ארכיון תג: היסטוריה קדומה

מה היה שמה של ממלכת "ישראל "?

לאור דיון מעניין שהיה לי ברשת לגבי השם של ממלכת "ישראל " אז הנה הרחבה של דיעותי בעניין. 

היה לי דיון בעניין עם פרופסור ישראל פינקלשטיין מחבר ספר ההיסטוריה העדכני ביותר של ממלכת ישראל The Forgotten Kingdom. The Archaeology and History of Northern Israel, Atlanta 2013, 

 בהקשר לסיפור  קלאסי של יצחק שנהר שיתפרסם בקרוב ב"פרויקט הסיפור התנכי " בשם "לילה בשומרון" המתאר את הימים האחרונים של ממלכת ישראל התנכית.

אבל הדיעות המבוטאות כאן הן דיעותי ולא בהכרך דעותיו של פינקלשטיין. 

. מה שאנו מכירים כממלכת "ישראל" מ"ספר מלכים"  נקרא בכתובות אשור במאות השמינית והשביעית לפני הספירה כ"בית עומרי " או כ"שומרון " על שם הבירה. אבל לא "ישראל".

אז מאיפה בא "ישראל "?

ישנו איזכור של קבוצה של שבטים בשם "ישראל" בכתובת מצרית קדומה וידועה מהמאה ה-13  לפני הספירה מימי פרעה מרפנתח יורשו של רעמסס השני  שמתרברב ש"ישראל הושמד ואין לו זרע" בכתובת הראשונה שבה מוזכר קיומו של "ישראל".. 

זהו האיזכור היחיד של "ישראל"  בכל מה שנמצא עד היום במצרית וכלל לא ברור שיש לו קשר עם ממלכת ישראל המאוחרת יותר. 

זאת הפעם הראשונה וגם האחרונה שבה מוזכר "ישראל " בשפה המצרית.

כתובת פרעה מרפנתח שבה יש איזכור ראשון ויחיד במצרית של "ישראל " כקבוצת שבטים. 

"ישראל" מוזכרת עוד שלוש פעמים  בכתובות קדומות מאוחרות יותר. ובהקשר לממלכה בשם זה. כולן מהמאה התשיעית   לפני הספירה. 

בבירור "ישראל " אכן היה כינוי של הממלכה כפי שמעידה כתובת  המונולית מכורח  על  קרב קרקר שהתחולל בין אשור וקואליציה של  12 מדינות קטנות כולל מה שאנו מכירים כ"ישראל "במאה התשיעית לפני הספירה. ששם מוזכר "אחאב הישראלי" או "אחאב מ"ישראל" .אחאב לפי הכתובת היה אחד המנהיגים של הקואליציה ביחד עם הארמים  וסיפק מספר גדול של סוסי ומרכבות  מלחמה.

מעניין לציין שבכתובת הראשונה שבה מוזכרת ממלכת ישראל היא גם הכתובת הראשונה שבה מוזכר השם המפורש "ערבי " השליט הערבי גינדיבו. בכל אופן כלל השמות שמוזכרים חוץ מאחאב כולל השליט הארמי  הדדעזר אינם מוכרים לנו מהתנ"ך. 

כתובת המלך האשורי שלמנאסר השלישי על קרב קרקר. האיזכור היחיד מחוץ למקרא של ממלכה ששמה "ישראל". 

 

. אבל כנראה"ישראל"  לא  היה כינוי נפוץ במיוחד. 

.עובדה זאת הפעם הראשונה וגם האחרונה שיש איזכור של "ישראל " במקורות האשורים.

השם "ישראל " כשם ממלכה מוזכר גם בכתובת המלך המואבי מישע גם היא מהמאה התשיעית לפה"ס ובהקשר לשושלת בית עומרי. 

כתובת מישע מהמאה ה-תשיעית לפני הספירה.מזכירה את עומרי כמלך ישראל.

"ישרא"ל מוזכרת גם בכתובת תל דן מהמאה התשיעית לפני הספירה גם היא שמקובל שנכתבה בידי המלך ארמי חזאל לאחר נצחון על צבאות ממלכות ישראל ויהודה ( המכונה בפיו "בית דוד' ").אותו ניצחון שכתוצאה ממנו עלה יהוא למלוכה בממלכה הצפונית. 

כתובת תל דן 

האשורים במאות השמינית והשביעית לפני הספירה   בתקופה שבה שלט בית יהוא בממלכה ולאחריו  בכל אופן כבר לא יודעים על השם "ישראל".

אבל עובדה הוא השתמר בממלכת יהודה ונכנס לתנ"ך.

משלחת מממלכת "ישראל" בראשות המלך יהוא מביאה מתנות לאשורים.הממלכה נקראת בכתובת "בית עומרי". 

 

הטענה שלי היא זאת :

אילו השם המוכר של הממלכה הצפונית בתקופה הזאת המאה השמינית שביעית לפה"ס היה "ישראל" הוא היה מוזכר בלוחות האשוריים.הוא לא.

הם מזכירים את השמות "בית עומרי " ו"שומרון.והם עושים זאת מינימום של עשרות או מאות פעמים.

השם "ישראל " גם לא מוזכר  בתקופה זאת בכתובות או לוחות מיהודה או מארם או מכל מקום אחר.

המסקנה שאני מסיק מכך היא שהשם "ישראל " היה שם קדום ארכאי ,שהיה מוכר לאשורים  ולמואבים ולארמים  במאה התשיעית לפה"ס בימי  בית  עומרי ואחאב אבל לא לאחר מכן.

מבחינה אטימולוגית, ישראל זה מהשורש ש.ר.ר יחד עם אל, כלומר איזור של שלטון האל הכנעני בשם אל. 

לא סביר שזה היה שם הממלכה במאות השמינית והשביעית כי השם הנמצא בתוכו של האל הכנעני  הראשי לשעבר "אל". במאות השמינית והשביעית לפני הספירה זה  כבר היה אל שחלף זמנו ואת מקומו תפסו האל התנכי "ה'" בעל ומן הסתם אלים אחרים.

יותר הגיוני היה שהממלכה תיקרא בתקופה זאת "ישריה" על שם האל התנכי שהיה האל הלאומי של הממלכה. אבל היא לא.כמו ממלכות אחרות באותה תקופה נניח ארם דמשק  ששמה במציאות היה "דמשק " המממלכה הצפונית הייתה מוכרת על שם בירתה מאז  ימי עומרי,שומרון. 

אני מציע שהשם "ישראל " היה כינוי אמיתי של הממלכה  הצפונית רק בתקופה קדומה ביותר. ובכל אופן לפני ימי עומרי שלאחריו החלה הממלכה להיקרא "בית עומרי "בידי האשורים. 

 הכינוי ניתן ובהחלט היה קיים במאה העשירית לפני הספירה כשהאל "אל" היה אל דומיננטי ולא לאחר מכן.

מי שנתן את השם הזה לממלכה היה כנראה מאמין של האל "אל"

פסל כנעני של "אל". ראש האלים בתקופה קדומה לפני שהוחלף בידי ה' ובידי בעל. 

.וייתכן שזה היה מי שאנו מכירים כנביא שמואל ושימו לב לשמו שיש בו את שמו של "אל" . יש לכך חשיבות גדולה בהקשר הזה. 

אני מציע שהכינוי "ישראל" כשם הממלכה שהיה מונח ארכאי ונשכח ככל שהאל "אל " נשכח גם הוא.

הטענה שלי היא שהשם "ישראל" לא נשכח סתם כך לפתע במאות השמינית והשביעית אלא הפך לא רלבנטי בגלל שינויים דתיים.

בית יהוא שעלה לשלטון בממלכה הצפונית לאחר הפיכה אלימה בסוף המאה התשיעית הפך את ה' לאל הראשי ( או היחיד תלוי למי ולמה אתה מאמין )של הממלכה. וכדאי לשים בהקשר זה  לשם המלך מייסד השושלת "יהו".

כיוון שכך שם הממלכה הקודם "ישראל " שבו יש התייחסות ברורה לאל שהפסיק להיות רלבנטי מבחינת האליטות השליטות הפך להיות מביך וכתוצאה הפסיקו להשתמש בו . זאת הסיבה לדעתי מדוע האשורים לא מתייחסים יותר ל"ישראל" מאחר שהאליטות השילטוניות במה שהיה "ישראל" שוב אינן מתייחסות למונח הזה ומעדיפות לכנות את הממלכה "שומרון".

השם השתמר כי הוא היה בכתבי הנביאים עמוס והושע במאה השמינית  לפני הספירה  שבחרו מסיבה שאנו כבר לא נבין ( אבל אולי כי בשם היה שם של אל ) כשם מועדף עליהם על הממלכה שבה חיו שבעצם במסמכים הרשמיים שמה היה "שומרון ". 

כאשר היגיעו כתביהם ליהודה משם נלקח הכינוי "ישראל" כשם הממלכה השכנה שחרבה למרות שזה היה כינוי ארכאי במציאות.שם על סמך הכתבים האלו החליט מי שהחליט שהיה מחבר ספר "מלכים" שהוא ייתן את הכינוי הזה לממלכה הצפונית שכבר לא התקיימה בזמנו אבל כשהייתה קיימת נקראה "שומרון " ולא "ישראל" שם ארכאי שלא היה מוכר כמעט לאף אחד.

מבחינתו זה לא היה באמת משנה איך יקרא לממלכה שהרי מי יכול היה להתלונן ?הממלכה לא הייתה קיימת יותר וחלק מתושביה בכלל הוגלו. ויש כל סיבה לחשוב שהכינוי "ישראל" מצא חן בעיניו יותר מ"שומרון"

הוא נקט בחירות פואטית ונתן לממלכה שם שכמעט ונעלם מאות שנים לפניו.

ובשם זה "ישראל"  היא הייתה ידועה מכאן ואילך. 

קראו גם :

את "לילה בשומרון " תוכלו לקרוא ב"יקום תרבות" כאן.

את הראיון המלא עם פינקלשטיין ראו  ב"יקום תרבות" כאן :

הימים הראשונים והאחרונים של ממלכת ישראל.

את הסיפור "זמרת הארץ" מאת יצחק שנהר על הממלכה הצפונית שגם בו יש ראיון עם פרופסור ישראל פינקלשטיין

 

חותמת שהתגלתה בחפירות מגידו של שמע בכיר בממשל מלך "ישראל "ירבעם.