסטים, והיום – שהם עומדים מאחורי הקומוניסטים. הם אפילו לא באמת יודעים מה זאת פסיכיאטריה. מוטי מורל השמיע למשל בריש גלי את דברי ההבל שהפסיכיאטרים אחראים לפשעי הנאצים ושהם היו במחנות ההשמדה וביצעו שם את הפשעים. אם תשאל אותי לדעתי הכנה, מדובר בארגון שהוא יותר קרוב לארגון פשע מאשר ארגון דתי".

לדעתך יש לאסור את קיומם?

"לא. אבל יש להעניש אותם בחומרה על כל עבירה שהם מבצעים. הצרה היא שבכל פעם שהם נתפסים בעבירה המשטרה נוהגת בהם בכפפות משי. הם מצליחים ביחסי הציבור שלהם כי  רוב העיתונאים כמוך הם מטומטמים  ועושים עבודה רעה ולא מבינים שהסיינטולוגים משקרים להם בכל מילה כדי להגן על ההכנסות שלהם".

 

דבר הסניגוריה

חופש רוחני אמיתי

 בתגובה אומר ספי פישלר ממשרד דובר הסיינטולוגיה בישראל כי פרופ' בית-הלחמי התבטא בעבר שהמפגש עם הרעיון של רוחניות יוצר אצלו "תגובה אלרגית חמורה", ולכן הוא בעל דעה קדומה. לעומתו, "שורה ארוכה של חוקרי דתות שליוו את התנועה במחקרים בלתי אמצעיים ודאגו לקרוא את הכתבים שלה בעיון, קובעים למעלה מכל ספק שמדובר בדת לכל דבר".  

פישלר מזכיר פסקי דין שניתנו במדינות רבות, שקבעו שהסיינטולוגיה פועלת ללא מטרות רווח ולמטרות דתיות בלבד, בתוכם מסמך של משרד האוצר האמריקני שהונפק לאחר כשלושים שנות חקירה. ואשר לתכתובות הפנימיות שבית-הלחמי מזכיר – "אלו מסמכים הגלויים לכל המעוניין, העוסקים בהכנסה מתרומות ומיועדים לבעלי התפקידים הנוגעים בכך. כל שאר התכתובות, מיליוני מילים, מתייחסות לתיאוריה ולפרקטיקה של הבאת אדם לחופש רוחני אמיתי".

בנוגע לזכויות היוצרים המופעלות על כתבי האברד אומר פישלר, "כל דת בעולם מבוססת על כתבים מקוריים, ומנסה לשמור עליהם שיהיו נאמנים למקור. הסיינטולוגיה הצליחה בכך בצורה מרשימה בזכות הקופי-רייט. כך נמנעו השחתה וסילוף של הכתבים. אין כאן ניסיון להסתרה או להפקת רווח: כל הספרים הבסיסיים של הסיינטולוגיה זמינים לקריאה ללא תשלום בספריות השאלה ובמרכזי הסיינטולוגיה. יש עוד מספר רב של שירותים ופעילויות חינם בכל הארץ והעולם, כגון סמינרים ואף ייעוץ אישי".

פישלר גאה במתקפה הסיינטולוגית על הפסיכיאטריה. "מאז שנות ה-60, סיינטולוגים בשיתוף עורכי דין, רופאים, עיתונאים, חברי קונגרס וכו' הצליחו לחשוף שחיתויות ומקרי אלימות מסמרי שיער ולהביא לסגירתם של מאות בתי חולים לחולי נפש שהתעללו במטופלים שאושפזו בכפייה למטרת בצע כסף. למשל החשיפה והסגירה של בית החולים צ'למספורד באוסטרליה שסיממו בו מטופלים עד אובדן הכרה. סיינטולוגים הביאו לחקיקה נגד מתן שוקים חשמליים לילדים מתחת לגיל 12 כבר בסוף שנות ה-70, לפרסום תופעות הלוואי המסוכנות של תרופות פסיכיאטריות, ועוד. כמעט 1,500 פסיכיאטרים הורשעו והוכנסו לכלא על אלימות, ניצול מיני, פדופיליה או הונאה בזכות הדיווח של הארגון הבינלאומי שהסיינטולוגיה הקימה לחשיפת התעללות בתחום".

פרופ' רימון כשר,  חוקר תנ"ך מאוניברסיטת בר-אילן, עוסק זה שנים אחדות בחקר הסיינטולוגיה. "תחום המחקר שלי הוא הדת היהודית הקדומה, ולכן מעניין אותי לראות בזמן אמת איך נוצרת דת". לדעתו הסיינטולוגיה היא אכן דת, לפחות לפי קריטריונים סוציולוגיים. "יש בה כתבי קודש, שהם ספריו של האברד, מנהגים וטקסים, ויש בה אמונה בכוח עליון שנקרא אלוהים. הסיינטולוגיה עוסקת בנתיב לחופש רוחני – ומה זה אם לא עיסוק דתי?

"למסקנה שמדובר בדת הגיעו גם חוקרי דתות מהשורה הראשונה. מבחינה מספרית זו דת גדולה מאוד. אגב, אין סתירה בין הסיינטולוגיה ודתות אחרות; היא אינה שוללת שום דת אחרת. אדם יכול להיות יהודי וגם סיינטולוג. הסיינטולוגיה עוסקת באדם כמהות רוחנית ולא נכנסת להגדרות של אלוהים ומצוותיו".

בהערת אגב על דבריו של כשר אפשר לטעון שבזמן שהסינטולוגיה אינה שוללת שום דת אחרת ,היא בהחלט שוללת תורה אחרת "הפסיכיאטריה " ואנשיה מצהירים בפרסומיהם הפנימיים  על רצונם וכוונתם  להשמידה. 

דת או כת ? פסק הדין

 

 

הסיינטולוגיה היא ללא כל ספק אמונה על כך כמדומה אין שום חילוקי דיעות.

ובודאי זוהי האמונה  החדשה המתורגמת ביותר בעברית מעל ומעבר לכל אמונה מודרנית אחרת.הרבה יותר למשל מהאמונות הגדולות שנוצרו במאה ה-19 המורמונים ושמוצאם בנצרות והבהאים שמוצאם באיסלאם.

 

אולם יש חילוקי דעות קשים בשאלה האם המדובר ב"דת" כפי שטוענים הסיינטולוגיה או ב"כת".

הבא נביא ציטוט של הסיינטולוג אמיר שאומר :

האם סיינטולוגיה היא כת? לא. זוהי דת במלוא מובן המילה. פירושה של "כת" הוא בדרך כלל רמיזה, מזלזלת משהו, על קבוצה סודית או קבוצה סגורה הדבקה באמונות מסתוריות, שהחברות בה מוגבלת. חוקרי דת מצביעים על כך שהמונח הפך להיות כמעט חסר משמעות מאחר שהשימוש המודרני בו משקף מצב מחמיר של דעות קדומות כנגד כל הדתות

זוהי פחות או יותר העמדה הסיינטולוגיה הרשמית,שמוחה על היחס המזלזל לסיינטולוגיה כ"כת".

קל לראות שאכן יש בסיינטלוגיה כמה יסודות מובהקים של דת. לסיינטולוגים יש כתבי קודש, כתביו והרצאותיו של האברד, שהם מצווים לקבלם כלשונם. יש להם מייסד שאפשר לקרוא לו נביא או משיח, שחשף את כל עקרונות אמונתם; הסיינטולוגיה סובבת סביב האברד כדרך שהנצרות סובבת סביב ישו והאיסלאם סביב מוחמד. נביא-משיח זה הראה כביכול את גדולתו בחשיפת אמיתות מדהימות – רעיון שמזכיר את הרעיונות של תלמידי הגאון מווילנה לגבי המשיח. ואולי אין כאן מקריות: האברד הכיר את סופר המדע הבדיוני אייזק אסימוב, שהיה צאצא של תלמידי הגר"א. אולי שמע את הרעיון ממנו? כמובן, באותה מידה יכול היה לקבל את הרעיון מהבודהיזם.

אולם מבחינה אחת לפחות הסיינטולוגיה  שונה מהדתות הגדולות של האנושות, ומתאפיינת יותר  ככת: אין לה הגות של אנשים מאוחרים המבוססת על כתבי המייסד. ביהדות, בנצרות, באיסלאם ובבודהיזם קמו לאורך השנים אסכולות גדולות של הוגים שפירשו והרחיבו את רעיונות התורה ורעיונות ישו, מוחמד ובודהה. תיאורטית, כל אדם יכול לתרום תרומה מקורית משלו לדתות אלו, ליצור אסכולה או זרם במסגרת הרעיונות הבסיסיים שלה, ולהתפרסם על כך.

אין זה מקרה שדווקא ביהדות אנו מוצאים את הסיפור  המפורסם על משה רבנו שנסע בזמן לעתיד למדרשו של רבי עקיבא ולא הבין דבר מהנאמר שם אם כי כמובן הכל התבסס על דבריו .כל היהדות מתבססת על הרעיון שישנן אמיתות בסיסיות הנתונות בתורה  אך שהאדם בכל דור יכול לפתח אותם ולפרשם לפי הבנתו מחדש ומן הראוי שיעשה זאת.

היהדות שמה זאת ככלל חשוב שכל אדם צריך ללמוד שוב ושוב תורה  לא רק על  מנת לשנן אלא גם  על מנת למצוא בה פנים חדשות לפי הבנתו.  

  כך ביהדות  אנו מוצאים לא רק את המייסד  משה רבנו.לידו ולצידו  אנו מוצאים את רבי עקיבא.  ,את הגאון מוילנה  את האר"י  והבעש"ט  הרב קוק ורבים רבים אחרים שכולם תרמו לאמונה היהודית  לאורך שנים תרומות מקוריות שלהם בהגות המבוססת על עקרונות היסוד .

וכך  בנצרות אנו מוצאים לא רק את ישו הנוצרי או למצער את המייסד האמיתי פאולוס. לצידם אנו מוצאים גם  את אוגוסטינוס את תומאס מאקוינאס  את פרנציסקוס מאסיזי  ורבים אחרים.

באיסלאם אנחנו מוצאים לא רק את מוחמד לבדו אלא גם את הוגי האסכולה הצופית ורבים רבים אחרים גם בודהיזם היה מקור לאסכולות גדולות רבות מספור כל אחת עם מספר עצום של הוגים  שאין טעם לפרט את שמותיהם .

האסכולות הללו היו המקור להתחדשות הבלתי פוסקת של הדתות לאורך מאות שנים.

לא כך בסיינטולוגיה.

רק הבארד יכול

 ברכתה הגדולה של הסיינטולוגיה, פוריותו הספרותית של האברד, היא גם קללתה הגדולה. האברד כתב להערכת הסיינטולוגים יותר מ-30 מיליון מילה, רבות מהן, כפי שהוא מציין, שאובות מדברי הוגים מן העבר – כתב, וכנראה לא השאיר מקום לאף אחד אחר. כביכול מרגע שנוצרה הסיינטולוגיה רק הוא לבדו יכול היה לחשוב  ולתרום משהו בעל ערך. לאחר מותו  הכריזו יורשיו שהמחקר בסיינטולוגיה הושלם וכעת הכול ידוע ומובן.

למעשה, אין זה בדיוק כך.

מכשיר האי-מטר, המכשיר הדתי המרכזי בפעילות הסיינטולוגית, אינו פרי מחשבתו של האברד. הרעיון וההמצאה היו של סופר מדע בדיוני אחר שנשכח לחלוטין, וולני מטיסון. המצאתו שינתה את אופייה של הסיינטולוגיה באופן דרמטי, והשפיעה עמוקות גם על כתבי הקודש שלה – אך ספק אם רוב הסיינטולוגים ידעו זאת. שמו של מטיסון נזכר בכתבים אלה לעתים נדירות ומוצנעות ורק בחוברות הקשורות במכשיר עצמו ולא בשום מקום אחר. האי-מטר בגרסתו הנוכחית נרשם כפטנט על שמו של האברד.

את הגישה שאיש אינו חשוב פרט למייסד, ואולי גם למנהיג הנוכחי מיסקבג', אפשר לראות בקלות בספרי הסיינטולוגיה בעברית.

בשום מקום בעשרות הספרים הללו  איש אינו טורח לציין את שמותיהם של המתרגמים שתרגמו ספרים אלו לעברית או  אף את המאיירים שלהם או את המעבדים של רעיונות הבארד בספרים שלא הוא כתב  ממש  אלא רק מתבססים על הגותו. בבירור יש כאן מדיניות של הכנסיה הסינטולוגית שלא לציין את שמו של שום סינטולוג כתורם לפרשנות  האמונה מלבד הברד. גם באינטרנט לא הצלחתי למצוא פורום שבו יש דיון סינטולוגי חופשי ברעיונותיו של הברד מעבר לציטוטים שלהם.

(תגובת איש משרד דובר הסינטולוגיה ספי פישלר:-"בנוגע למתרגמים – המתרגמים בסיינטולוגיה מקבלים תעודות הוקרה והרבה כבוד על עבודתם, ועבודתם ידועה וזוכה לציון בקהילה ובפרסומים הפנימיים של סיינטולוגיה". )

 

עיון מדגמי בגיליונות מגזיני הסיינטולוגיה בעברית 'יכולת' (יותר מ-400 גיליונות עד כה) ו'ישראל קליר' של 'דימור ייעוץ והדרכה' (לפחות 19 גיליונות עד כה) לא העלה מאמרים בעלי משמעות הגותית, אמונית או אינטלקטואלית כלשהי, להוציא מאמרים של האברד שמופיעים בפתח כל גיליון 'יכולת'. כל השאר הם בעיקר סיפורי הצלחה אישיים ופרסומות למוצרי הסיינטולוגיה[ . שהם בראש ובראשונה ספרים ( של הברד) וקלטות של הרצאות ( של הברד )  בחנויות ובארגונים של הסיינטולוגים לא נהוג להציג ספרי סיינטולוגיה שאינם כתובים בידי האברד.

 פעיל סיינטולוגיה אמר לי  "   אני יכול להבין את נקודת המבט של החרדים ויחסם העויין  כנגד מה שלפי דעתם הוא סילוף של היהדות בזרמים האחרים כמו הרפורמים והקונסרבטיבים  בדיוק כך גם אנחנו בסיינטולוגיה חייבים לשמור על דקדקנות מוחלטת   ושמירה קפדנית של  האמונה והידע  בדיוק   כפי שמסר אותם הבארד"

 למעשה יש כאן סירוס רוחני של הסיינטולוגים, שהרי המסר הוא שהאברד הוא האדם היחיד עלי אדמות שיכול לחשוב על רעיון בעל ערך כלשהו בתורה ענקית המקיפה את כלל היקום ובלתו אין כלום.

 הדת הסיינטולוגית מבטיחה לכולם אפשרות להיעשות לישויות בעלות כוחות כמו אלוהיים ואינטליגנציה כמו אלוהית, אך דורשת מכל הרוצים בכך שלא לסטות מרעיונותיו של האברד בשום תג.  התוצאה היא פגיעה אנושה  ביצירתם הספרותית וההגותית של מאמיני הסינטולוגיה שכל תפיסה מקורית שלהם לגבי האמונה שתתפרסם בכתב עלולה להתקבל בחשדנות בפגיעה ביחידיותו של הברד כהוגה וכיוצר באמונה.

כל התבטאות מקורית על משהו שהאברד לא חשב עליו משמעותה עונש או גירוש.

שישים שנה לאחר יצירת הסיינטולוגיה, ולאחר שמאות אלפים ואולי אף מיליונים עברו את הקורסים שלה ליצירת אנשים וישויות ברמה עליונה, לא התגלה שום בעל זיקה לסיינטולוגיה כאישיות יצירתית או מדעית בקנה מידה עולמי – אף שזה מה שהיא מבטיחה. לא ברמה של איינשטיין, ואף לא ברמה של ל' רון האברד.

הטוב ביותר שהסיינטולוגיה יכולה להצביע עליו כרגע הם כוכבי הקולנוע תום קרוז, ג'ון טרבולטה וויל סמית, כוכבת הטלוויזיה לשעבר קריסטי אלי והמוזיקאי צ'יק קוריאה.

בוודאי שאנשיה המוכרים ככאלו  אינם נמצאים בחזית של התרבות העולמית .

  אכזבה גדולה אף יותר יכולה הסיינטולוגיה לרשום לעצמה בסוגיית תחומי העיסוק שלה: למרות כל ההבטחות הרמות, קולה אינו נשמע בקשר למשברים העולמיים האקולוגיים והאחרים, והיא מתבוססת במאבקה התקשורתי בפסיכיאטריה ובריטלין.

כמובן זה יכול להשתנות בעתיד.

 כמו כן אין להוציא מכלל אפשרות שהסינטולוגיה אכן מסייעת בפיתוח כשרונות יצירתיים  אך לא דווקא בתחום המילולי –אינטלקטואלי- הגותי שבו שום סינטולוג מאז הבארד לא גילה כישרון בולט  אלא בתחום האמנותי- ויזואלי-מוזיקלי  שהוא תחום שונה במהותו. 

 אם זאת לטווח הארוך קשה לראות כיצד גישתה של הסינטולוגיה של אחידות ושמרנות רעיונית  לא תוכל לפגוע בהפרייה הרעיונית שהיא כה דרושה לאמונה שמבקשת להתמודד עם זמנים משתנים גם עם הסינטולוגים משוכנעים שרעיונותיו ותורותיו של הבארד הן מדוייקות ורלבנטיות לכל הזמנים .

אם הסינטלוגים יפתחו מעט את אמונתם ויתנו גם ליוצרים אחרים לפרסם רעיונות שהן פיתוח   של רעיונותיו של הבארד  ולהיות מוכרים כתוצאה  גם הם כהוגים לגיטימיים של סינטולוגיה לא פחות מהברד  אולי זה ישתנה בעתיד ,אחרי הכל הסינטולוגיה הם אמונה צעירה שקיימת רק 60 שנה.

 נכון לעכשיו  לא נראה שהם עושים זאת.

 הסיינטולוגים יכולים ומוזמנים לשנן. הם אינם יכולים לדון וליצור. הסיינטולוגיה היא אחרי הכל תורה של הוגה אחד ויחיד בלבד.

לאחר  עיון בחומרים רבים על הסינטולוגיה שנכתבו בידי תומכיה ונוטשיה לא ניתן  אלא  לתמוה: האם הייתכן שאחת הסיבות לעויינות הקשה שמפגינים כמה וכמה מנוטשי הסינטולוגיה לאמונה זאת מעבר למניעים הכספיים וההאשמות בהתנהגות מושחתת ואלימה  כלפיהם  וכו' היא ( בהמשך לרעיונותיו של הברד )  תסכול בתת מודע ואולי גם בהחלט במודע  מחוסר  יכולתם לתרום תרומה  מקורית משלהם לאמונה זאת?

ברוח הסיינטולוגיה נחזור  שוב  : הדת הסינטולוגית מבטיחה לכולם את החופש המוחלט  ואת  אפשרות להיהפך לישויות בעלות כוחות כמו  אלוהיים ואינטליגנציה כמו אלוהית. ולכאורה כולם שווים בכך.

 אולם מסתבר שישנה ישות אחת מיוחדת במינה,  משום מה,  שהיא שווה יותר מכולם.

 לא ניתן   אלא לתמוה:  האם לא ייתכן שאצל אנשים אלו ואולי אצל כל סינטולוגי באשר הוא יש את החשד  העמום איפה שהוא שאפילו אם יקבלו כוחות עליונים  אי שם בקצה הגשר אותה דרך ארוכה של אין ספור קורסים יקרים ומפרכים של סינטולוגיה ויהפכו לישויות עליונות על פי הוראותיו של הברד  הם עדיין  תמיד יהיו נחותים לל.רון הבארד  שהוא באופן מעשי ( גם אם לא להלכה )  הישות העליונה האמיתית  של הסינטולוגיה .

שמא התסכול שהדבר גורם להם הוא הסיבה להישגיהם הזעומים של התטאנים?

 

וראו גם

 

אמיר על האם הסיינטולוגיה היא כת או דת ?

 

 

חנן כהן על כת הסיינטולוגיה ואני

בנימין בית הלחמי:

שישים שנות הסיינטולוגיה :החלקים הקודמים

 שישים שנות הסיינטלוגיה .

החלק הראשון :אלוהים בחלוק רחצה מלוכלך ?

החלק השני :הגשר אל התטאנים

החלק השלישי -סיינטולוגיה בארץ הקודש